މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މީދޫޓަޢިމްސް

ސަލަފް ރިޙްލާ: 15 އިލްމުވެރިންނާއެކު މިފަހަރު ރ. އަތޮޅުގައި!

ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރޮގްރާމް ކަމަށްވާ ”ރިޙްލާ“ ރ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ތަފާތު އެކި ޕްރޮގްރާމް ތަކާއެކު ރިޙްލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 6 ން 9 އަށެވެ. މި ޕްރޮގުރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ރ. މީދޫ އުއްމީދު، ރ. ހުޅުދުއްފާރުގެ ލެންޓާން އަދި ރ. އުނގޫފާރުގެ ކުލަބު ޔޫތު ސްޓަރ އާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ގިނަ ހަރަކާތްތަކަކާއެކު ރ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮގުރާމުގައި ޖުމްލަ 15 ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ބައިވެރިވެލައްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

އޭގެ ތެރޭގައި ޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު، ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރު، ޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދު، ޝައިޚް އިބްރާހިމް ރާފިޢު، ގެ އިތުރުން ސަލަފްގެ ރައީސް ޝައިޚް އަބްދުﷲ ފަދަ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިން ބައިވެރިވެލައްވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮގުރާމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅުންނާއި ދެ ޑޮކްޓަރުންވެސް ބައިވެރިވެލައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ސަލަފްއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ