މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ކިނޮޅަހު ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ 21 ވަނަ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޭރިއަންސް އިން ހޯދައިފިއެވެ. ކިނޮޅަހު ވޮލީ ކޯޓުގައި މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ކޮކޯ އާއި ބޭރިއަންސްއެވެ. މިމެޗް ބޭރިއަންސް އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސީދާ 3 ސެޓުންނެވެ.މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 6 ކުޅުންތެން:- ޙަސަން ސަމީހް- ޙަސަން ޖުނައިދު- ސަނީހް އާދަމް- މުޙައްމަދު ޠާހިރު- އާދަމް ނަސީމް- މަންސޫރު ހާރޫންމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ:-...
ރ. ކިނޮޅަހުގައި އޮތް އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ޖަމްޢިއްޔާ ކަމަށްވާ ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ 21 ވަނަ ވޮލީ މުބާރާތް އިއްޔެ އެރަށުގައި ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތަކީ އެރަށުގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބައްދަލު ކޮށްފައިވަނީ ބޭރިއަންސް އާއި ރަށްގުޑުވާއެވެ. މި މެޗުގެ 2 ސެޓު ކުޅެވުނުފަހުން މޫސުން ގޯސްވެ ވާރޭ...
ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ރ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ޓީމު ޅ. އަތޮޅުގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ ކޭމްޕްގައި ރ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރި މެޗް ކުޅެފައިވަނީ ޅ. ހިންނަވަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. ދެ ޓީމުން ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި މި މެޗު 7 - 0 އިން ކާމިޔާބު...