މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ނ، ރ، ބ އަދި ޅ. އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފުލުހުންގެ ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރު ޗީފް އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއިލް ނަދީމަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހި ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނަދީމަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުނީ އޭދަފުށީ އޮފީސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ރޭ އެރަށުގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ފުޓްސަލް ކުޅެން ހުއްޓައެވެ.އޭދަފުށީ ޓައިމްސްއިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އޭނާ ނިޔާވީ، މުބާރާތް ހުޅުވި މެޗްގައި ކުޅެންހުއްޓާ ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓުމާ...
ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ނުހަދާ ދަތުރު ކުރެވޭ ރަށްރަށުގެ ލިސްޓަށް ރ. ފައިނު އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި އަމަލު ކުރަމުން ގެންދިޔަ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، އެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ، ވެކްސިން ޖެހޭ އުމުރުގެ މީހުންގެ 90 އިންސައްތަ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމުން، ކޮވިޑު ބަލި އޮތް ރަށަކުން ޕީސީއާރާއި ނުލާ ދަތުރު ކުރެވޭގޮތަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން މިހާރުވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެގޮތުން،...
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން 3 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ ވަކިވަކި 3 އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ސީނިއަރ ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ، ސީނިއަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ އަދި ސްޓޯރ ކީޕަރ ގެ މަޤާމަށް މީހުން ބޭނުންވާކަމަށެވެ.އެގޮތުން، ސީނިއަރ ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ އަދި ސީނިއަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 27 އޮކްޓޯބަރ...

ސިޔާސީ

ދުނިޔެ

ރ. އަތޮޅު