މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ރ. އަތޮޅުގެ 1 ވަނަ ކައުންސިލަކަށް ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް ހޮވިއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު އާންމު ކުރެއްވި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ތަކުގެ ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ރ. އަތޮޅުގެ 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ، ކިނޮޅަސް ކައުންސިލެވެ. 2 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ، ފައިނު ކައުންސިލެވެ. އަދި 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ރ. ވާދޫ ކައުންސިލެވެ. މުޅި ރާއްޖެއިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގައިވެސް ރ. އަތޮޅުން އެންމެ...
ރ. ކިނޮޅަހު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ކިނޮޅަހު ބަނދަރުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މިމަސައްކަތާއި ހަވާލު ވެފައިވަ ކުންފުނި ކަމަށްވާ، އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޙަސަން ޝާޙް އާއި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދާއި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީގެ އިސް ފަރާތްތައް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ކިނޮޅަހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރގެ...
ރ. ކިނޮޅަހު ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިޙާދުން ފާއިތުވި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯރޑް ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ޒާއިދު ހޯދައިފިއެވެ. ޑައުންސިންޑްރޯމް ކުއްޖެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ޒާއިދު މި މުބާރާތުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ބާނޭ އެފްސީގެ ގޯލް ކީޕަރުގެ ގޮތުގައެވެ. މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ޒާއިދު ވަނީ މުބާރާތުގެ  މެޗެއްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗްގެ މަޤާމްވެސް...