މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅުގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އެލްދީ އާމިއާ ފުޓުބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗް މާދަމާ އޮންނާނެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ބައްދަލު ކުރާނީ، ފެޑެރޭ އަދި އެލް ބްރަދަރސްއެވެ. މި މެޗް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާރޭ 20:30 ގައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 8 ޓީމުގެ ތެރެއިން ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ދިނުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 30 ހާސް ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެސް، އެލްދީ އިންވެސްޓުމެންޓުގެ ފަރާތުން ޗެމްޕިއަން...
ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ރ. އަލިފުށީގައި ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ހަދައިދޭ ޕްލާންޓެއް ގާއިމު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އަލިފުއްޓާއިއެކު އިތުރު 4 ރަށެއްގައި މި ނިޒާމް ގާއިމު ކުރުމަށް ނިންމާ އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވެންގް ޔީ މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގައި، މިއަދު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މައިކްރޯ-ގްރިޑް ސީވޯޓާ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރާ ރަށްތަކަކީ، ކ. ކާށިދޫ،...
މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާާރާތުގެ ފައިނަަލް މެޗު މާލެއިން ބޭރުން ރ. އަލިފުށީގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. އަލިފުށީގައި އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅެވޭނެތޯ ބެލުމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޓީމެއް ވަނީ އެ ރަށަށް ދަތުރުކޮށް އެކަން ބަލާފައެވެ. އެ ޓީމުން އަލިފުށި ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެންމެ އިސް މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ)...