މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފައިނުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަސް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. މިކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ފަރާތަކުން ބުނީ، މިއީ ކޮވިޑް19 ގެ ކޭސްއެއް ފެނި ފައިނު ރައްޔިތުން މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަށު ބަންދުގައި ތިބެން ޖެހިފައިވާތީ، މި ދަތި ދަނޑިވަޅުގައި ފައިނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރި ހަދިޔާއެއް ކަމަށެވެ. ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރޯމަސް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާއިރު، ފައިނުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ...
ނަފްރަތުގެ އަމަލު ހިންގުން މަނާކުރާ ބިލްގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ބިލާއި ދެކޮޅަށް ރ. އަތޮޅުގެ 11 ކައުންސިލަކުން ބަޔާން ނެރެފިއެވެ. ބިލްގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް މާއްދާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރ. އަތޮޅުން މި ބިލާއި ދެކޮޅަށް ބަޔާން ނެރެފައިވާ ކައުންސިލްތަކަކީ، އަލިފުށި، ހުޅުދުއްފާރު, ވާދޫ، އަނގޮޅިތީމް، ރަސްގެތީމް، އުނގޫފާރު، ދުވާފަރު، މާކުރަތް،...
ކިނޮޅަހުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި، ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ، މިދިޔަ މަހު 25 ގައި ހޯމް ކަރަންޓީނަށް އެރަށަށް އައި ފަރާތެކެވެ. ކިނޮޅަހު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އާމިރު ވިދާޅުވީ، ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއި ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވަނީ އެމީހާއާއިއެކު ކަރަންޓީންގައި ތިބި އިތުރު ދެ މީހެކެވެ. އަދި މި ނޫން އިތުރު މީހަކު ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ވާކަމަކަށް...