މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ކުޅުނު އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭ ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒާއި ފައިނު ސްކޫލްގެ ޓީމެވެ. މި މެޗް ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 6 - 1 އިންނެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފުޓްސަލް ކިންގް އަދި އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ހޮވިފައިވަނީ...
ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ އޮލިވްރައިޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓާއި ފައިނު ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ވާވޮށި ޓާޓްލް ފެސްޓިވަލް" މާދަމާ ފައިނުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ފައިނު ސްކޫލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، އެއްދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި ފެސްޓިވަލްގައި ވެލާކަނހަބާއި ގުޅޭ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން، ޓްރެޝަރހަންޓް، ބީޗް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް، ވާވޮށި ޕެރޭޑް އަދި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ގުޅޭ...
ސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. ފައިނު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފައިނު ސްކޫލު ގުޅިގެން މި މަހު 18 ވަނަ ދުވަހު އެ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 7 އިން 10 އަށް ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނާއި އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް...