މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ބަލިމީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ލަސްވާކަމަށްބުނެ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ގިނަބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅު ކުރަންފަށައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިކަން ހިނގީ، ރ. ދުވާފަރަށް ނިސްބަތްވާ ބަލިމީހަކު ސީ އެމްބިއުލާންސްގައި މާލެ ފޮނުވާލުމުގެ ކަންކަން ހަމަނުޖެހި ގިނަ އިރުތަކެއް ހޭދަވަމުން ދާތީއެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައިހުރި ފައިނު އޮންލައިންގެ ރިޕޯޓަރު ބުނީ، އެ މައްސަލާގައި ދުވާފަރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އުނގޫފާރަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެމީހުން ދަނީ ހޮސްޕިޓަލްތެރޭ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން ކަމަށެވެ. އަދި...
މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއް އު‏ނގޫފާުރު ނެރުމައްޗަށް އުރިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނެރަށް އުރިފައިވަނީ ތާޖު ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓެކެވެ. ބޯޓު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބޯޓުގައި ތިބީ ބޯޓުގައި އުޅޭ ފަޅުވެރިންނެވެ. އެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ވެފައި ނުވާކަމަށާއި ބައެއް މުދަލަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.އަދާހަމަ: އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އެހީތެެރިކަމާއެކު ވާޖަހައިގެން ފުންކުރަން ކުރި...
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އާ އިމާރާތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި މިއަދު ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވައިދެއްވިއިރު އެ އިމާރާތަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ސިއްހީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. ސަރުކާރުން ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ހޮސްޕިޓަލުން ދާދި ފަހުންވެސް ވަނީ...