މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ކިނޮޅަހުގެ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެރަށަށް ގެނައި ޖަނަރޭޓަރު އިންސްޓޯލްކޮށްފިއެވެ. އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ ހާއްސަކޮށް ކުރިޔަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު މެދުނުކެނޑި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ފަހުން ގެނެވުނު 400 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރުން ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަށެވެ. އެ ރަށަށް ގެނައި 400 ކިލޯވޯޓުގެ ކަނަރޭޓަރު އިންސްޓޯލްކޮށް ނިންމާލުމަށްފަހު މިއަދު ވަނީ މުޅި ރަށަށް...
މާލެ ވޯޓާ އެންޑް ސެވޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން ކުރިޔަށްގެދިޔަ ކިނޮޅަހު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. އެކުންފުނިން މިއަދު ބުނީ، ކިނޮޅަހު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ކޮމިޝަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.އަދި އެ ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އޮޕަރޭޓަރސް ޓްރެނިންގ ޕްރޮގްރާމްވެސް ވަނީ ހިންގާ ނިމިފައި ކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. ކިނޮޅަހުގެ...
މޯލްޑިވްސް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްއޭ) އިން މި އަހަރުގެ ގައުމީ ސާފް ލީގު ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ރ. ކިނޮޅަސް ހިމެނިއްޖެއެވެ. އެމްއެސްއޭ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އެމްޓީސީސީ ދިވެހި ސާފް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ގދ. ގައްދޫގައެވެ.މީގެ ކުރިން ގައްދޫ ޕްރޯ 2020...