މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ކިނޮޅަހުގައި އޮތް އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ޖަމްޢިއްޔާ ކަމަށްވާ ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ 22 ވަނަ ވޮލީ މުބާރާތް މިރޭ އެރަށުގައި ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތަކީ އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ ވޮލީ މުބާރާތެވެ.މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ބައްދަލު ކޮށްފައިވަނީ ބޭރިއަންސް އާއި ހޭވައްލާއެވެ. ބޭރިއަންސް އާއި ހޭވައްލާގެ އިތުރުން ދެން...
ރ. ކިނޮޅަހުން ގެއްލިހެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ފެނިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާ ފެނިފައިވަނީ ރ. މީދޫއާއި އާރަށް ރިސޯޓާއި ދެމެދު ކަނޑުމަތީ އޮއްވާ، އެދޭތެރެއިން ދަތުރުކުރި ޑިންގީއަކަށް ކަމަށެވެ. އެމީހާ ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެ ޑިންގީގައި ތިބި މީހުން އެމީހާ ނަގައިގެން ރ. މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ. އޭނާއަށް އެ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށާއި ހާލު މާ ސިރީއަސް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާއަށް ވާހަކަދައްކާ ހެދޭކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.ކިނޮޅަހުން...
ރ. ކިނޮޅަހުން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފުލުހުން މިހާރުވަނީ އެ ރަށަށް ގޮސްފައެވެ. ހޯދަމުން ދަނީ ނަސީރު ނަމަކަށްކިޔާ މިހެކެވެ. މި މީހާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ރ. މީދޫއާއި އާރަށް ރިސޯޓާއި ދޭތެރޭ ކަނޑުމަތީ އޮއްވާ މިހާރު ވަނީ ފެނިފައެވެ. އޭނާގެ ހާލު މާ ގޯސް ނޫންކަމަށާއި ވާހަކަދައްކާ ހެދޭކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.