މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ށ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ދެކަނބަލުން ފައްޓަވާފައިވާ ދަތުރުފުޅުގެ ފަހު މަންޒިލެއްގެ ގޮތުން، ރ. މަޑުއްވަރީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ދަތުރުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއެކު މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވާފައެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާއިރު ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުތަކުން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޑުއްވަރީ...
ރ. މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައީ، 7 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި ދެ މީހުންނާއި، އެ މީހުންގެ ފަސް ކޮންޓެކްޓުންނެވެ.މީގެ ކުރިން ވެސް މަޑުއްވަރި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ.މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގާފައިވާއިރު މިއަދު ކިނޮޅަހުން ވެސްވަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއް ފެނިފައެވެ.މިވަގުތު ރ. އަތޮޅުގައި މޮނީޓަރިންގ ހާލަތުގައި އޮތީ ދުވާފަރާއި ރަސްމާދޫއެވެ. 
ރ. މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް އެޗްޕީއޭއިން އެ ރަށު ކައުންސިލަށް ލިޔުން ފޮނުވީ މިއަދު ހެނދުނުއެވެ.މަޑުއްވަރި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައީ، 7 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި ދެ މީހުންނާއި، އެ މީހުންގެ ފަސް ކޮންޓެކްޓުންނެވެ.މީގެ ކުރިން ވެސް މަޑުއްވަރި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވެއެވެ.