މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސަލަފް ރިހްލާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ ދީނީ ފޯރަމް މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. ފައިނުގެ ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައި މިރޭ 8:30 ގައި ބާއްވާ މި ފޯރަމްގައި ދީނީ ދަރުސް ދެއްވާނީ ޝެއިޚް މުޖުތަބާ ހަމީދެވެ. އަދި ހުށަހަޅައިދޭ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރު އަޙްމަދު ހަމީދު އާދަމް ބައިވެރިވެލައްވައެވެ.  ރާއްޖޭގައި ދައުވަތުގެ މައިދާނުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ...
ރ. އަތޮޅުގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ، ދީނީ އިޖުތިމާއީ އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތް ’ސަލަފް ރިޙްލާ‘ މިރޭ ފަށާނެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ދައުވަތުގެ މައިދާނުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއާއި ރ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން ރ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ.15 ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި، އެކި ދާއިރާގެ ފުންނާބު...
ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރޮގްރާމް ކަމަށްވާ ”ރިޙްލާ“ ރ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ތަފާތު އެކި ޕްރޮގްރާމް ތަކާއެކު ރިޙްލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 6 ން 9 އަށެވެ. މި ޕްރޮގުރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ރ. މީދޫ އުއްމީދު، ރ. ހުޅުދުއްފާރުގެ ލެންޓާން އަދި ރ. އުނގޫފާރުގެ ކުލަބު ޔޫތު ސްޓަރ އާއި ގުޅިގެންނެވެ.ގިނަ ހަރަކާތްތަކަކާއެކު ރ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް...