މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. މީދޫގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެ ރަށުގައި އެސްޓީއޯގެ އައު ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މީދޫގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭރު ހުޅުވި ބޭސްފިހާރަ ހުންނަނީ އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ގޯތި ތެރޭގައެވެ. ނަމަވެސް، އެތަނުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެތަން ބަންދުކޮށް މިހާރުވަނީ އެ ރަށު އަމީނީމަގުން ސިއްހީ މަރުކަޒާއި ދިމާލުގައި...
މާލެއިން ލިބޭ އަގުގައި އެއަރކޮންޑިޝަން (އޭސީ) މިހާރު ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް ސެޓްކޫލްއިން ބުނެފިއެވެ. ރ. މީދޫ، ސެޓްކޫލްއިން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، މިހާރު ފަށާފައިވާ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ހިނގަމުން އަންނަ އޮކްސް އަދި ގްރީ އޭސީ މާލެއިން ލިބެންހުރި އަގުގައި މިހާރު ރ. މީދޫއިން ލިބޭނެއެވެ.  ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނާއި ގުޅުވައިގެން ސެޓްކޫލްއިން އޭސީ ވިއްކާ އަގުތައް --- ސެޓްކޫލްއިން ބުނީ، ސެޓްކޫލްއިން ގަންނަ އޭސީ ރ....
ބީއެމްއެލްއިން ރ. މަޑުއްވަރީގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީގައި މި ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމާއެކު އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ޖަމާ ކުރުމާއި، ފައިސާ ދެއްކުމާއި، ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގެ ހިދުމަތް އެ ރަށުން ލިބޭނެއެވެ.މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ޓިމް ސޯޔާ ވިދާޅުވީ މަޑުއްވަރީގައި ހުޅުވި އޭޓީއެމް ސެންޓަރުން ދައްކުވައިދެނީ އަތޮޅު ތެރޭގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބޭންކިން...