މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ރ. މީދޫއަށް އުފަން، އަޙްމަދު ޒާހިރު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިހާތަނަށް ލިބުނު ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. ތަފުސީލު އަންނަނީ... 
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް އިނގުރައިދޫއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އިނގުރައިދޫއިން މި މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މަޑުއްވަރީއާއި ބައްދަލުކޮށް 2 - 1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.މި މެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އިނގުރައިދޫ ޓީމްގެ އައިހަމްއެވެ. މިރޭ މި މުބާރާތުގައި ދެން ކުޅޭނީ، އިންނަމާދޫއާއި އަލިފުށި އަދި އެއަށްފަހު ދުވާފަރާއި އުނގޫފާރެވެ.
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި މަޑުއްވަރީ އާއި އިނގުރައިދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗް އިނގުރައިދޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އުނގޫފާރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗް އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ، 5 -3 އިންނެވެ. މި މެޗްގެ ކްއީންއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އިނގުރައިދޫ ޓީމްގެ ޖޯޒީ ނަންބަރު 22 އާމިނަތު މިންނާއެވެ.މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗްގައި މިއަދު ކުޅުނީ ހުޅުދުއްފާރު އަދި އަނގޮޅިތީމެވެ. މި...