މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ދުވާފަރުގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށި، އެރަށުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް "އަނަދު ކަޕް" ގެ ފައިނަލް މެޗްގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާއިއެކު، އެ މެޗް އަމާންކަމާއެކު އަލުން ކުޅުމަށް ފައިނަލްގައި ވާދަކުރި ދެ ޓީމާއެކު މަޝްވަރާ ކޮށްގެންވެސް ކުރިޔަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނުފެނިގެން އެ މުބާރާތް ހުއްޓާލުމަށާއި ފައިނަލް މެޗްވެސް އަލުން ނުކުޅޭގޮތަށް މުބާރާތުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުގެ އިސްނެގުމާއިއެކު ބާއްވާ އެ...
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް އަޙްމަދު އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ "އަނަދު ކަޕް 2022" މިއަދު ދުވާފަރުގައި ފަށައިފިއެވެ. ދުވާފަރު ދާއިރާއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގައި 8 ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ގްރޫޕް އޭ ގައި ޑާރކް ޕާރކް، އުފުރާ ޔުނައިޓެޑް، ދަ ސިޓީ އަދި ޓީމް އައި.ޖީއެވެ. ގްރޫޕް ބީ ގައި ހިމެނެނީ ސިލްވަރ ޔުނައިޓެޑް، ބީޓްލްސް، ވޮރީސް އަދި ކްލަބް އިލެވެން އެޓޭކާރސްއެވެ.މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން...
ދުވާފަރުގައި ކަރަންޓުނެތި ގިނައިރުތަކެއް ވެފައިވާތީ އެ ރަށު ރައްޔިތުންގެ ގިނަބަޔަކު ނުކުމެ އިހުތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ދުވާފަރުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ، މިއަދުގެ އެކި ވަގުތުތަކުގައި އެރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިރޭ ވެސް ކަރަންޓި ކެނޑި މިހާރު ގަޑިއެއްހާއިރުވާން ކައިރިވެފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު މިހާރުދަނީ އިންޖީނުގޭ ކައިރީ އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ދުވާފަރުގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދެނީ، މާލޭ ވޯޓަރ...