މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރިޕޯޓް

ފާއިތުވި އަހަރު ހޭދަވީ ކިހިނެއްތޯ ހިތާހިތާ ސުވާލުކޮށްލާ ވަޒަން ކޮށްލާށެވެ. ޙަޔާތުން ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރަކީ ތިމާއަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއްތޯ ވިސްނާލިން ހެއްޔެވެ؟ ކާމިޔާބު އަހަރެކޭތޯއެވެ. ތިޔަ...

ލައިފްސްޓައިލް

​ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މަހުގެ 8 ވަނަ...

މުނިފޫހިފިލުވުން

ގިނަބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔަ ބޮލީވުޑްގެ ކައިވެނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. އެ ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނި އޮތީ މުމްބާއީގެ ޕަލީ ހިލްސްގައި...

ވިޔަފާރި