މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ލައިފްސްޓައިލް

ކުރިޔަށް އޮތް އަލްހާ އީދު ފައިނުގައި ވެސް ފޯރިއާއެކު ފާހަގަކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އީދު ކޮމެޓީއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިފަހަރުވެސް ކުޅިވަރުތައް ރާވާލާފައިވާއިރު، އީދަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރަށުގައިހުރި މުއައްސަސާތަކާއި...

މުނިފޫހިފިލުވުން

ގިނަބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔަ ބޮލީވުޑްގެ ކައިވެނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. އެ ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނި އޮތީ މުމްބާއީގެ ޕަލީ ހިލްސްގައި...

ވިޔަފާރި

ރ. މީދޫގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެ ރަށުގައި އެސްޓީއޯގެ އައު ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މީދޫގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް...