މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަޒުހަރު

މަޑުއްވަރީ ގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ކޮޓަރިއެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދައިފި

ރ. މަޑުއްވަރީގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދައިފިއެވެ.

އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައެއް ނޫސްތަކަށް ވިދާޅުވީ، ހާދިސާ ހިނގިކަމަށް ބެލެވެނީ ކަރަންޓް ޝޯޓެއްގެ ސަބަބުން އުނދުނެއްގައި ރޯވެގެން ކަމަށެވެ.

އަލިފާން ރޯވީ ދެމަފިރިއަކާއި އޭނާގެ ދަރިން އުޅޭ ގެއެއްގައެވެ. ރޯވި ކޮޓަރިއަކީ ދެމަފިރިންގެ ކޮޓަރިއެވެ.

އެގޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިންވާލާފައިވަނީ އެ ރަށު ރައްޔިތުން ނުކުމެއެވެ. 

މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ