މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ކިނޮޅަހުގައި އޮތް އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ޖަމްޢިއްޔާ ކަމަށްވާ ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ 22 ވަނަ ވޮލީ މުބާރާތް މިރޭ އެރަށުގައި ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތަކީ އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ ވޮލީ މުބާރާތެވެ.މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ބައްދަލު ކޮށްފައިވަނީ ބޭރިއަންސް އާއި ހޭވައްލާއެވެ. ބޭރިއަންސް އާއި ހޭވައްލާގެ އިތުރުން ދެން...
ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވަރސް އިން ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވެޓެރަންސް ކަޕް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިފަހަރު ފޭސް އިންވަނީ 40 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ދެ މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބޭއްވި ބޮއްޕު މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރީ ހޭޅި އަދި މުޑާލި ޓީމެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ މުޑާލި ޓީމެވެ.  މުބާރާތުގެ...
ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވަރސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ވެޓެރަންސް ކަޕް މިމަހު 13 ގައި ފަށަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިފަހަރުގެ ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތަކާއި ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ ބޮއްޕު މުބާރާތެކެވެ.މުބާރާތުގެ ޓީމުތައް މިހާރުވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައި ވެސް 3 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ...