މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނުން ފައިނުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ފެށި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ފައިނުގައި ދިގު މުއްދަތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން ދާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެގްރޯއާއިއެކު އެފަރާތްތަކާ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް، އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ވަސީލަތްތަކާއި އެހީތެރިކަމާއެކު ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވި ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މިހާރުވަނީ ދަނޑުވެރިންނާ ހަވާލު ކޮށްފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހައްދާ ބާވަތްތައް...
ރ. މީދޫގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެ ރަށުގައި އެސްޓީއޯގެ އައު ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މީދޫގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭރު ހުޅުވި ބޭސްފިހާރަ ހުންނަނީ އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ގޯތި ތެރޭގައެވެ. ނަމަވެސް، އެތަނުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެތަން ބަންދުކޮށް މިހާރުވަނީ އެ ރަށު އަމީނީމަގުން ސިއްހީ މަރުކަޒާއި ދިމާލުގައި...
މާލެއިން ލިބޭ އަގުގައި އެއަރކޮންޑިޝަން (އޭސީ) މިހާރު ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް ސެޓްކޫލްއިން ބުނެފިއެވެ. ރ. މީދޫ، ސެޓްކޫލްއިން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، މިހާރު ފަށާފައިވާ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ހިނގަމުން އަންނަ އޮކްސް އަދި ގްރީ އޭސީ މާލެއިން ލިބެންހުރި އަގުގައި މިހާރު ރ. މީދޫއިން ލިބޭނެއެވެ.  ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނާއި ގުޅުވައިގެން ސެޓްކޫލްއިން އޭސީ ވިއްކާ އަގުތައް --- ސެޓްކޫލްއިން ބުނީ، ސެޓްކޫލްއިން ގަންނަ އޭސީ ރ....