މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ފަހަރަށް ބޭނުންވާ، ފިއުލުގެ ބާވަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުނގޫފާރު ޔޫއެޗްއެލް ޓްރޭޑާއެކު އެކުލަވާލި އަހުދުނާމާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ކައުންސިލުގެ އެސްޖީ އައިޝަތު ފަރަހަނާޒެވެ. އަދި ޔޫއެޗްއެލްގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނީގެ  އޯނަރ ހުސައިން ފަހުމީއެވެ.ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުން ހެދިފައިވަނީ ކޮންމެ މަހަކުވެސް ވަކި އަދަދަކަށްވާ...
ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ސެމީ ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާ ޓީމްތައް ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގައި މިއަދު ތިން މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނީ މީދޫ އާއި އަލިފުއްޓެވެ. މި މެޗް 3 – 2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ މީދޫއެވެ. ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ދުވާފަރާއި މާކުރަތެވެ. މި މެޗު ނިމިފައިވަނީ...
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުން ހަތަރު ޓީމެއް ކަޓައިފިއެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗުތައް ނިމުމަކަށް ގޮސްފައިވާއިރު، މާދަމާ ކުޅޭނީ މި މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހު ތިން މެޗެވެ. މުބާރާތުގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު، މުބާރާތުން ކަޓާފައިވަނީ ވާދޫ، އިންނަމާދޫ، މާކުރަތު އަދި ހުޅުދުއްފާރެވެ. އެގޮތުން، ވާދޫ ޓީމް މުބާރާތުން ކަޓާފައިވަނީ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބިއެވެ. އިންނަމާދޫން ފަސް ޕޮއިންޓާއިއެކު މުބާރާތުން ވަކިވާން ޖެހުނުއިރު އަދި އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި އޮތް...