މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރ. ދުވާފަރުން ހޯދައިފިއެވެ. ދުވާފަރުން ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިރޭ ކެނދިކުޅުދޫ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗް 4 – 1 އިން ކާމިޔާބު ކޮށްގެނެވެ.  މިރޭގެ މެޗުގައި ދުވާފަރަށް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އިސްމާއިލް އީސާ މެސީއެވެ. ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށް އަނެއްކާވެސް ދުވާފަރަށް ދެވަނަ ގޯލު...
ރ. ކިނޮޅަހުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ވޮލީ މުބާރާތް، ޖަމިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ ވޮލީ މުބާރާތް 2024 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޭރިއަންސްއިން ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭ ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އެ ޓީމުން ބައްދަލުކުރީ، ހޭވައްލާ އާއެވެ. މި މެޗް ބޭރިއަންސް އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން ސީދާ 3 ސެޓުންނެވެ.މިރޭގެ މެޗް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދީފައިވަނީ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު الله ރާފިއެވެ. 6 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި ފެށި މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި...
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024 ގައި ރ. އަތޮޅުގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމް ހޮވުމަށް މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗް ދުވާފަރުން ކާމިޔާބުކޮށް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭ ހުޅުމާލޭ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗްގައި ދުވާފަރުން ބައްދަލުކުރީ އަލިފުއްޓާއެވެ.މި މެޗް ދުވާފަރުން ކާމިޔާބުކުރީ 3 - 0 އިންނެވެ. މި މެޗްގައި ދުވާފަރުން ގޯލްތައް ޖެހީ ރޮނާ އަދި އިސްމާއީލް އީސައެވެ.ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި މުބާރާތުގައި މިދިޔަ...