މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ރާޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ފޮނުކަނޑަމުން ދުއްވަމުން ދިޔަ ލާންޗުގެ ފަހަތު ޝީޓުގައި އިން ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ މާސިންގާ ބޮޑު ކަނޑުގައި ނަގަމުންދާ ބިޔަ ރާޅުތަކަށެވެ. އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑު ރޯޅިއަންނަ މޫސުން ރީތި ޗާލުދުވަހެކެވެ. ވައިރޯޅިތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މޫނުގައި ފިރުމަމުންދާ ބުރުގާގެ ކަން އިރުއިރުކޮޅަކާ ރީތި ކޮށްލައެވެ. ފުން ކަނޑުހާ ފުން، އޭނާގެ ހިތުގައި ލެވިފައިވާ ޒަޚަމްތަކާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނާށެވެ. ގޮތް ހުސްވެފައިވާ މީހަކު ފަދައިން...
ކުރިމަތީގައި ހުރި އާޒިމް ފެނިފައި ނީނާގެ ފައިދަށުން ހީވީ ބިންގަނޑު ދެމިގެންދިޔަހެންނެވެ .ޒާހިރު ހުރީ ފާޑަކަށް ހެވިފައި ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އާޒިމް ދިޔަގޮތައްގޮސް ޒާހިރުގެ ގިރުވާނުގައި ހިފާ ބޭރަށް ނެރުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. ހަމަ އެ ސިކުންތުގައި ޒާހިރުގެ ދެ އަތުން އާޒިމްގެ އަތުގައި ހިފާ ގިރުވާނުން އަތް ނައްޓުވާލިއެވެ. އާޒިމް ރުޅި އައިސްގެން ތުރުތުރު އަޅަނީއެވެ. ޒާހިރާއި ދިމާލަށް ލޯ އަޅާލާފައި ތުން ފިއްތާލައިގެން ހުރި ގޮތުން ހީވަނީ ހަމަ ދެންމެ...
ކަރަށް މަޅި މަހައިލި ވަގުތު މީހަކު އައިސް ނީނާ ކޮއްޕާލިއެވެ. ބިންމަތީގައި އޮތް ނީނާ އިސްއުފުލާ ބަލައިލިއިރު އާޒިމް ކުރިމަތީގައި ހުއްޓެވެ. ރުޅި އައިސްގެން ނީނާ ތެދުވިއެވެ. އާޒިމްގެ މޭގައި ދެއަތުން ޖަހާ ކޮއްޕާލިއެވެ. ރުޅި އައިސް ހަލާކުވެފައިވާ މީހާކުފަދައިން އާޒިމާއި ދިމާލަށް ހަޅޭލަވަން ފެށިއެވެ. "ކީއްވެ އަހަރެން ހުއްޓުވީ، އަހަރެން ދުނިޔޭގައި ހުންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން، އަހަރެންގެ އެކަކުވެސް ނެތް، އެންމެންވެސް ކަންތައް ކުރަނީ އެއްގޮތަކަށް، އަހަންނަކީ މީހުން...