މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް

ލަންކާގެ ރައީސް ގޮޓާބަޔަ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ލަންކާގެ ރައީސް ގޮޓާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދާ ޔަޕާ އަބޭވަރްދެނާ ވިދާޅުވީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާ އެކަމުގެ ލިޔުން ރައީސް ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގޮޓާބަޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވިއިރު ހުންނެވީ ސިންގަޕޫރު ގައެވެ. އޭނާ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިރީހަކަށް ގަޑިއިރު މަޑުކޮށްލެވުމަށްފަހު އިއްޔެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ސިންގަޕޫރުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނީ ގޮޓާބަޔާ އެގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ސިންގަޕޫރުން ގޮޓާބަޔާ އަށް ހިމާޔަތް ދިންކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ޚާރިޖިއްޔާއިން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ