މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ދުވާފަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ އާއި ކޮމްބިނޭޝަން ގުރޫޕް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ދުވާފަރު ކައުންސިލް ކޮމްބިނޭޝަން ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442”ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. 59 ބައިވެރިން ކިޔެވި މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 6 ދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެނެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެފައިވަނީ އުނގޫފާރުގެ 12 ބައިވެރިން ނާއެކު ޖުމުލަ 63 ފަރާތެކެވެ.މިމުބާރާތަކީ ރައްޔިތުންނަށް ތަޖުވީދުމަގުން ޤުރްއާން ކިޔަވަން ބާރުއެޅުމަށާއި، އަދި އެރައްޔިތުންނަކީ ކީރިތި...
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު ބާއްވާ ޤުރްއާން މުބާރާތް މިރޭ ފަށައިފިއެވެ. އަލްމަރުޙޫމާ ހާޖަރާ ޢަލީގެ ހަނދާނުގައި އެމް.ޕީ އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް މިރޭ ފަށާފައިވާއިރު، މުބާރާތް ފެށުމަށް ވަނީ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގެ އިތުރުން މިރޭ ކުރިޔަށް ދާނީ، 19 އަހަރުން މަތީގެ ބައިވެރިންގެ ކިޔެވުމެވެ.  މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ މި މުބާރާތް ރޭވިފައިވާ ގޮތުން، 2021...
ރ. ދުވާފަރުގައި ޓިނާއި ކޯނިސް ތައްޔާރުކުރާ ފެކްޓްރީއެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު އެރަށު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދުވާފަރު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި ބިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށެވެ. މިކަމަށް ދޫކުރާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 750.00ރ (ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އަށެވެ.މި ބިމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ރ.ދުވާފަރު އަދި ރ.ކަނދޮޅުދޫ ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ ކުންފުނި...