މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލުގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލައިގައި 8 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލި ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ޚާއްޞަ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓަކުން ފާހަގަވި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 12 މީހެއްގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީގުކޮށް، ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަން މަރުހަލާއަށްފަހު، ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ 8 މީހުންގެ ތެރޭގައި އެކައުންސިލްގައި އޭރުތިބި މެންބަރުންނާއި ބައެއް މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ.ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވި 8...
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ރ. އަތޮޅުގެ އެއްވަނަ ހޮވުމަށް މިއަދު ކުޅުނު އަތޮޅު ފައިނަލް މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް އަތޮޅުގެ އިނގުރައިދޫން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗް ދުވާފަރާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ އިނގުރައިދޫން ކާމިޔާބު ކުރީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 7 - 8 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގައި ފުރަތަމަ ގޯލެއް ޖަހާ މެޗްގެ ލީޑު ނެގީ ދުވާފަރުންނެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އިނގުރައިދޫން ގޯލެއް...
ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ރޭ މީދޫއާއި ދުވާފަރު ކުޅުނު މެޗުން 1-6 އިން ދުވާފަރު ޓީމުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މި މެޗްގައި ދުވާފަރުގެ ފުރަތަމަ ގޯލު މެޗްގެ 11 ވަނަ މިނެޓްގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ޖުމާންއެވެ. ދެވަނަ ގޯލު ފުރަތަމަ ހާފުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވަނީ އަހުމަދު އީސާއެވެ. އެއަށްފަހު ދުވާފަރުގެ ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ ގޯލު މެޗުގެ ތޭރަވަނަ އަދި ފަނަރަވަނަ މިނެޓުގައި ނަކާޓާ ފުލުފުލުން...