މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ލައިފްސްޓައިލް

މުނިފޫހިފިލުވުން

ގިނަބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔަ ބޮލީވުޑްގެ ކައިވެނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. އެ ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނި އޮތީ މުމްބާއީގެ ޕަލީ ހިލްސްގައި...

ވިޔަފާރި

ރ. މީދޫގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެ ރަށުގައި އެސްޓީއޯގެ އައު ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މީދޫގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް...

ގެލަރީ

6 days ago

2022-2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފެށިއިރު، މިއަދު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ޝާމިލްވާ އެންމެންނަށްވެސް ހާއްސަ ދުވަހަކަށް. ފައިނު ސްކޫލްގައި ވެސް މިދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ވަނީ ހާއްސަ އެސެމްބްލީއެއް ބާއްވާފައި - ފޮޓޯޓައް؛ އިސްމާޢީލް ޝަފީއު، އަޙްމަދު ޒަޔާން