މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ދުވާފަރުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑުކުރަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އެލްޖީއޭއިން މިގޮތަށް ނިންމީ އިއްޔެ ބޭއްވި އެލްޖީއޭގެ ޖަލްސާގައެވެ.އެލްޖީއޭގެ ނިންމުމުގައި ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކުރި މުއްދަތު:- ހަސަން ހަކީމް - 3 މަސް- އިޒްމީލް އަޙްމަދު - 3 މަސް- މުޙައްމަދު ޝާމް - 3 މަސް- މަރިޔަމް ޔަޝްފާ - 1 މަސް- އައިމިނަތު ޝަހުލާ -...
ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ސެމީ ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާ ޓީމްތައް ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގައި މިއަދު ތިން މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނީ މީދޫ އާއި އަލިފުއްޓެވެ. މި މެޗް 3 – 2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ މީދޫއެވެ. ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ދުވާފަރާއި މާކުރަތެވެ. މި މެޗު ނިމިފައިވަނީ...
ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ މެޗުތައް ހުޅުދުއްފާރާއި އިނގުރައިދޫ އަދި ދުވާފަރު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ގްރޫޕް ބީ ގެ ހުޅުދުއްފާރާއި މާކުރަތެވެ. މި މެޗު 3-1 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ހުޅުދުއްފާރެވެ. ހަވީރު ކުޅުނު އިނގުރައިދޫ އާއި ވާދޫ އެވެ. މި މެޗު 6-1 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އިނގުރައިދޫ މެޗު ކާމިޔާބުކުރި އިރު، ރޭގަނޑު ކުޅުނު...