މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރުގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދަން ފައިނު ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފި

ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރުގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދަން ފައިނު ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުގެ މަގާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާއި ގުޅިގެން، އެ މަގާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދަން ފައިނު ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނުގައި ވާގޮތުން، އެ މަގާމަކީ ސިވިލްސަރވިސްގެ ޖީއެސް 3 ލެވެލްގެ މަގާމެކެވެ. 

ދާއިމީ މި ވަޒީފާގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ 4465 އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 1500 އަދި ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 700 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. 

މި މަގާމަށް އެދި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 4 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ފޯމް ފުރަން ޖެހެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ