މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ފައިނު ހުކުރު މިސްކިތުގައި ސަޕޯޓް ސްޓަރފެއްގެ މަގާމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރެއްވި ރ. ފައިނު ރޯޝަނީގޭ ޢުމަރު އާދަމް މަގާމުން ރިޓަޔަރ ވުމާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި މި ހަފްލާގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ އުމަރުމަނިކު ވަނީ ޢުމަރު އާދަމްގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހިދުމަތުން ލިބިގަންނަންޖެހޭ ފިލާވަޅުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ...
ފައިނު ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާއާއި ބޭސް ގަނޑުކޮށް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފައިނު ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ ގެނެސް ފައިނު ބަނދަރާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2 ޖަނަވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު އެރުވޭނެ ކަމަށާއި ބިޑުތައް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ...
ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެ މަގާމަކަށް މީހުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ދެ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ އިދާރާއަށް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށާއި ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރުންގެ މަގާމަށް މީހުން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރުގެ އަސާސީ މުސާރަ -/6295 ގައި އުޅޭއިރު ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/2000 އަދި ސަޕޯޓިން ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/900 ރުފިޔާ ލިބެއެވެ. އަދި ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވްގެ...