މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީޢު

ރަސްމާދޫ މޮނިޓަރިންއިން ނަގައިފި

ކޮވިޑް19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައި އޮތުމަށްފަހު ރަސްމާދޫ މޮނިޓަރިންއިން ނަގައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް19 ގެ ކޭސްއެއް ރަށުތެރެއިން ފެނި، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

އެރަށުން 02 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ވަނީ ފުލޫ ސާމްޕަލްތަކެއް ނަގާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް ވެ އެރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލީނަމަވެސް އެރަށުގައި ބަލި ފެތުރެމުން މުދާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިންވަނީ ނިންމާފައެވެ. 
ކޮވިޑް19 ގައި ރަސްމާދޫ ވަނީ ދެފަހަރެއްގެމަތިން މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ