މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:49
ފަތިސް
05:05
05:09
އިރުއަރާ
06:19
06:23
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:42
15:45
މަޣްރިބް
18:19
18:20
ޢިޝާ
19:34
19:35

މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ދިވެހި ލޭންގްވިޖް ޓީޗިންގ) ފެބްރުއަރީގައި އުނގޫފާރުގައި ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުން، ފެބުރުވަރީ 2021 ގައި...

ރިޕޯޓް

ޤައުމީ ސަލާމަކީ ޤައުމީ މުނާސަބަތުތަކުގައި ކިޔަން ހަދާފައި އޮންނަ ޚާއްޞަ ލަވައެވެ. އެ ލަވައިގައި އެ ޤައުމެއްގެ ޤައުމިއްޔަތާއި އަޤީދާއާއި އެ ބައެއްގެ ޢަޒުމް ބަޔާންކޮށްދީފައި ހުރެއެވެ....

ލައިފްސްޓައިލް

ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗަށް ޓެކްނީޝަނަކާއި ލޭބަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި،...

މުނިފޫހިފިލުވުން

ވިޔަފާރި

ގެލަރީ

3 weeks ago

ފައިނު ކައުންސިލް 2 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ 29 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި އެކި ވަނަތަކަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ޓްރޮފީއާއި މެޑަލް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ, ނަފްހާ ނަސީމް އާއި ޙުސައިން އިރުޝާމްއެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު