މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އުނގޫފާރުގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ފޮނުވަން ނިންމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ފޮނުވާލުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އޭނާ މާލެ ފޮނުވާލަން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާ ވެފައިވަނީ އުނގޫފާރު ޒުވާނަކަށެވެ. ބާރަށް ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލް ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން ވެއްޓުނުއިރު...
އުނގޫފާރުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓްގައި ޒުވާނަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެ ދަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ​އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ އެ ރަށު ގަބުރުސްތާނު ކައިރިން ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ކަމަށެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އިމަޖެންސީގައި އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށެވެ.
ރ. އުނގޫފާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސަޕޯޓް ސްޓަރފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި އެ ރަށުގައި ހުންނަ އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި މި ހަލްފާގައި އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައިވަނީ ދެ ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެނެވެ. އެގޮތުން، 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނާއި އެއަށްވުރެ މަދުން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިވަކީން ފިލާ ދީފައިވެއެވެ. ...