މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މޫދު ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ސަރފް ޝެކް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 8 ރަށުގެ ލިސްޓްގައި ރ. ރަސްމާދޫ ހިމެނިއްޖެއެެވެ. މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މަޙްލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވީ، މޫދު ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި 8 ރަށެއްގައި ސަރފް ޝެކް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެމަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ހަވާލު ކުރައްވާފައި ކަމަށެވެ.ސަރފް ޝެކް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށްތަކަކީ:- ނ. ޅޮހި- ރ. ރަސްމާދޫ- ކ. ތުލުސްދޫ- ކ....
ރ. މީދޫ އުއްމީދު ޖަމްޢިއްޔާއިން އެރަށުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ، އުއްމީދު ސްޕޯރޓްސް އެކެޑެމީ ރަސްމީކޮަށް ފަށައިފިއެވެ. ޖުމްލަ 138 ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވާ މި އެކެޑެމީގައި، އަންހެން 58، އަދި ފިރިހެން 80 ބައިވެރިން ހިމެނެއެވެ. އެޖަމްޢިއްޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުަގައި މި އެކެޑެމީގެ މަޤްޞަދަކީ، ރ. މީދޫގެ ކުދިންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ އަޚުލާޤު ކުރިއެރުވުމާއި، ކުދިންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމާއި އަދި ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހެދިބޮޑުވާ ކުދިންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. 7...
ސީ.ވައި.އެސް ވޮލީބޯލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޯވާ ހޯދައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ފައިނު ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުޅުނު މި މެޗް 3 ސެޓުން ނޯވާ ކާމިޔާބު ކުރީ ޑެއިޒީ އާއި ވާދަކޮށެވެ. މުބާރާތުގެ ކުއީން އޮފްދަ މެޗްގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ، ނޯވާގެ ފާޠިމަތު ސަމްހާއެވެ. މުބާރާތުގެ ގަދަ 6:ފާޠިމަތު ސަމްހާ - ނޯވާސާރާ އިބްރާހީމް - ނޯވާއައިމިނަތު ނުހާ - ނޯވާފާޠިމަތު ރިޝްފާ - ޑެއިޒީރިފްނާ ހަމީދު - ޑެއިޒީފާޠިމަތު ރިފާ - ރެގެންދިމި...