މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
  • ފައިނުން ނެގި ފްލޫ 2 ސާމްޕަލެއް 6 ޖޫންގައި ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
  • ޖުމުލަ 21 ފަރާތެއް މިހާރުވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
  • 10 ގެއެއް ވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައި

ލައިފްސްޓައިލް

މުނިފޫހިފިލުވުން

ގެލަރީ

2 weeks ago

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފަޅުގައި ހުސްކޮށް އޮންނަ ތަންތަނުގައި މުށިމަސް ބައިގަނޑުގަނޑަށް އާލާވުމުން، މުށިމަސް ބާނަން ދިޔުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ފައިނު އަތިރިމަތިން މިއަދު ފެންނަ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް މަންޒަރަކީ މިއީއެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު