މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ތުރުކީއަށް އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ތުރުކީއަށް އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ތުރުކީގެ ދެކުނުގެ ހަތޭ ޕްރޮވިންސަށެވެ. ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 6.4 މެގްނެޓިއުޑްގައި ކަމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.\

މިސަރަހައްދަށް މީގެ 2 ހަފްތާ ކުރިން އައި 2 ބިންހެލުމުގެ ހާދިސާގައި ވަނީ 40،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައެވެ. އަދި އެތައް ސަތޭކަ އިމާރާތެއް ވަނީ ބިމާ ހަމަވެފައެވެ.

ތުރުކީއާއި ސީރިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް ބާރުގަދަ ދެ ބިންހެލުން އައިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވަނީސް މިރޭ އައި ބިންހެލުމުގައި އެ ސަރަހައްދުގައި ބަލިކޮށް ހުރި ބައެއް އިމާރާތްތައް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ދަނީ ރިޕޯޓްތައް ލިބެމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ