މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު ބަނދަރުމަތީ ތެޔޮ ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ބިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަނެއްކާވެސް ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ބަނދަރުގެ ހުޅަނގު ފަޅިން 1500 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ކަމަށެވެ. އެ ބިން ނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާންޖެހެއެވެ. ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި...
ރ. އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ފައިނު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފައިނުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އިއްޔެ ފައިނުގައި ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ހަރަކާތެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ މުވައްޒަފުން ވެސް ވަނީ ބައިވެެރިވެފައެވެ.އެ ހަރަކާތަށްފަހު ދެން އޮތީ އެ ރަށު ސޯސަންމަގުގެ ތުނޑި ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތުގައި މުއައްސަސާތަކާއި ފައިނު ސްކޫލްގެ...
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ކައުންސިލްތަކުން ބޭއްވުމަށް ލާޒިމް ކުރާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން މި މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ފައިނު ކައުންސިލުން ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ބުނީ، މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އެރޭގެ 8:30 ގައި ފައިނު ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާގައި ކަމަށެވެ.އެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ، ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހިއްސާ ކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބުތައް ހިއްސާ ކުރުމެވެ.މި ބައްދަލުވުން...