މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަލިފުށިން ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ، އެރަށު ނަސީމީވިލާ، ޙުސައިން ޝިވާޒް ނަމަކަށްކިޔާ 29 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އަދާހަމަ: އޭނާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އަލިފުށީގެ އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ އެއްތިނގިލީގައި އޭނާ ހުއްޓާ ވަނީ ފެނިފައެވެ. 
ރ. އަލިފުށީ ކުނިކޮށީގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެއެވެ. އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ކުނި ގޮނޑުގައި އަނދަމުންދަނީ ބޯޓުފަހަރު ބަނުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައިބަރުގެ ތެރެއިން އުކާލުމަށް ތައްޔާރުކޮށް، ވަކިން ސަރަހައްދެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފައިބަރުތަކެއްގައި ކަމަށެވެ.ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ކުނި ގޮނޑުގައި ފެތުރި ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ. އެ ތަނުގައި ހުރި އިމާރަތަކަށް ވެސް ގެއްލުން ވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބައެއް...
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ރ. އަލިފުށްޓަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެރަށަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުން ވަނީ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ރ. އަލިފުށްޓަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅަކީ، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.މިދަތުރުފުޅުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން...