މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރ. މީދޫ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލާހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު، ރާބަދި ޗެލެންޖުގެ މިއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔޫ އެން މީ އިން ހޯދައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔޫއެންމީ އިން ހޯދީ މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ދިގަލި މޯލްޑިވްސް އާ ބައްދަލުކޮށެވެ. މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ނިމުނީ 1 – 1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރު ވެގެނެވެ. އެހެންކަމުން މެޗްގެ ނަތީޖާ ނެތެފައިވަނީ ޕެނަލްޓީ...
ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވަރސް އިން މި އަހަރު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިނު ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ފައިނުގެ އިތުރުން ރ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ފޭސް ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި އަހަރު ޖުލައި މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރަސްމާދޫ، މީދޫ އަދި އިނގުރައިދޫން ވަނީ ބައިވެެރިވާކަން އަންގާފައެވެ.ދެން މި މުބާރާތުގައި ކުޅޭނީ ފައިނުގެ ޓީމެކެވެ.މިއީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން ފައިނުގައި ބާއްވާ މިފަދަ...
ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން އޭޕްރިލް 21-28 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި 10 ޓީމަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ އަންހެން 3 ޓީމާއި ފިރިހެން 7 ޓީމެވެ.މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ބަންދުގައި މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗްތައް އެޕްރިލް 21-24 އަށް...