މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ރ. މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފިއެވެ. އެރަށް މޮނީޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ އެރަށަށް ފުޓްސަލް މުބާރާތަކަށް ގޮސްހުރި ކުޅުންތެރިޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެނެވެ.އެރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ، މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ، އެރަށުގައި އޮތް މުބާރާތަކަށް، ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ޖަހައިގެން އެރަށް ގޮސްހުރި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގިފައިވާތީއެވެ.މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވާތީ، އެރަށު ސްކޫލްގެ އެލްކޭޖީ، ޔޫކޭޖީ ން ފެށިގެން ގުރޭޑް 8 އާއި ހަމައަށް ކިޔެވުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. ނަމަވެސް، ގުރޭޑް 9...
ރ. މަޑުއްވަރީގައި ތަރައްޤީ ކުރަން ފަށާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ޕާކުތެރޭގެ ފަސްގަނޑު ލެވެލްކުރުން، ޕާކުގައި ހަރުކުރާ ތަކެތީގެ ބުޑުތައް ކޮންކްރިޓްކުރުން (30 ބުޑު) 18×18×18 އިންޗި، ޕާކުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ހަރުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭސްމަންޓްތަކާއި ބޭސްމަންޓްތަކުގެ ވަށައިގެންވާ ގައުފޮޅު، އިޢުލާނުގައިވާ...
ރ. މަޑުއްވަރީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަޑުއްވަރިއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އަށް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާރިޗު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 8 ފިރިހެނުން ކަމަށެވެ. އެއީ 24 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންނާއި 25 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންނާއި 21 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންނާއި 23...