މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އިންނަމާދޫގައި އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގައި މިއަދު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އިންނަމާދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ބޮޑުތިލަ އިންވެސްޓްމަންޓް އާއެކުއެވެ.މި އެއްބަސްވުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މުހައްމަދެވެ. ބޮޑުތިލަ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އާމިނަތު ޝަކީލާ އެވެ.އިންނަމާދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ބޮޑުތިލަ...
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޢަލީ ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު އިންނަމާދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިނިސްޓަރު އިންނަމާދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެ ރަށުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. މިނިސްޓަރު ވަނީ އިންނަމާދޫ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އެ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެ ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވައި، ހައްލު ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.  ފޮޓޯ: އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މީގެ އިތުރުން...
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ރޭ އިންނަމާދޫ އާއި އިނގުރައިދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗް ފަސޭހަކަމާއެކު އިނގުރައިދޫ ޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ރޭ ކުޅުނު މެޗް އިނގުރައިދޫ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 8 - 0 އިންނެވެ. މި މެޗްގައި އިނގުރައިދޫގެ އައިހަމް 3 ގޯލް ޖަހާފައިވާއިރު އަލީ ހާފިޒް ވަނީ 2 ގޯލް ޖަހައިދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މަމްދޫހް ވެސް 2 ގޯލް ޖަހައިދީފައިވާއިރު މުހައްމަދު ޖުމާން ވަނީ ގޯލެއް ޖަހައިދީފައެވެ. މުޅި މެޗް ވެސް...