މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ދުވާފަރުގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ހަށިގަނޑުގެ 25 ޕަސެންޓް ފިހިފައިވާ ކަމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. އެ ރަށުގައި ހުއިފިލަނޑާ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ދޯންޏެއްގައި އެ ހާދިސާ ހިނގީ ދޯނި ސާފު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރި ކެމިކަލްތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލާ ހަވާލާދީ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ވެއެވެ.އެ ހާދިސާގައި ފިހުނު ތިން މީހުންނަށް ދުވާފަރު...
ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިގައި 8 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލި ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ޚާއްޞަ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓަކުން ފާހަގަވި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 12 މީހެއްގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީގުކޮށް، ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަން މަރުހަލާއަށްފަހު، ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ 8 މީހުންގެ ތެރޭގައި އެކައުންސިލްގައި އޭރުތިބި މެންބަރުންނާއި ބައެއް މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ.ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވި 8...
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ރ. އަތޮޅުގެ އެއްވަނަ ހޮވުމަށް މިއަދު ކުޅުނު އަތޮޅު ފައިނަލް މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް އަތޮޅުގެ އިނގުރައިދޫން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗް ދުވާފަރާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ އިނގުރައިދޫން ކާމިޔާބު ކުރީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 7 - 8 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގައި ފުރަތަމަ ގޯލެއް ޖަހާ މެޗްގެ ލީޑު ނެގީ ދުވާފަރުންނެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އިނގުރައިދޫން ގޯލެއް...