މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ފައިނުން 11 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ އޮޑިޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި އޮޑިޝަންއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދި ބައިވެރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުބާރާތުގައު ބައިވެރި ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ ބައިވެރިން ހިމެނެއެވެ.  އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް—...
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ފައިނުން ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަން މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އަތޮޅު މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 ގައި ފައިނު ސްކޫލްގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަތޮޅު މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަންގައި...
އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތި ފައިނުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ އާއިލާއަކަށް އެހީ ޖަމިއްޔާއިން އަޅައިދިން ގެ އެ އާއިލާއާއި ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. ގޭގެ މަސައްކަތްތައް މުޅިން ނިންމާ މިއަދު އެ އާއިލާއާއި ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ އުމަރުމަނިކު ވިދާޅުވީ، މިއީ ރަށުގައި އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތި ދިރިއުޅެމުންދާ އާއިލާއެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ އެ އާއިލާއަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދައިދިނުމަށް...