މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މިއަންނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާ ރާއްޖޭގެ އެންމެބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް، ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފައިނު އެފްސީގެ ކޯ ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ސްޕޯޓްސް ފިހާރަ އޮބިއަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުޅިވަރާއި ގުޅޭ ތަފާތު އެކި ސާމާނު ވިއްކާ، ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އޮބިއޮންއިން ވަނީ، ފައިނު އެފްސީއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކުޅިވަރު ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސްއަށް ބޭނުންވާ ކޯނު، ބިބްސް...
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި 8 ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ދުވާފަރު، އިނގުރައިދޫ، މީދޫ، އަލިފުށި، އުނގޫފާރު، އިންނަމާދޫ، މަޑުއްވަރީ އަދި ރަސްމާދޫއިންނެވެ. މި މުބާރާތް މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވާފައިވަނީ އުނގޫފާރުގައެވެ. އަދި މި އަހަރުވެސް މުބާރާތް ހޮސްޓްކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް ރަށަކުން ކުރިމަތިލާފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން...
މީދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ މި އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތަންގަނޑު އެފްސީން ހޯދައިފިއެވެ. ތަންގަނޑުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ މިރޭ ހަވާސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި 2 - 0 އިންނެވެ. ތަންގަނޑު އެފްސީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޒެފްރޯސްގެ މައްޗަށް ޕެނަލްޓީގައި ކުރިހޯދުމަށްފަހުއެވެ. ތަންގަނޑު އެފްސީވެސްވަނީ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.ހަވާސް އެސްސީއަކީ މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ....