މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށުން މާލޭ ދަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ނިޒާމަކީ ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ހައިސްޕީޑް ފެރީތައް އޮޕަރޭޓު ކުރާއިރު އެ ފެރީތަކަކީ މިހާރު ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ވެސް އާންމު ދިރިއުޅުމާއި ގުޅިފައިވާ އަސާސީ ހިދުމަތަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. ހަމައެކަނި ރ. އަތޮޅަށް ބެލިޔަސް މިވަގުތު ވެސް 4 ފެރީއެއް އޮޕަރޭޓު ކުރެއެވެ. މި ފެރީތަކަކީ ހަފްތާގެ ގިނަ ދުވަސްތަކުގައި...
މި އަހަރުގެ ވެސް ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ފައިނުގައި ވަނީ ގިނަ އަދަދަކަށް ކަރާ ހައްދާފައެވެ. އެގޮތުން، 55 ދަނޑުބިމެއްގައި ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ކަރާ ހައްދާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި، ކަރަލުގެ މަޝްހޫރު ބާވަތްތައް ކަމަށްވާ ކަޅުކަރާ، އަލަނާސި ކަރާ އަދި ރޮނގުދެމި ކަރާ ވެސް ހިމެނެއެވެ. ފައިނު ދަނޑެއް- ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު ރަމަޟާން މަސް ފެށުނުއިރު ފައިނު ދަނޑުތަކުން ކަރާ ކަނޑަން ފަށާފައިވާއިރު މިހާރުވެސް ދަނޑުތަކުގައި ގިނަ...
މާދަމާ ފެށޭ ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ވެގެންދާނީ މި އަހަރު ރ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްދާނެ އެންމެ ފޯރިގަދަ މުބާރާތަށެވެ. އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ އެންމެބޮޑު މުބާރާތް މިފަހަރު ރ. އިންނަމާދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާއިރު އެ ރަށް މިހާރުވަނީ މި މުބާރާތަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު ވެފައެވެ. ފާހަގަ ކޮށްލެވޭގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މުބާރާތް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހުނު އުނގޫފާރުން އެ ރަށުގައި އެ މުބާރާތް ނުބޭއްވުމަށް ނިންމުމާއި...