މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅުގެ ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މުޅީން އަލަށް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ، މި މުބާރާތް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 04 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އަދި މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށެއް ފައިނަލް ވެފައި ނުވާއިރު މުބާރާތް ހޮސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ރަށްރަށުން އެކަމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮކްޓޯބަރު 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް...
ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 2023 ގެ ކިޔެވުން ފަށައިފިއެވެ. މި އަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިއަށް ދަނީ އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ކިޔެވުން ގެންގޮސްފައިވަނީ އަލިފުށީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އަތޮޅުގެ 15 ރަށުން ޖުމްލަ 190 ދަރިވަރުން ވާދަކުރެއެވެ.އެހެން އަހަރުތަކުގައި ހަމައެކަނި ރ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލް ތަކަށް މި...
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ބޭނުންވާ، ފިއުލުގެ ބާވަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުނގޫފާރު ޔޫއެޗްއެލް ޓްރޭޑާއެކު އެކުލަވާލި އަހުދުނާމާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ކައުންސިލުގެ އެސްޖީ އައިޝަތު ފަރަހަނާޒެވެ. އަދި ޔޫއެޗްއެލްގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގެ  އޯނަރ ހުސައިން ފަހުމީއެވެ.ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުން ހެދިފައިވަނީ ކޮންމެ މަހަކުވެސް ވަކި އަދަދަކަށްވާ...