މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ކިނޮޅަހު ފުއްޓަރަށް ދޯންޏެއް އުރިގެން އެ ދޯނި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އުރިފައިވަނީ އިނގުރައިދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ދޯންޏެކެވެ. އަދި ދޯނި ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވާކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.އަދާހަމަ: ކިނޮޅަހު ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތުން މިހާރުވަނީ ދޯނި ފުންކޮށްފައެވެ.
ރ. ކިނޮޅަހަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްރޫހު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ރ. ކިނޮޅަހު އޯޝަންވިލާ، ހާމިދު އިސްމާޢިލް (ހާމިދު ސޭޓު)ގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ރ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް މީހަކު ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެ ފަރާތުން މިހާރު ވަނީ ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ޝަރުތުހަމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހައްޖުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ މީހުން ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ހަވާލު ކޮށްފައެވެ. މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އުމުރުން...
ރ. ކިނޮޅަހުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ވޮލީ މުބާރާތް، ޖަމިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ ވޮލީ މުބާރާތް 2024 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޭރިއަންސްއިން ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭ ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އެ ޓީމުން ބައްދަލުކުރީ، ހޭވައްލާ އާއެވެ. މި މެޗް ބޭރިއަންސް އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން ސީދާ 3 ސެޓުންނެވެ.މިރޭގެ މެޗް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދީފައިވަނީ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު الله ރާފިއެވެ. 6 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި ފެށި މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި...