މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ކިނޮޅަހި ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. އެ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ކިނޮޅަހު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޕޯޓިކޯއާ، ގަރާޖު އަދި ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ސަމާލު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ 1475105.47 ރުފިޔާއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރަން ދީފައިވަނީ 110 ދުވަހެވެ.
ރ. ކިނޮޅަސް ބަނދަރުމަތީ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހަތަރު ބިމެއް އެ ރަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެ ބިންތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ބިންތައް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ރަށު ބަނދަރުމަތީ ބަތޫތާ މަންޒިލްގެ ނަމުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ދެކުނު ފަޅިން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބިންތައް ދޫކުރާނީ 10 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށް ވެސް އިއުލާނުގައި ވަނީ...
ރ. ކިނޮޅަސް ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީއާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ޖުމްލަ 46.55 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ.މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 31،726 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ އާ ހާބަރު ބޭސިން ފުންކުރުމާއި 15،252 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ މިހާރު ހުރި ހާބަރު ބޭސިން ފުންކުރުމާއި 1،920 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ނެރު ފުންކުރުމާއި 6،001 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު...