މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއިން ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރގައި ހިމެނޭ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފިއުރިއަސް އެފްސީ އިން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގައި ފިއުރިއަސް އެފްސީން ބައްދަލުކުރީ ތުނޑި އެފްސީއާއެވެ. އެ މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފިއުރިއަސް އިން ވަނީ 4 ގޯލް ޖަހާފައެވެ.ތުނޑި އެފްސީން ވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައި 3 ގޯލްޖަހާ ގޯލްގެ ފަރަގު ކުޑަކުރިނަމަވެސް މެޗްގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ސްކޯ ހަމަހަމަ...
ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއިން ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރގައި ހިމެނޭ ހޭންޑްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެޓޭކާސް އިން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގައި އެޓޭކާސްއިން ބައްދަލުކުރީ ޓީމް އެލީޓްއާއެވެ.އެޓޭކާސް އިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 5 - 3 އިން ނެވެ.މި މުބާރާތުގެ އެކި ވަނަތަކަށްދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ރޭ ވަނީ ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.މުބާރާތުގެ ކުއީންގެ މަގާމާއި އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު‏ ހޯދީ އެޓޭކާސްގެ...
ސީވައިއެސް ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރ 2024 ގައި ހިމެނޭ ފުޓްސަލް އަދި ހޭންޑްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އެލީޓް އަދި ބްލޭޒްއެވެ. މި މެޗް އެލީޓުން ކާމިޔާބުކުރީ 8 - 4 އިންނެވެ. އެ މެޗްގެ ނަތީޖާ ނުކުތްގޮތުން ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެލީޓް އަދި އެޓޭކާސްއެވެ.ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރގައި ހިމެނޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި މިއަދު ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ...