މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މާދަމާ ފެށޭ ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ވެގެންދާނީ މި އަހަރު ރ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްދާނެ އެންމެ ފޯރިގަދަ މުބާރާތަށެވެ. އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ އެންމެބޮޑު މުބާރާތް މިފަހަރު ރ. އިންނަމާދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާއިރު އެ ރަށް މިހާރުވަނީ މި މުބާރާތަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު ވެފައެވެ. ފާހަގަ ކޮށްލެވޭގޮތުގައި މި އަހަރުގެ މުބާރާތް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހުނު އުނގޫފާރުން އެ ރަށުގައި އެ މުބާރާތް ނުބޭއްވުމަށް ނިންމުމާއި...
ރ. އަތޮޅުގައި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ހިންގާ އަތޮޅު ފެރީގެ އުނގޫފާރުން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ހާއްސަ ފެރީ ދަތުރުނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ފައިނު އޮންލައިންއާއި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި ފަރާތަކުން ބުނީ، ފެރީ ދަތުރު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަތުރުތައް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ 5-6 ދުވަސް ވާއިރު އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން ދާކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. ރ. އަތޮޅަކީ...
ފާއިތުވި އަހަރު ހޭދަވީ ކިހިނެއްތޯ ހިތާހިތާ ސުވާލުކޮށްލާ ވަޒަން ކޮށްލާށެވެ. ޙަޔާތުން ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރަކީ ތިމާއަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއްތޯ ވިސްނާލިން ހެއްޔެވެ؟ ކާމިޔާބު އަހަރެކޭތޯއެވެ. ތިޔަ ވިސްނީ ކޮން ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު ޖެހި ސަކަރާތާއި ނެގި މަޖަލަކީ އެއަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމި ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަދި ތިބާގެ ވިސްނުން ތިހުރީ ތިބާގެ ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ބާއްޖަވެެރި ވާނެ މަގެއްގައެއް ނޫނެވެ. ފާއިތުވި...