މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:49
ފަތިސް
05:05
05:09
އިރުއަރާ
06:19
06:23
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:42
15:45
މަޣްރިބް
18:19
18:20
ޢިޝާ
19:34
19:35
ކަރަށް މަޅި މަހައިލި ވަގުތު މީހަކު އައިސް ނީނާ ކޮއްޕާލިއެވެ. ބިންމަތީގައި އޮތް ނީނާ އިސްއުފުލާ ބަލައިލިއިރު އާޒިމް ކުރިމަތީގައި ހުއްޓެވެ. ރުޅި އައިސްގެން ނީނާ ތެދުވިއެވެ. އާޒިމްގެ މޭގައި ދެއަތުން ޖަހާ ކޮއްޕާލިއެވެ. ރުޅި އައިސް ހަލާކުވެފައިވާ މީހާކުފަދައިން އާޒިމާއި ދިމާލަށް ހަޅޭލަވަން ފެށިއެވެ. "ކީއްވެ އަހަރެން ހުއްޓުވީ، އަހަރެން ދުނިޔޭގައި ހުންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން، އަހަރެންގެ އެކަކުވެސް ނެތް، އެންމެންވެސް ކަންތައް ކުރަނީ އެއްގޮތަކަށް، އަހަންނަކީ މީހުން...
އެއްދުވަހެއްގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެކެވެ. އިމްނާ އޮތް ވާޑުގެ ބޭރުގައި ސަރާ ހުރީ ފޯނެއްގައިއެވެ. ކޮންމެހެން ގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ލިސްޓެއް ސަނާއަށް ކިޔައިދެމުންދިޔައެވެ. މާވަރަކަށް މީހަކު ބަލާހެން ހީވާތީ ސަރާގެ ނަޒަރު އެމީހާއަށް އަމާޒުވިއެވެ. ފެންނަފެނުމުން އުމުރުން ހަތްދިހައާއި ގާތްކުރާ އަންހެނެކެވެ. ކަޅި ޖަހާނުލާ ސަރާ ދިމާއަށް އެމީހާ ބަލަމުން ގެންދިޔައެވެ. ސަރާވެސް މާވަރަކަށް ބަލަމުން ގެންދަނީ ކާކުތޯ ބަލާލުމަށް ހިތުގައި ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނެވެ. މޫނުމަތިން ދަންނަ ވައްތަރު ޖަހާހެންވެސް...
އާޒިމާއި އެކުގައި ދާން ބޭނުން ނުވިޔަސް ނީނާއަށް މަޖުބޫރުވީ އާޒިމާއި އެކީގައި ގެއަށް ދާށެވެ. އެދެމީހުންގެ ތެރޭގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެން އުޅޭކަން ފާތުންއާއި އިއްބެއަށް އަންގާކަށް ދެމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކީގައި ދިޔުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ދެކިގެން ދެމީހުން ދިޔައީއެވެ. މަގުމަތީގައި ހިނގާފައި ދިޔައިރު ދެމީހުންގެ ދޭތެރޭގައިވީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ޖައްވު ސާފުވެފައި ހަމަހިމޭން ވައިރޯޅި އެއް ޖެހުން ފިޔަވާ އިތުރު ކަމެއް އެ ހަމަހިމޭން...