މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ކިނޮޅަސް ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީން) ނިންމާލައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ، ކިނޮޅަސް ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 60 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި، 162 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރޮއިންސް ޖެހުމާއި، 285 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި، 65 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި،...
ރ. ކިނޮޅަހުގައި ލިޔެލާ ޖަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ކައުންސިލާ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެ ރަށުގައި ލިޔެލާ ޖެހުމުގެ ކޯހެއް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭނީ މިކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން ކަމަށާއި، ކޯހުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ބައިވެރިއެއްގެ އަތުންވެސް 500 ރުފިޔާ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް،...
އެކުވެރިކަން އާލާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓީމަކާ ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗް މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. ކިނޮޅަހު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗް 8 – 6 އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ފައިނު ފެނަކަ ޓީމުންނެވެ. މި މެޗްގައި ފައިނު ޓީމުން ގޯލްތައް ޖަހާފައިވަނީ، ޝަފީއު 4، އަޝްރަފް 2 އާދަމް ސައީދު 1 އަދި ޢަލީ...