މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ދުވާފަރުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑުކުރަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އެލްޖީއޭއިން މިގޮތަށް ނިންމީ އިއްޔެ ބޭއްވި އެލްޖީއޭގެ ޖަލްސާގައެވެ.އެލްޖީއޭގެ ނިންމުމުގައި ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކުރި މުއްދަތު:- ހަސަން ހަކީމް - 3 މަސް- އިޒްމީލް އަޙްމަދު - 3 މަސް- މުޙައްމަދު ޝާމް - 3 މަސް- މަރިޔަމް ޔަޝްފާ - 1 މަސް- އައިމިނަތު ޝަހުލާ -...
ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި މިހާތަނަށް 18 މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕީއާރު އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އަނިޔާވެގެން ގެނައި 18 މީހުންގެ ތެރެއިން 16 މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއަދުގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެންދަނިކޮށް ދެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ވަނީ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކުރަން...
ފީނަން ގޮސް އުޅުނު 22 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ، ށ. ގޮނާފަރު ފަޅު ބޭރުގައި ފީނަން އުޅެނިކޮށް އޭނާ ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރީ މިއަދު 15:00 ކަންހާއިރުގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނީ 16:15 ކަންހާއިރު ކަމަށާއި އޭނާ ކަނޑިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް އޮތީ ނިޔާވެފައި ކަމަށް ޑޮކްޓަރު މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި،...

ސިޔާސީ

ދުނިޔެ

ރ. އަތޮޅު