މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
އިންނަމާދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. އައިލެންޑް ޓްރޭޑްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 2 ޑިވިޜަނަކަށް ބަހާލައިގެނެވެ. އެގޮތުން، ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޜަނުގައި 5 ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، އަންހެނުންގެ ޑިވިޜަނުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 4 ޓީމެކެވެ. އިއްޔެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށްދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިންނަމާދޫ ކައުންސިލް އިއްޔެ މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށާފައިވާއިރު، މުބާރާތަށް ރަށުގެ ދެޖިންސްގެ...
އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަނުން ކްލަބްތަކަށް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތްކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ޖަހާފައިވާ އެންމެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމަށް ބާއްވާ "އޭއެފްސީ ކަޕް ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް"ގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޢަލީ އަޝްފާޤް (ދަގަނޑޭ) ދަތުރު ކޮަށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ދަގަނޑޭ، ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓު ނަގައިގެން އެއްވަނަ ހޮވާ މި ޗެލެންޖްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑް...
ރ. ފައިނު ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްގެ ފަރާތުން ވޮލީ މުބާރާތެއް މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ނިންމައި އެކަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެކުލަބުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މި މުބާރާތަކީ ފައިނުގައި ވޮލީ ކުރި އެރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. ޑިސެމްބަރު 19 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ރަށުން ބޭރުގެ 1 ކުޅުންތެރިޔަކު ހިމެނޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި،...