މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. މަޑުއްވަރީގެ ބޮޑުބައެއްގައި ކަރަންޓްނެތި 5 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ވެފައިވާކަމަށް އެރަށުން ބުނެފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މިރޭ އިރާކޮޅު އެރަށުގެ ހުޅަނގު އަވަށުން ކަރަންޓުވަނީ ކެނޑިފައެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން، މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޞާދިގު ވިދާޅުވީ، ރަށުގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާތާ 5 ގަޑިއިރެއްހާއިރު ވެދާނެކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ފެނަކައިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ފެނަކަ ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރު ދެންމެ "ފައިނު އޮންލައިން"...
ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ރ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އިސްނަގައިގެން އެރަށު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރާވާލާފައިވާ މި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދުވަނީ، ކަނބަލުންގެ މަސްރޭހެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މި މަސްރޭހުގައި ޖުމުލަ 10 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ކޮންމެ ޓީމެއްގައި 5 އާއި...
ބީއެމްއެލްއިން ރ. މަޑުއްވަރީގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީގައި މި ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމާއެކު އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ޖަމާ ކުރުމާއި، ފައިސާ ދެއްކުމާއި، ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގެ ހިދުމަތް އެ ރަށުން ލިބޭނެއެވެ.މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ޓިމް ސޯޔާ ވިދާޅުވީ މަޑުއްވަރީގައި ހުޅުވި އޭޓީއެމް ސެންޓަރުން ދައްކުވައިދެނީ އަތޮޅު ތެރޭގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބޭންކިން...