މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަލިފުށިން މިއަދު އެކަނިވެސް 14 މީހުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ މިހާތަނަށް އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނާއިއެކު މިހާރު އެރަށުން ޖުމުލަ 64 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.އަލިފުށިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން ގާތްގަނޑަކަށް ރަށުގެ އެންމެން ތިބީ ކަރަންޓީނުގައެވެ. ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި އެނޫންވެސް މަސައްކަތްތަކުގައި ޓާސްކްފޯސްއިން ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދެއެވެ.މިމަހު 24 ގައި އަލިފުށިން ވަނީ 6...
އަލިފުށިން މިއަދު އެކަނިވެސް 12 މީހުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އަލިފުށީގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލުމަށް ފައިނު އޮންލައިންގެ ފަރާތުން އަލިފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރާއި ގުޅޭލުމުން ވިދާޅުވީ، މިއަދު އެކަނިވެސް 12 މީހުން އެރަށުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެވަރެޖްކޮށް 20 ވަރަކަށް ސާމްޕަލް ނެގޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މުޅިންވެސް ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންނާއި އަލާމާތްތައް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން...
އަލިފުށިން އިތުރު 5 ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމުލަ އަދަދު 12 އަށް އަރައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖަރ ޒަޔާން ވިދާޅުވީ މި 5 ބިދޭސީއަކީ ވެސް މިހާރު އެރަށުގައި އޮތް ކްލަސްޓާ އާއި ގުޅުންހުރި މީހުން ކަމަށެވެ. އަލިފުށި މިހާރު ވެސް އޮތީ މޮނިޓަރިންގައެވެ.