މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއް ބ. އަތޮޅު ތެރޭ ކަނޑުމަތީ އޮއްވާ މުޅި ބޯޓުގައި ރޯވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދަމުން އެބަދެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މާލެއިން ފުރައިގެން ރ.ރަސްގެތީމަށް ދަތުރުކުރި "ހޮރައިޒިއާ 2" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްގެ އިންޖީނު ރޫމްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެމްއެެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް މެރިޓައިން ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ) އިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ބޯޓްގައި އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ ބ.އަތޮޅު ފޯ ސީޒަން ރިސޯޓް (ލަނޑާ...
ރ. އަތޮޅާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއް ކަމުގައިވާ ރ. މަޑުއްވަރީ އާލާ ބޯޓް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ހިގައްޖެއެވެ. އާލާބޯޓު އަޑިއަށް ގޮއްސައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިން ރ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ބ. އަތޮޅާއި ކައިރިއަށް ކާށިދޫ ކަނޑު ތެރެއަށްށެވެ.މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ބޯޓު އަޑިއަށް ދާންދިމާވި ސަބަބަކީ ރާޅެއްއަރައި ދިޔަވާން ފެށުމުންނެވެ. ކޯސްޓުގެ އެހީގައި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުން ވަނީ ބ. އޭދަފުއްޓަށް ގެންދެވިފައެވެ. ބޯޓުއަޑިއަށް ގޮއްސައިވާއިރު ރ. މަޑުއްވަރީންވެސް ވަނީ ބޯޓަށް...
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ބޭނުންވާ، ފިއުލުގެ ބާވަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުނގޫފާރު ޔޫއެޗްއެލް ޓްރޭޑާއެކު އެކުލަވާލި އަހުދުނާމާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ކައުންސިލުގެ އެސްޖީ އައިޝަތު ފަރަހަނާޒެވެ. އަދި ޔޫއެޗްއެލްގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގެ  އޯނަރ ހުސައިން ފަހުމީއެވެ.ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުން ހެދިފައިވަނީ ކޮންމެ މަހަކުވެސް ވަކި އަދަދަކަށްވާ...

ސިޔާސީ

ދުނިޔެ

ރ. އަތޮޅު