މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. މަޑުއްވަރީއަށް ނިސްބަތްވާ ވާލު ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ނިއުރޭޑިއަންޓް އަދި އެ ރަށު ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެ ރަށުގައި ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީއެއް ފަށައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މިއަދު ފެށި މި އެކެޑަމީގައި ޖުމުލަ 92 ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.  މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރޮބޯމޭންގެ ހަރަކާތްތަކެއް ދައްކާލަނީ-- މިއަދު އެ ރަށުގައި ބޭއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެކެޑަމީ ފަށާފައިވާއިރު އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް...
ރ. އަތޮޅާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއް ކަމުގައިވާ ރ. މަޑުއްވަރީ އާލާ ބޯޓް ދިޔަވެ އަޑިއަށް ހިގައްޖެއެވެ. އާލާބޯޓު އަޑިއަށް ގޮއްސައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިން ރ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ބ. އަތޮޅާއި ކައިރިއަށް ކާށިދޫ ކަނޑު ތެރެއަށްށެވެ.މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ބޯޓު އަޑިއަށް ދާންދިމާވި ސަބަބަކީ ރާޅެއްއަރައި ދިޔަވާން ފެށުމުންނެވެ. ކޯސްޓުގެ އެހީގައި ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުން ވަނީ ބ. އޭދަފުއްޓަށް ގެންދެވިފައެވެ. ބޯޓުއަޑިއަށް ގޮއްސައިވާއިރު ރ. މަޑުއްވަރީންވެސް ވަނީ ބޯޓަށް...
މާލޭގެ ގެއަކަށް ވަދެ މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ބިރުދައްކާ، މާރާމާރީ ހިންގާ، މުދަލަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައެއްގައި ހޯދަން އިއުލާންކުރި ރ. މަޑުއްވަރީ އިބްރާހިމް ސަމީންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފިއެވެ. މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ގްރޫޕަކުން ތޫނު އެއްޗެއް ހިފައިގެން ގެއަކަށް ވަދެ ބިރު ދެއްކި މައްސަލައިގައި ރ. މަޑުއްވަރީ، ދެތަނޑިމާގެ، ސަމީން ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާނު ކުރުމުން އޭނާ ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާ...