މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

މުނިފޫހިފިލުވުން

ގިނަބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔަ ބޮލީވުޑްގެ ކައިވެނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. އެ ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނި އޮތީ މުމްބާއީގެ ޕަލީ ހިލްސްގައި...

ވިޔަފާރި

ފައިނު ބަނދަރުމަތީ ތެޔޮ ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ބިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަނެއްކާވެސް ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ...