މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
މިއެސްޓަރ އާއި އުނގޫފާރު ސީ ސްކޮޑް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. މިރޭ ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗް 4 ލަނޑު 2 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ، ސީ ސްކޮޑުންނެވެ. މި މެޗްގައި މިއެސްޓާއިން ގޯލްތައް ޖަހާފައިވަނީ، ޝަފީޢު އާއި ޝަހީދުއެވެ. 
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އުނގޫފާރު ދާއިރާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މަޙްލޫފާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރާއި އަދި ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު...
އުނގޫފާރުގައި ޒުވާނަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ޒުވާނާ ފެނުނު އިރުވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ޒުވާނާ އަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅޭ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރުވަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެޑިޓަރުގެ ނޯޓު:ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމުގެ ހާދިސާތައް ގިނައިން ހިނގަނީ ނަފްސާނީ...