މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ދުވާފަރުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑުކުރަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އެލްޖީއޭއިން މިގޮތަށް ނިންމީ އިއްޔެ ބޭއްވި އެލްޖީއޭގެ ޖަލްސާގައެވެ.އެލްޖީއޭގެ ނިންމުމުގައި ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް...

ކުޅިވަރު

ފައިނުގައިހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ފައިނު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ފައިނު ސްކޫލް،...

މުނިފޫހިފިލުވުން

ގިނަބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔަ ބޮލީވުޑްގެ ކައިވެނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. އެ ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނި އޮތީ މުމްބާއީގެ ޕަލީ ހިލްސްގައި...

ގެލަރީ

2 months ago

ޒަމާނުއްްސުރެވެސް ހުކުރު ދުވަހަކީ ފައިނުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދުވަހެކެވެ. ސްކޫލް ބަންދު ދުވަހެއްކަމުން ހުކުރު ކުރި އެ ކުދިން ހޭދަކުރަނީ މޫދުގައެވެ. މިއީ ފައިނުގެ އަތިރިމަތިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ފެންނަ ހިތްގައިމު މަންޒަރެކެވެ. ފޮޓޯ: އިސްމާއިލް ޝަފީއު