މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ މާމުނަގައު ރިސޯޓުގެ އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވެފައިވަނީ އެ ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު، ފަރިވާ، ޒައިދު އިބްރާހިމް 28، އެވެ.މިހާދިސާއާޢި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ، ރ.އަތޮޅު ރިސޯޓެއްގައި އިމާރާތެއްގެ ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާއިން މީހަކު ވެއްޓިފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރޭ 12:50 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް އެމީހާ ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން...
ފައިނުގައި އަމިއްލަ ގެދޮރު ނެތި އުޅެމުންދާ އާއިލާއަކަށް، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ގޭގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާލަދިނުމަށް އެހީ ޖަމިއްޔާއިން ނިންމާ އެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. ފައިނުގައި ދިރިއުޅޭ މަންމައަކާއި ފިރިހެން ދަރިފުޅު މިހާރު ދިރިއުޅެމުންދަނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ގޭގައެވެ. އެހެންކަމުން، ފައިނު ކައުންސިލްގެ ހުށަހެޅުމަކަށް އެހީ ޖަމިއްޔާއިންވަނީ އެ އާއިލާގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ދާދިފަހުން ފައިނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ގޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށްފަހު އެ ޖަމިއްޔާއިން...
ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ނެރެފައިވާ ޔެލޯ އެލަރޓުގެ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީސް) އިން ދެންމެ ބުނީ، މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 2:15 އިން މިރޭގެ 8:00 އާއި ހަމައަށް ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން މ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއިއެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެކަމަށާއި ގަޑިއަކު 25 މޭލާއި 30 މޭލާއި ދެމެދު ވައިޖެހޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭކަމަށެވެ. އަދި...

ސިޔާސީ

ދުނިޔެ

ރ. އަތޮޅު