މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
6 - 0 ގެ ބޮޑު ފަރަގަކުން އިނގުރައިދޫ ބަލިކޮށް ދުވާފަރުން ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ​މިއަދު އިންނަމާދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ދުވާފަރުން ބައްދަލުކުރީ އެންމެފަހުގެ ރަނަރަސްއަޕް އިނގުރައިދޫއާއެވެ.ދުވާފަރުން މެޗް ފެށީ ވެސް އެޓޭކިން ކުޅުމަކުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވެސް އެ ޓީމުން ވަނީ 4 ގޯލް ޖަހާފައެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފުގައި ޖެހި ދެ ގޯލާއެކު ދުވާފަރުން ތަށިނެގީ...
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ރަސްމާދޫ ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިކޮށް އިނގުރައިދޫން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރ. އިންނަމާދޫ ފުޓްސަލް ދަނދުގައި ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު 4:30ގައި ބައްދަލުކުރީ އިނގުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި ރަސްމާދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ. މިމެޗު 6-12 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އިނގުރައިދޫއެވެ. މި ނަތީޖާއާއިއެކު އިނގުރައިދޫން މިމުބާރާތުގައި ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފައި މިވަނީ ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން...
ރ. އިންނަމާދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ، ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2023ގައި އިއްޔެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ، އިންނަމާދޫ އަދި އިނގުރައިދޫއެވެ. މިމެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އިނގުރައިދޫއެވެ.މުބާރާތުގައި އިނގުރައިދޫ އިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރ. މަޑުއްވަރީ އަތުން މޮޅުވެފައިވާއިރު، ދެމެޗުން މޮޅުވެ ލިބުނު ހަ ޕޮއިންޓާއެކު އެޓީމު މިހާރު އޮތީ ގުރޫޕުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. އަދި އެ ޓީމުން މިވަނީ...