މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
121 ދުވަސް ފަހުން ދުވާފަރު މޮނީޓަރިންއިން ނަގައިފިއެވެ. ކޮވިޑް19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި ދުވާފަރު މޮނިޓަރިންއަށް ލީ މެއި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މޮނިޓަރިންއިން ނެގުމާއި ގުޅިގެން ފައިނު އޮންލައިންއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން، ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި އާމިރު އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ، ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ރަށް ނެގުނީ، ގިނަ ބައެއްގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން ކަމަށާއި، މިހާރު ރަށުތެރޭގައި ބަލި ފެތުރެމުން ނުދާކަން ދެނެގަނެވިފައިވާ...
ކޮވިޑް19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މޮނިޓަރިންގައި ދުވާފަރު އޮންނަ ދުވަސްތަކުގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރާ ދުވާފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމަވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 އިން ފެށިގެން ދުވާފަރާއި އުނގޫފާރާ ދެމެދު ފެރީ ދަތުރު ކުރުމަށް ދުވާފަރު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ދުވާފަރު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ފެރީ ދަތުރުތައް ކުރިއަށް ދަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ބުދަ ދުވަހަށްށެވެ. ދުވާފަރުން ފެރީ ދަތުރު ފަށާނީ މެންދުރު...
ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް19 ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އާމިރު އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ، މިއަދު ނިޔާވެފައިވަނީ ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވްވެ އިތުރު ފަރުވާއަށް ބ. އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދިނުމަށްފަހު، އިތުރު ފަރުވާއަށް ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ބަލިމީހެއް ކަމަށެވެ. މިއީ މި ބައްޔަށް ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވްވެ އެ ބަލީގައި ނިޔާވި 7 ވަނަ މީހާއެވެ.