މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
"އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް" ގެ ފައިނަލުގައި ހޮންގްކޮންގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިޔާ ޗަން ސިއު ކީ އާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިޔާ ޢަލީ އަޝްފާގު އަށް ވޯޓް ލުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މީގެ 6 ހަފްތާ ކުރިން 32 ކުޅުންތެރިންނާއި އެކު ފެށި "އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް" މިހާރު ވަނީ 2 ކުޅުންތެރިންނަށް މަދުވެފައެވެ. ފައިނަލްގައި މިހާރު ވާދަ ކުރަމުންގެންދާ ދެކުޅުންތެރިންގެ ގޯލްތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ...
އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަނުން ކްލަބްތަކަށް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތްކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ޖަހާފައިވާ އެންމެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމަށް ބާއްވާ "އޭއެފްސީ ކަޕް ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް"ގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޢަލީ އަޝްފާޤް (ދަގަނޑޭ) ދަތުރު ކޮަށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ދަގަނޑޭ، ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓު ނަގައިގެން އެއްވަނަ ހޮވާ މި ޗެލެންޖްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑް...
ރ. ފައިނު ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ވެޓަރަންސް ކަޕެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. އެޖަމްޢިއްޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި މުބާރާތަކީ، 35 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތުގައި 4 ޓީމެއް ބައިވެރިވެއެވެ. އެއީ، އެޖަމްޢިއްޔާއިން ފާއިތުވި އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ، ޓީމްތައް ކަމަށްވާ، ގާލެންޑޯ، ގެލެކްސީ، ބީޗްފޯސް އަދި ޑީވީޑީ ފޯސް އެވެ. މި...