މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރ. ދުވާފަރުން ހޯދައިފިއެވެ. ދުވާފަރުން ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިރޭ ކެނދިކުޅުދޫ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗް 4 – 1 އިން ކާމިޔާބު ކޮށްގެނެވެ.  މިރޭގެ މެޗުގައި ދުވާފަރަށް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އިސްމާއިލް އީސާ މެސީއެވެ. ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށް އަނެއްކާވެސް ދުވާފަރަށް ދެވަނަ ގޯލު...
ރ. ދުވާފަރުން ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ކެނޑި ގިނައިރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ރަށުގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑު ކުރުމަށް މިއަދު ހެނދުނު 8 އިން ހަވީރު 4 އަށް ކަރަންޓް ކެނޑޭނެކަމަށް އޮތީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ނިންމާ ކަރަންޓް ދިންފަހުން ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން މުޅިރަށުން ވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ.އަދި ކަރަންޓް ކެނޑި ގިނަ އިރުތަކެއްވުމުން ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކުވަނީ ނުކުމެ އިހުތިޖާޖު ކޮށްފައެވެ.އަދި މިވަގުތާއި ހަމައަށް...
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024 ގައި ރ. އަތޮޅުގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމް ހޮވުމަށް މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗް ދުވާފަރުން ކާމިޔާބުކޮށް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭ ހުޅުމާލޭ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗްގައި ދުވާފަރުން ބައްދަލުކުރީ އަލިފުއްޓާއެވެ.މި މެޗް ދުވާފަރުން ކާމިޔާބުކުރީ 3 - 0 އިންނެވެ. މި މެޗްގައި ދުވާފަރުން ގޯލްތައް ޖެހީ ރޮނާ އަދި އިސްމާއީލް އީސައެވެ.ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި މުބާރާތުގައި މިދިޔަ...