މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15

މުނިފޫހިފިލުވުން

ގެލަރީ

1 day ago

ރ. ކިނޮޅަހަކީ ހިތްފަސޭހަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ޒަމާނުއްސުރެ މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. މިރަށަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހިތަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ޖަޒީރާ ވަންތަ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކެއް ނުފެނި ނުދާނެއެވެ. ރަށްފުށުގެ އަމާން މާހައުލާއި...