މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އުނގޫފާރުގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރި، އެ ރަށުގައި ހުންނަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބްރާންޗްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަރަންޓީންވާން ޖެހުމުން އެ ބްރާންޗުން ދެމުންއައި ކައުންޓަރުގެ ހިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ބްރާންޗްގެ ކައުންޓަރުން ދެމުންއަންނަ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައިވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން 22 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އެ ބްރާންޗުން ބުނީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި މައާފަށް އެދޭކަމަށެވެ. އަދި 23 ޖެނަވަރީ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހު އަލުން...
ރ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ކަމުގައިވާ އުނގޫފާރުގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 22 އަށް އަރައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ބަލިޖެހިފައި މިވަގުތު ވެސް 10 މީހުން އެބަތިއްބެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އުނގޫފާރުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓީންގައި ނެތް ފަރާތްތަކެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ. އޭގެތެރެއިން ގިނަ ބައެއް ފަރާތްތަކަކީ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ޓެސްޓް ކުރި ފަރާތްތަކެވެ. ރަށު ތެރޭގައި ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާތީ އެ ރަށު...
ރ. އުނގޫފާރު ބަނދަރުގެ ނެރު އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ރ. މާކުރަތު ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެ ދެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޕްލޭނިން މިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒީނިޔާ އަޙްމަދު ހަމީދެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމެވެ.މާކުރަތު ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ 26 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 350 ދުވަހުގެ...