މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރިޕޯޓް

ޤުދުރަތީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކުޑަ ޤައުމު އުފެދިފައިވާ ގޮތުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ކަނޑުމަގުންނެވެ. ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުއްސުރެ އެކި ސިފަސިފައިގައި ހުންނަ އުޅަނދު ފަހަރުގައި ޒަރޫރީ...

ކުޅިވަރު

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރ. މީދޫ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލާހުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާބަދި ޗެލެންޖު ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިރޭ އެ ރަށުގައި ފަށައިފިއެވެ. ޖުމުލަ...

މުނިފޫހިފިލުވުން

ގިނަބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔަ ބޮލީވުޑްގެ ކައިވެނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. އެ ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނި އޮތީ މުމްބާއީގެ ޕަލީ ހިލްސްގައި...

ވިޔަފާރި

ރ. މީދޫގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެ ރަށުގައި އެސްޓީއޯގެ އައު ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މީދޫގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް...