މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ނަފްރަތުގެ އަމަލު ހިންގުން މަނާކުރާ ބިލްގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި ބިލާއި ދެކޮޅަށް ރ. އަތޮޅުގެ 11 ކައުންސިލަކުން ބަޔާން ނެރެފިއެވެ. ބިލްގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް މާއްދާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރ. އަތޮޅުން މި ބިލާއި ދެކޮޅަށް ބަޔާން ނެރެފައިވާ ކައުންސިލްތަކަކީ، އަލިފުށި، ހުޅުދުއްފާރު, ވާދޫ، އަނގޮޅިތީމް، ރަސްގެތީމް، އުނގޫފާރު، ދުވާފަރު، މާކުރަތް،...
ފަލަސްޠީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް މަޑުއްވަރީގައި ހިންގި ފަންޑްރައިޒިން އިވެންޓްގެ ތެރެއިން 44،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތުގެ ދަށުން އެރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓި ފޮށިތަކުން، ޖުމުލަ 44،302.36 ރުފިޔާ ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އަދި މި ފައިސާ މިހާރުވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިންގެ "ލޯތްބާއެކު 2021" ކެމްޕޭނާއި ހަވާލު ކޮށްފައެވެ.ފަންޑުފޮށިތައް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެރޭ ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ފަންޑު ފޮށީގެ އިތުރުން،...
ރ. އަލިފުށިން ރ. މަޑުއްވަރީއަށް ދަތުރުކުރި 2 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ރ. މަޑުއްވަރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަލިފުއްޓަށް ދަތުރު ކޮށްފައި އައުމުން 4 ފަރާތެއް ހޯމް ކަރަންޓީން ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 2 މީހެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމުން ޓެސްޓް ކުރިއިރު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސޯދިޤު ވިދާޅުވީ، އެމީހުން ތިބީ ކަރަންޓީން...