މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީއު

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް ގޮނޑި ފަލާޙް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް ފަލާޙް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ ހުރިހާ ފޮއްޓެއްގެ ނަތީޖާ އަދި ލިބިފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ފަލާޙް ވޯޓު ހޯއްދެވި އަދަދަށް ބަލާއިރު ވޯޓުގެ ތަފާތުން ފަލާޙް މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. 

ތަފުސީލް އަންނަނީ..

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހެބަލަހެއްޔޯ 3 weeks ago

ތަފްސީލް ކޮބައިތޯ؟

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ