މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

ގައުމީ ސާފް ލީގު ބާއްވާ 5 ރަށުގެ ތެރޭގައި ކިނޮޅަސް ހިމެނިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްއޭ) އިން މި އަހަރުގެ ގައުމީ ސާފް ލީގު ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ރ. ކިނޮޅަސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

އެމްއެސްއޭ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އެމްޓީސީސީ ދިވެހި ސާފް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ގދ. ގައްދޫގައެވެ.

މީގެ ކުރިން ގައްދޫ ޕްރޯ 2020 ނަމުގައި ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތެއް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ނަމަވެސް މި އަހަރު ބާއްވާ ސާފް ލީގުގެ ނަން ވެސް ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައެވެ. އެމްއެސްއޭއިން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ އެ ރަށެއްގެ ރާޅާއަޅާ ސަރަހައްދާ ގުޅުވައިގެން މުބާރާތްތަކުގެ ނަން ކިޔުމަށެވެ. 
ގައްދޫގައި ބާއްވާ މުބާރާތަށް ފަހު ދެން އޮންނާނީ މެއި މަހު މ. މުލީގައި ބާއްވާ ރާޅު މުބާރާތެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖުލައި މަހު ރ. ކިނޮޅަހުގައި ބާއްވާ މުބާރާތަށް ފަހު، އޮކްޓޯބަރު މަހު މުބާރާތް ބާއްވާނީ ކ. ހިންމަފުށީގަ އެވެ. އަދި ގައުމީ ރާޅު ލީގު ނިންމާލާނީ ނޮވެމްބަރު މަހު މާލޭގައި ބާއްވާ "ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް" އިންނެވެ.

ގައުމީ ރާޅު ލީގު ޝެޑިއުލް:

28-24 ފެބްރުއަރީ: ގދ. ގައްދޫ
18-10 މެއި: މ. މުލި
9-5 ޖުލައި: ރ. ކިނޮޅަސް
8-4 އޮކްޓޯބަރު: ކ. ހިންމަފުށި
25-18 ނޮވެމްބަރު: ކ. ކާލެ

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
25%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
25%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ