މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. މަޑުއްވަރީން އެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކުލީ ބިންތަކުން ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮންމެ ތިންމަހުން އެންމަހުން އާންމުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބޭއްވި އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައި ނިންމުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ރަށުން ބިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ކުރިމަގުގައި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންވެސް، ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ބިމުކުލި ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި ގަވާއިދުން ދައްކާ...
ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ސެމީ ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާ ޓީމްތައް ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގައި މިއަދު ތިން މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނީ މީދޫ އާއި އަލިފުއްޓެވެ. މި މެޗް 3 – 2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ މީދޫއެވެ. ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ދުވާފަރާއި މާކުރަތެވެ. މި މެޗު ނިމިފައިވަނީ...
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކުރާ ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އުނގޫފާރުގައި ފެށި މި މުބާރާތުގައި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ، ވާދޫ އާއި ރަސްމާދޫއެވެ. މި މެޗް ރަސްމާދޫން ކާމިޔާބުކުރީ 2 – 1 އިންނެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗްގެ މަގާމު ހޯދީ ރަސްމާދޫ ޓީމްގެ މުޙައްމަދު ސާއިދެވެ.  ވާދޫއާއި ރަސްމާދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން...