މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
2022،2023 ވަނަ ދިރާސީ އަހަރު ފައިނު ސްކޫލުން ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ފައިނު އައްސޭރި، ނަފްހާ ނަސީމް ހޮވިއްޖެއެވެ. ރޭ ފައިނު ސްކޫލްގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވާއިރު، އެކި ވަނަތަކަށް ދިޔަ ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ އަދި އެ ނޫންވެސް އިނާމުތައް ދީފައެވެ.  ރޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރިވަނައެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު ހޯދި ނަފްހާ ވަނީ އޮނަލިސްޓެޑް އެވޯޑް، ކުލާސް...
ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފައިނު ސްކޫލްގެ ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭ ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ފައިނު ސްކޫލުން ބައްދަލު ކޮށްފައިވަނީ ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޓީމާއެވެ.މި މެޗް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 2 - 0 އިންނެވެ. މެޗަށްފަހު އެކި މަގާމުތައް ހޯދި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ޓްރޮފީއާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ...
މިއަހަރު ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ގިނަ ވަނަތަކެއް ފައިނުން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން ވެސް ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ފައިނު ސްކޫލްގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން 1 ދަރިވަރަކު ފައިނު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައެވެ. ފައިނުގެ ދަރިވަރުން ހޯދި ވަނަތައް:ކީ ސްޓޭޖް 1 އިން ބަލައިގެން ކިޔުމުން 3 ވަނަ ތުޤާ ބިންތު އިބްރާހީމް ފައިސަލްކީ ސްޓޭޖް 3 އިން ހިތުން ކިޔުމުން...