މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ކޮވިޑް19 ދުނިޔެއިން ފެނިގެން ދިޔައީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅެވެ. އަދި މި ބަލިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް ހިސާބުގައި ރާއްޖެއަށްވެސް ފެތުރިފައެވެ. މިބަލި ފުރަތަމަ ފެތުރިގެން އައިއިރު، ސަރުކާރުން ދިޔައީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ހެލްތް ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމް ކުރުމާއި ޓެސްޓް ކުރާ މެޝިންތައް ގެނައުމާއި ވެންޓިލޭޓަރުތައްވެސް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑް19 ރާއްޖޭގައިވެސް ފެތުރެމުންދާތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީއެވެ. ސުވާލަކީ އަތޮޅުތެރޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމް...
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް19 ފެނުމާއި ގުޅިގެން، މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެކިއެކި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފެށިއެވެ. ރަށު ފެންވަރުގައި ޓާސްކްފޯސްތައް އެކުލަވާލާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ފެށިއެވެ. ކޮވިޑް19 އާއި ކުރިމަތިވީފަހުން އެންމެ ބުރަ އެއް މަސައްކަތެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ފައިނުގައި ކޮށްދެއްވާފައިވާ އެއް ބަޔަކީ ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ބޭފުޅުންނެވެ. މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރައްވަން ތިބީ ނުހަނު މަދު މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،...
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ބަލި ފެތުރެން ފެށުމުން ތިބާގެ ޒިންމާ ތިބާއަށް އެނގުން ވަރަށް ވެސް މުހިންމެވެ. ނުހަނު ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ގައިންގަޔަށް އަރާ މިބަލި މިހާރު މިވަނީ އަހަރެމެންގެ ކުޑަކުޑަ މުޖުތަމައުންވެސް ފެނިފައެވެ. އަރަބި ބަހުގެ ހަރުބަހެއް އޮންނާނެއެވެ. " މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި ހާސްވެ ކަންތައް ބޮޑުވުމަކީ އިތުރު މުސީބާތެކެވެ." މުޖުތަމައު ތެރޭގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިގެން ނުކުންނާނެ...