މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އުނގޫފާރު ނެރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފިއެވެ. އެމްޓިސީސީން ބުނީ ރ. އުނގޫފާރު ނެރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ އިއްޔެ ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.އެމްޓިސީސީން ބުނީ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 41,980 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި، 162 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، ނެރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭކަމަށެވެ.މި މަޝްރޫޢަކީ 18.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެއްކަމަށް އެމްޓިސީސީން ބުނެއެވެ.އުނގޫފާރުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ނެރު އޮންނަ...
ފީނަން ގޮސް އުޅުނު 22 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ، ށ. ގޮނާފަރު ފަޅު ބޭރުގައި ފީނަން އުޅެނިކޮށް އޭނާ ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރީ މިއަދު 15:00 ކަންހާއިރުގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނީ 16:15 ކަންހާއިރު ކަމަށާއި އޭނާ ކަނޑިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް އޮތީ ނިޔާވެފައި ކަމަށް ޑޮކްޓަރު މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި،...
މަރުހޫމް ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ހަނދާނުގައި އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ޤުރްއާން މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި މުބާރާތް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މި މުބާރާތް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް މެދުނުކެނޑި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު "ފައިނު އޮންލައިން"...