މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: ސަން

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްއިން ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދާނެ - އާދަމް ޝަރީފް

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް ކާމިޔާބު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

80 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވާ ޚަބަރަކާއި ގުޅިގެން އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ހިނގަމުން މިދަނީ އާއިލީ ވެރިކަމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި 80 އިންސައްތައާއި ގާތްކުރާ މިންވަރަށްވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށެވެ. 

އާދަމް ޝަރީފްގެ ޓްވީޓްގައި މިކަމާއި ގުޅުވައިގެން އިތުރު ސުވާލުތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމާއި ވެންޓިލޭޓަރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައާއި "ރޯޔަލް ރޭޕް" އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ފަދަ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ސުވާލު އުފައްދަވާފައިވެއެވެ. 

ޓްވީޓް ނިންމަވާލައްވަމުން އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، "އިންތިޚާބުގައި" ކާމިޔާބު ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ