މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ކިނޮޅަހު ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ 21 ވަނަ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޭރިއަންސް އިން ހޯދައިފިއެވެ. ކިނޮޅަހު ވޮލީ ކޯޓުގައި މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ކޮކޯ އާއި ބޭރިއަންސްއެވެ. މިމެޗް ބޭރިއަންސް އިން ކާމިޔާބުކުރީ ސީދާ 3 ސެޓުންނެވެ.މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 6 ކުޅުންތެން:- ޙަސަން ސަމީހް- ޙަސަން ޖުނައިދު- ސަނީހް އާދަމް- މުޙައްމަދު ޠާހިރު- އާދަމް ނަސީމް- މަންސޫރު ހާރޫންމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ:-...
ރ. ކިނޮޅަހުގައި އޮތް އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ޖަމްޢިއްޔާ ކަމަށްވާ ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ 21 ވަނަ ވޮލީ މުބާރާތް އިއްޔެ އެރަށުގައި ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތަކީ އެރަށުގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ މުބާރާތެވެ. މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބައްދަލު ކޮށްފައިވަނީ ބޭރިއަންސް އާއި ރަށްގުޑުވާއެވެ. މި މެޗުގެ 2 ސެޓު ކުޅެވުނުފަހުން މޫސުން ގޯސްވެ ވާރޭ...
ރ. ކިނޮޅަހު ބަނދަރަށް އުޅަނދު ފަހަރަށް ވަދެ ނުކުމެވޭ ވަރަށް ނެރު ފުންކޮށްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނީ، ކިނޮޅަހު ބަނދަރަށް އުޅަނދު ފަހަރަށް ވަދެ ނުކުމެވޭ ވަރަށް ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އަދިވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.ކިނޮޅަހު ނެރުމައްޗަށް ފަސް އަރައި، ބަނދަރުން އޮޑިދޯނިފަހަރު ނުކުތުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ، ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައެވެ.ކިނޮޅަސް ބަނދަރަށް...