މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މީދޫއާއި އަލިފުށި ޓީމުން 3 ޕޮއިންޓް ހޯދައިފިއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ މާކުރަތާއި އަލިފުއްޓެވެ. މި މެޗު 4-3 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ އަލިފުއްޓެވެ. މިމެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ، އަލިފުށި ޓީމްގެ ޢަބްދުލް ސަމީއުއެވެ. އިންނަމާދޫއާއި ރަސްމާދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު ހަވީރު ކުޅުނު...
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކުރާ ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އުނގޫފާރުގައި ފެށި މި މުބާރާތުގައި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ، ވާދޫ އާއި ރަސްމާދޫއެވެ. މި މެޗް ރަސްމާދޫން ކާމިޔާބުކުރީ 2 – 1 އިންނެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗްގެ މަގާމު ހޯދީ ރަސްމާދޫ ޓީމްގެ މުޙައްމަދު ސާއިދެވެ.  ވާދޫއާއި ރަސްމާދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން...
އެމްޓީސީސީ ނޯތު ލީގުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ގްރޫޕް ޑީގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން މި ގްރޫޕްގެ މެޗުތައް ކުޅޭ، ރ. އަލިފުށި 1-0 އިން ބަލިކޮށް ރ. އުނގޫފާރުން ގްރޫޕްގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފިއެވެ. އަލިފުށީ ޓާފް ދަނޑުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގެ ހަމައެކަނި ގޯލު މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނިޓްގައި އުނގޫފާރު ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ އެ ޓީމަށް ކުޅޭ އުޒްބެކިސްތާންގެ މިޑްފީލްޑަރު، އުމަރުޔޯނޯފް އަހްރޯރްއެވެ. ތިން ޓީމު ވާދަކުރާ...