މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނުގައި ހެލްތް ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ފައިނު ކައުންސިލާއި ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒު އަދި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ހެލްތް އެންޑް އެވެއަރނަސް އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ 3 ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.މި ޕްރޮގްރާމްގައި އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ 4 ޑޮކްޓަރެއް ބައިވެރިވެލައްވައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ, މަޝްހޫރު އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު އަލީ, ޑރ. ރިފާއާ, ޑރ. ޖިލާއު އަދި ޑރ. އިމްތިނާންއެވެ.މި ކޭމްޕްގައި...
ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ދަތުރެއްގައި އއ. މަތިވެރި ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މިއަދު ފައިނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ. މި ދަތުރުގައި އެ ރަށު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން އިދާރީ ބައެއް މުވައްޒަފުން ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.މަތިވެރީ ކައިންސިލްގެ ޓީމް ފައިނަށް އައުމުން ފައިނު ކައުންސިލުން ވަނީ އެ ކައުންސިލަށް ހޫނު ބަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. އަދި ދެ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ މައުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.‏އަދި...
ފައިނު ކައުންސިލުން ފައިނުގައި ތަރައްގީކުރި ​ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ޕާކަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ ރަންވެލި ޕާކް އެވެ.ފައިނު ބަނދަރުމަތީ ތަރައްގީކުރި މި ޕާކަކީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ސީއެސްއާރު އެހީއަކާއެކު ތަރައްގީކުރި ޕާކެކެވެ.ޕާކުގެ މައިގަނޑު ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފައިނުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އިއްޔެ ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރާއިއެކު މި ޕާކު ހުޅުވާފައިވާއިރު ޕާކު ހުޅުވައިދެއްވީ ފައިނު...