މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަލިފުއްޓަކީ ތަފާތު އެކި އެކި ފަންނުގައި ހާއްސަކޮށް ކިއްސަރު ވަޑާމަށް މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ރަށެކެވެ. އެ ރަށަކީ އެމަސައްކަތަކަށްޓަކާ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ފަހުރުވެރިވާ ކިއްސަރުވަޑާމަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަސްހޫރު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްރަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ބޯޓް ބިލްޑިންގެ ފައިބަރ ގްލާސް އަދި ސްލިޕްވޭގެ މަސައްކަތައް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.މިއަދު އެ ރަށުގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި ހިދުމަތްތައް ދެމުންދާ ބަޔަކީ ގޯ ގުޑް މޯލްޑިވްސްއެވެ. އަލިފުށި ސްލިޕްވޭއަށް...
ޑިޒަިއން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ރ. އަތޮޅު އަލިފުށީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ކަމަށްވާ އާރުޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލިމަނިކެވެ.އާރްޑީސީއާ މިމަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 90 މިލިއަން...
ރ. އަލިފުށިން ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ، އެރަށު ނަސީމީވިލާ، ޙުސައިން ޝިވާޒް ނަމަކަށްކިޔާ 29 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އަދާހަމަ: އޭނާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އަލިފުށީގެ އެއްފަޅެއްގައި އޮންނަ އެއްތިނގިލީގައި އޭނާ ހުއްޓާ ވަނީ ފެނިފައެވެ.