މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަނުން ކްލަބްތަކަށް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތްކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ޖަހާފައިވާ އެންމެ މޮޅު ގޯލު ހޮވުމަށް ބާއްވާ "އޭއެފްސީ ކަޕް ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް"ގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޢަލީ އަޝްފާޤް (ދަގަނޑޭ) ދަތުރު ކޮަށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ދަގަނޑޭ، ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓު ނަގައިގެން އެއްވަނަ ހޮވާ މި ޗެލެންޖްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑް...
ރ. ފައިނު ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ވެޓަރަންސް ކަޕެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. އެޖަމްޢިއްޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި މުބާރާތަކީ، 35 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތުގައި 4 ޓީމެއް ބައިވެރިވެއެވެ. އެއީ، އެޖަމްޢިއްޔާއިން ފާއިތުވި އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ، ޓީމްތައް ކަމަށްވާ، ގާލެންޑޯ، ގެލެކްސީ، ބީޗްފޯސް އަދި ޑީވީޑީ ފޯސް އެވެ. މި...
އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަ ކޮަށްފައިވަނީ ޕޯޗުގަލްގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައެވެ. ވައިރަހުގެ ލުއި އަލާމާތްތަކެއް ރޮނާލްޑޯގެ ފަރާތުން ފެނުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ހާލު ރަނގަޅުކަމަށާއި މިހާރު ރޮނާލްޑޯ ހުރީ ސެލްފް އައިސޮލޭޝަންގައި ކަމަށްވެސް ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.ރޮނާލްޑޯ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާތީ މާދަމާ ޕޯޗުގަލްއިން ނޭޝަންސް ލީގުގައި ސްވިޑަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯއަކަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ.