މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފްރާންސް ރޮއްވާލުމަށްފަހު ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2022 ގެ ޗެމްޕޮއަންކަން އާޖެންޓީނާ ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭ ކުރިއަށް ދިޔަ ވޯލްޑްކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު ހަމަވިއިރު 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން މެޗު އެއްވަރުވެފައިވުމުން ޕެނެލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. ޕެނަލްޓީގައި އާޖެންޓީނާ ކުރި ހޯދީ 4-2 އިންނެވެ.މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ގޯލް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އާޖެންޓީނާއަށް ޖަހައިދިނީ މެސީއެވެ. ދެވަނަ ގޯލް ޖެހީ ޑިމަރިއާއެވެ. އެގޮތަށް...
ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގައި ސެމީ ފައިނަލްގައި ކޮރެއޭޝިއާ ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ އިން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ. މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އާޖެންޓީނާ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ 3 - 0 އިން ކޮރޭޝިއާ ބަލިކޮށްގެނެވެ.މެޗުގައި ފުރަތަމަ ދެ ގޯލް އާޖެންޓީނާ އިން ޖަހާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައެވެ. އެއީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މެސީ ޖަހައިދިން ގޯލަކާއި، ޖޫލިއާ އަލްވަރޭސް ޖަހައިދިން ގޯލެކެވެ. އާޖެންޓީނާއިން ޓީމުން 3 ވަނަ ގޯލް ޖެހީ މެސީ ދިން...
ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ގަދަފަދަ ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިރޭގެ މެޗުގައި ފެނިގެން ދިޔައީ ދެ ޓީމުންވެސް ހަމަލާތަކެއް އުފައްދަމުންދިޔަ ތަނެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ގިނަ ހަމަލާ އުފައްދާފައިވަނީ ބްރެޒިލްއިންނެވެ.  ނަމަވެސް، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ވެސް ދެޓީމުންކުރެ ޓީމަކަށް ގޯލެއް ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރުވަގުތުގެ ދެ ހާފު ކުޅެންފަށައި ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ވަނީ ވަރަށް ރީތި ގޯލެއް ބްރެޒިލްއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ. އެ ގޯލް ޖެހިތާ...