މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވެ ރ. އުނގޫފާރު އަނެއްކާވެސް މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު މީގެ ކުރިން ވެސް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައި އޮތުމަށްފަހު މީގެ 2 ދުވަސް ކުރިން ވަނީ މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގާފައެވެ. ނަމަވެސް، މޮނިޓަރިންއިން ނެގިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް އިތުރު ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް އެރަށުން ޕޮޒިޓިވް ވިއެވެ. މި ކޭސްއާއި ގުޅިގެން އިއްޔެ އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންއަށް ލާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް އިއްޔެ އެރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައެއް ނުވެއެވެ.މޮނިޓަރިން...
މޮނިޓައިންގއަށް ލާފައި އޮތުމަށްފަހު މޮނިޓަރިން އުވާލިތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް އަނެއްކާ ވެސް އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންއަށް ދާން ޖެހިއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މޮނިޓަރިން އުވާލިފަހުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް މިއަދު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވްވި ސާމްޕަލް އަކީ، ރެންޑަމް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި އެންމެފަހުން އެރަށުން ނެގި 40 ސާމްޕަލްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސާމްޕަލެކެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު ތަފުޞީލު ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން އުނގޫފާރު ޕަބްލިކް...
ކަރަންޓީނުގައި ނެތް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންގއަށް ލައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައި މިވަނީ ކަރަންޓީނުގައި ނެތް މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެނެވެ.މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެކެވެ.  އަދި މި މީހާއަކީ މިފަހުން އެއްވެސް ރަށަކަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވާ މީހެއް ނޫނެވެ. އަދި އާންމުކޮށް ރަށުތެރެއަށް ނިކުމެވެސް ނޫޅޭ މި މީހާ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެނގިފައިވަނީ، އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޓެސްޓް ކުރުމުންނެވެ.