މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:16
04:20
ފަތިސް
04:36
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:54
11:57
އަޞްރު
15:11
15:14
މަޣްރިބް
17:51
17:52
ޢިޝާ
19:04
19:05

ގެލަރީ

1 month ago

ރ. ކިނޮޅަހަކީ މީގެ ކުރިން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން އައި ރަށެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވާ ރައްޔިތުންތަކެއް އުޅޭ ރަށެކެވެ. މި ފޮޓޯތަކުން، ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން...