މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

ދުވާފަރު ކައުންސިލުން، އެރަށާއި އުނގޫފާރާއި ދެމެދު ފެރީ ދަތުރުތަކެއް ފަށައިފި

ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މޮނިޓަރިންގައި ދުވާފަރު އޮންނަ ދުވަސްތަކުގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރާ ދުވާފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމަވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 އިން ފެށިގެން ދުވާފަރާއި އުނގޫފާރާ ދެމެދު ފެރީ ދަތުރު ކުރުމަށް ދުވާފަރު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ދުވާފަރު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ފެރީ ދަތުރުތައް ކުރިއަށް ދަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ބުދަ ދުވަހަށްށެވެ. ދުވާފަރުން ފެރީ ދަތުރު ފަށާނީ މެންދުރު 13:00 ގައެވެ. އުނގޫފާރުން ފެރީ ދަތުރު ފަށާނީ ހަވީރު 17:30 ގައެވެ. 

ދުވާފަރަކީ މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި ރ. އަތޮޅުން އެންމެ ގިނަ ދުވަހު އޮތް ރަށްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ