މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
ގިނަ ވައްތަރުތަކުގެ ކޮސްމެޓިކްސް ސާމާނާއެކު އެޑްކެއަރގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ފިހާރައެއް ރ. މީދޫގައި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. ފިހާރަ ހުޅުވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި މި ފިހާރަ ހުޅުއްވާދެއްވީ ރ. ކިނޮޅަހު ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މުޙައްމަދު ވަސީމެވެ. އެ ފިހާރަ ހުޅުވުމާއި ގުޅުވައިގެން މިރޭ 11 ޖެހުމާއި ހަމައަށް، އެ ފިހާރައިން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން 5 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޑްކެއަރ ފިހާރައިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. ފިހާރައިގެ އެތެރެ -...
ޒަމާން މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ހޯދަން މާލެ ދާންޖެހޭ ޖެހުން އަންނަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު މޮޅު ޓިނު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ނައިފަރު އީ. ޑޮޓް ސާރވިސް ސެންޓަރުން އަދި ކީ ކޯޑްއިން މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެފިހާރައިން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، މާލެއިން ލިބޭ ކޮލެޓީގައި، އެ ބޯމިނުގައި މާލެއިން ލިބޭ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި އެ ފިހާރައިން މިހާރު...
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ފަރާތުން ރ. އަތޮޅުގައި ދެމުންދާ އަތޮޅު ފެރީއަށް އެސިސްޓެންޓް އޮޕަރޭޝަންސް އޮފިސަރެއް ހޯދަން އިޢުލާން  ކޮށްފިއެވެ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި މަޤާމަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 1 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ނަގާ މަޤާމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޕާފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލްއަށް ބެލުމަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. -/7600 ރުފިޔާގެ މުސާރައަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މީގެ އިތުރުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފި ނަމަ އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ...