މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
މާލެއިން، ކިނޮޅަސް މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ ރ. ކިނޮޅަސް، ލަގްޒަރީ، ޝިރުމީނާ އަބޫބަކުރު (33އ) އެވެ.މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 އިން ފެށިގެން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިގެން އާއިލާގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ ހަމަ އެދުވަހުގެ ރޭ 22:45 ގައެވެ. ފުލުހުންނަށް މިކަން ރިޕޯޓްކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އެމީހާ...
އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ތަޢާރަފްކުރި އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިނިއުޓީ ފަންޑުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަގައި ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ 5 ޕްރޮޖެކްޓް ހޮވައިފިއެެވެ.މިފަހަރު ބޭންކުން އެހީދޭ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ރ. ކިނޮޅަސް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. ކިނޮޅަހު އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ކިނޮޅަހުގެ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގައި...
މިދުވަސްވަރު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އިތުރުވެފައިވާތީ ކިނޮޅަހުން ސަރވައިލެންސް 2 ސާމްޕަލެއް ނަގައިފިއެވެ. ކިނޮޅަހު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި 2 ސާމްޕަލް އަކީ، ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ ރަށުގައި އިތުރުވެފައިވާތީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ޑޮކްޓަަރަށް ދެއްކި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2 މީހެއްގެ ގައިން ނެގުނު 2 ސާމްޕަލް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ކޮވިޑް19 އަށް ކިނޮޅަހުން މީގެ ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ މީހާއާއި ގުޅުންހުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ...