މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ސެމީ ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާ ޓީމްތައް ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގައި މިއަދު ތިން މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނީ މީދޫ އާއި އަލިފުއްޓެވެ. މި މެޗް 3 – 2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ މީދޫއެވެ. ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ދުވާފަރާއި މާކުރަތެވެ. މި މެޗު ނިމިފައިވަނީ...
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުން ހަތަރު ޓީމެއް ކަޓައިފިއެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗުތައް ނިމުމަކަށް ގޮސްފައިވާއިރު، މާދަމާ ކުޅޭނީ މި މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހު ތިން މެޗެވެ. މުބާރާތުގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު، މުބާރާތުން ކަޓާފައިވަނީ ވާދޫ، އިންނަމާދޫ، މާކުރަތު އަދި ހުޅުދުއްފާރެވެ. އެގޮތުން، ވާދޫ ޓީމް މުބާރާތުން ކަޓާފައިވަނީ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބިއެވެ. އިންނަމާދޫން ފަސް ޕޮއިންޓާއިއެކު މުބާރާތުން ވަކިވާން ޖެހުނުއިރު އަދި އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި އޮތް...
ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މީދޫއާއި އަލިފުށި ޓީމުން 3 ޕޮއިންޓް ހޯދައިފިއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ މާކުރަތާއި އަލިފުއްޓެވެ. މި މެޗު 4-3 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ އަލިފުއްޓެވެ. މިމެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ، އަލިފުށި ޓީމްގެ ޢަބްދުލް ސަމީއުއެވެ. އިންނަމާދޫއާއި ރަސްމާދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު ހަވީރު ކުޅުނު...