މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އުނގޫފާރަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ 63 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނީ، ރ. އުނގޫފާރު ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ކޮނުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ 63 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 10 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމާއި،...
ފަރުމަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު އުނގޫފާރު މީހަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވާގޮތުގައި އޭނާ ފަރުމަހަށް ނުކުމެ އުޅުނީ ޑިންގީއެއްގައެވެ. އަދި މިޔަރު ހަމަލާދީފައިވަނީ އޭނާގެ އަތަށްކަމަށް ވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.މިހާރު އޭނާއަށް ދަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.
ރ. އުނގޫފާރަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ "ރައީސްގެ ޖަވާބު" މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިއަދު ގެނެސްދިން ބައިގައި ރ. އުނގޫފާރު ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އަޙްމަދު ޝިހާމް ވަނީ އެ ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.އޭނާ ވިދާޅުވީ،...