މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް 28 ރަމަޟާން 1442 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:30 ން މެންދުރު 12:30 އަށް ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަމުންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.އިޢުލާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ފިޠުރު ޒަކާތުގެ މިންވަރަކީ މީހަކަށް 2.4...
ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި 'ފަސްވަނަ ރުކުން' ގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފައިނުގައިވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާ އާއި ފައިނު ކައުންސިލް ގުޅިގެނެވެ. މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ފަސްވަނަ ރުކުން" ޕްރޮގްރާމްއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ޙައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ...
ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ފައިނުގައި ކުރަމުން ގެންދާ މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ އާއި ބޭސް ގަނޑުކޮށް ގެެނެސް ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފާއިތުވި 4 އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން، މި އަހަރުވެސް ދަނޑުވެރިން އެދުނު ކާނާ އާއި ބޭސްތައް ގަނޑުކޮށް ގެނެސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ފައިނު ކައުންސިލުންނެވެ. އެގޮތުން، މިއަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ 87 ދަނޑު ބިމަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ އާއި ބޭހުގެ ބޮޑު ބައެއް މިހާރު ވަނީ ގެނެސް ދޫކޫރަން...