މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް މި އަހަރުވެސް ކުރިއަށްދާނީ އުނގޫފާރުގައި ކަމަށް ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން އެއްވެސް ރަށަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި އަހަރުގެ މުބާރާތް އުނގޫފާރުގައި ބާއްްވަން ނިންމީ ކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.  އެއްވެސް ރަށަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ވެސް އެންމެފަހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އުނގޫފާރުގައެވެ.މި...
ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ ހަނދާނުގައި ރ. އުނގޫފާރުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހިންގުން އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއާއި ހަވާލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. އާ ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސައީދު ވަނީ ވަޒީރުކަމާއި ހަވާލުވެލެއްވުމަށްފަހު އެފަދަ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ ހިންގެވުމަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ‏ގެންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން، މިއަދު ފޭސްބޫކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އުނގޫފާރުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގައި އިސްލާމީ އިލްމު ފެތުރުމަށް އަންނަ ހަފްތާގައި، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއާއި...
ރާއްޖޭގެ 8 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވަވައިފިއެވެ. ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ޖަލްސާގައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވި އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޙުސެން ލަތީފް ވެސް މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައެވެ. ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހުވާ ލައިދެއްވީ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާނެވެ.‏

ސިޔާސީ

ދުނިޔެ

ރ. އަތޮޅު