މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރ. މީދޫ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލާހުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާބަދި ޗެލެންޖު ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިރޭ އެ ރަށުގައި ފަށައިފިއެވެ. ޖުމުލަ 12 ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާ މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ކޮތައިފަރު އަދި ދިގަލި މޯލްޑިވްސްއެވެ. މި މެޗު 5 – 1 ން ކާމިޔާބުކުރީ ދިގަލި މޯލްޑިވްސްއިންނެވެ. މި މެޗުގެ މޭން އޮފްދަ މެޗުގެ މަގާމުހޯދީ ދިގަލި މޯލްޑިވްސްގެ އިބްރާހީމް...
އެމްޖޭއެސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަވާސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި އިއްޔެ ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ބައްދަލު ކޮށްފައިވަނީ ހަވާސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބު އަދި ގާގަނޑު އެފްސީއެވެ.  ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗް 6-3 ގެ ނަތީޖާ އަކުން މެޗް ކާމިޔާު ކޮށްފައި ވަނީ ހަވާސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުންނެއެވެ.މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުން ތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ހަވާސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ޖާޒީ ނަންބަރު...
ފައިނު ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސް (ސީވައިއެސް) އިންތިޒާމުކުރާ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރ ޖުލައި މަހު ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ސީވައިއެސްއިން ބުނެފައިވަނީ، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ދެން ކުރިޔަށްދާނީ ކުޅިވަރު އީދެއްގެ ގޮތުގައި ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރގެ ނަމުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މި އަހަރުގެ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތަކާއި ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދަންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއަދު އާންމުކޮށްފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު،...