މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރިޕޯޓް

ފާއިތުވި އަހަރު ހޭދަވީ ކިހިނެއްތޯ ހިތާހިތާ ސުވާލުކޮށްލާ ވަޒަން ކޮށްލާށެވެ. ޙަޔާތުން ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރަކީ ތިމާއަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއްތޯ ވިސްނާލިން ހެއްޔެވެ؟ ކާމިޔާބު އަހަރެކޭތޯއެވެ. ތިޔަ...

ކުޅިވަރު

ލައިފްސްޓައިލް

ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ވަޒީފާގެ ތިން ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ވަކިވަކިން ކޮށްފައިވާ ތިން އިއުލާނެއްގައި ވަނީ، އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ،...

މުނިފޫހިފިލުވުން

ގިނަބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔަ ބޮލީވުޑްގެ ކައިވެނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. އެ ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނި އޮތީ މުމްބާއީގެ ޕަލީ ހިލްސްގައި...

ވިޔަފާރި

ގެލަރީ

3 weeks ago

ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޢަލީ މިއަދު ވަނީ ފައިނަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މި ދަތުރުގައި މިނިސްޓަރު ފައިނަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. ފޮޓޯތައް: ޝަފީއު / މިނިސްޓްރީ