މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރަމަޟާން މަހު ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހިފުޒުކޮށް ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކުން ހާފިޒުން ގެނައުމަށް ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދީފިއެވެ. އެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނީ، ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅުވައިގެން ރ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން ހިފުޒުކޮށް ތަރާވީހް ނަމާދުކުރާ ރަށްރަށުގައި އެކަމަށް ގެންނަ ހާފިޒުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކޮންމެ ރަށަކަށް 26،035 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަތޮޅުގައި 15...
6 - 0 ގެ ބޮޑު ފަރަގަކުން އިނގުރައިދޫ ބަލިކޮށް ދުވާފަރުން ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ​މިއަދު އިންނަމާދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ދުވާފަރުން ބައްދަލުކުރީ އެންމެފަހުގެ ރަނަރަސްއަޕް އިނގުރައިދޫއާއެވެ.ދުވާފަރުން މެޗް ފެށީ ވެސް އެޓޭކިން ކުޅުމަކުންނެވެ. އެގޮތުން މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވެސް އެ ޓީމުން ވަނީ 4 ގޯލް ޖަހާފައެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފުގައި ޖެހި ދެ ގޯލާއެކު ދުވާފަރުން ތަށިނެގީ...
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ރަސްމާދޫ ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިކޮށް އިނގުރައިދޫން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރ. އިންނަމާދޫ ފުޓްސަލް ދަނދުގައި ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު 4:30ގައި ބައްދަލުކުރީ އިނގުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި ރަސްމާދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ. މިމެޗު 6-12 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އިނގުރައިދޫއެވެ. މި ނަތީޖާއާއިއެކު އިނގުރައިދޫން މިމުބާރާތުގައި ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފައި މިވަނީ ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން...