މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:45
ފަތިސް
05:02
05:05
އިރުއަރާ
06:14
06:16
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:21
18:23
ޢިޝާ
19:32
19:34
ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ތަން ނޫން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު 2021 މާރިޗް 11 ވަނަ ދުވަހު ހަމަވާނެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މިހިނގާ މާރިޗް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލި މި ފުރުޞަތު ހަމަވާނީ، މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު، މާލެ ސިޓީގައި ނަމަ އެދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3:00 އަށެވެ. އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި، އެދުވަހުގެ 1:00...
ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ރ. އަތޮޅުގެ 12 ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އެކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާގޮތުން ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިސޯޓްތަކަކީ، - ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯރޓް - ރ. ހުރަވަޅި- ކުޑަފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ - ރ. ކުޑަފުށި- ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން - ރ. އުތުރުމާފަރު- އިންޓަރކޮންޓިނެންޓަލް މޯލްޑިވްސް  މާމުނަގައު...
ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް ކާމިޔާބު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 80 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވާ ޚަބަރަކާއި ގުޅިގެން އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ހިނގަމުން މިދަނީ އާއިލީ ވެރިކަމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި 80 އިންސައްތައާއި ގާތްކުރާ މިންވަރަށްވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް...