މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރިޕޯޓް

ޤުދުރަތީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކުޑަ ޤައުމު އުފެދިފައިވާ ގޮތުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ކަނޑުމަގުންނެވެ. ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުއްސުރެ އެކި ސިފަސިފައިގައި ހުންނަ އުޅަނދު ފަހަރުގައި ޒަރޫރީ...

ލައިފްސްޓައިލް

މުނިފޫހިފިލުވުން

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކެޓްރީނާ ކައިފާއި ވިކީ ކޯޝަލް މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. ރާޖަސްތާންގެ ސިކްސް ސެންސެސް ބަރްވާރާ ފޯޓް ރިސޯޓްގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު...

ގެލަރީ

2 weeks ago

ފައިނު ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިއަހަރު ހޯދީ ޑަވް އިންނެވެ. ރޭ ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ޑަވް އިން ކާމިޔާބުކުރީ 1 - 0 އިންނެވެ. ފައިނަލްގައި ޑަވް އާއި ބައްދަލުކުރީ ކާނިވަރސްއެވެ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު