މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ގޮނޑީގެ ތެރެއިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށް މިއަދު އެ ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައި އިލެކްޝަން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު އާއިޝަތު ސަމާހާ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މި އިންތިހާބުގައި އިންނަމާދޫގައި ބެހެއްޓި ފޮށިން ސަމާހާ ވަނީ 201 ވޯޓު ހޯދާފައެވެ. އަދި މާލޭގައި ބެހެއްޓި ފޮށިން އޭނާވަނީ 42 ވޯޓު ހޯދާފައެވެ. މި އިންތިހާބުގައި 331...
ކައުންސިލްތަކުގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލުންގެ މަގާމަށް ރ. އަތޮޅުގެ 3 ރަށަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަންނަ މޭ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މަގާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.ފަސް އަހަރަށް އައްޔަނުކުރާ އެ މަގާމުގައި ދެ ރޭންކެއް ހިމެނެއެވެ. ފުރަތަމަ...
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް އިނގުރައިދޫއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އިނގުރައިދޫއިން މި މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މަޑުއްވަރީއާއި ބައްދަލުކޮށް 2 - 1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.މި މެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އިނގުރައިދޫ ޓީމްގެ އައިހަމްއެވެ. މިރޭ މި މުބާރާތުގައި ދެން ކުޅޭނީ، އިންނަމާދޫއާއި އަލިފުށި އަދި އެއަށްފަހު ދުވާފަރާއި އުނގޫފާރެވެ.