މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އުނގޫފާރުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ 3 މީހަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެކްސިޑެންޓް ގައި އަނިޔާވި 3 މީހަކަށް އެ ރަށުގައި ހުންނަ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަނީ ފަރުވާ ދީފައެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ ފަޒީލް ފައިނު އޮންލައިންއަށް ވިދާޅުވީ، އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި 3 މީހުންގެެ ޙާލުވެސް ސްޓޭބަލް ކަމަަށެވެ. އަދި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އެ 3 މީހުން ވެސް...
ރ. އުނގޫފާރުން އަނެއްކާވެސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެރަށުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މާލެއިން އެރަށަށް ދަތުރުކުރި މީހެކެވެ. އަދި އެރަށުން މިއަދު މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާތީ، އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މިރޭ ބާއްވަން ތާވަލުކުރި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެންމެފަހުން އެެރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް...
ރ. އުނގޫފާރު ނެރު ފައިކައްޓަށް ބޯޓެއް އުރިއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އުނގޫފާރު ނެރުފައިކަށްޓަށް އަރާފައި ވަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަލި މީހަކު ގޮވައިގެން ދިޔަ ޅ. ފެލިވަރު ބޯޓެވެ.މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އާންމު ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މިހާރު މި ބޯޓު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ބޯޓުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެހީވުމަށް އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ސަޕްލައި ދޯންޏެއް ވެސް ދަނީ ބޯޓު ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.މި...