މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ، ދުވާފަރު އަނަދު ޖަމިއްޔާއާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޭއެފްސީ ކޯޗިން ސީ ލައިސަންސް ކޯސް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 21 އިން ފެށިގެން ރޭގެ ނިޔަލަށް ދުވާފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޭއެފްސީ ސީ ލައިސަންސް ކޯހުގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ އިތުރުން ރ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްތަކުން ދެ ޖިންސުގެ 18 މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިން...
އެއްވަނަ ޓީމަށް 30،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ދޭ ގޮތަށް ރ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 10 ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި އިއްޔެގެ މެންދުރުފަހު 2:00 އަށް ހަމަވިއިރު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ، - ވާދޫ- ހުޅުދުއްފާރު- އުނގޫފާރު- ދުވާފަރު- މާކުރަތު- ރަސްމާދޫ- އިންނަމާދޫ- އިނގުރައިދޫ- ފައިނު- މީދޫއަތޮޅު...
މި އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ފައިނުން ވާދަކުރާ ފުޓްސަލް ޓީމުގައި ހިމެނެން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިން ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާއަށް ހަމަވާނެއެވެ. އިއްޔެ ފައިނު ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ފައިނުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާތީ ޓީމުގައި ކުޅެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ގޫގުލް ފޯމް މެދުވެރިކޮށް،...