މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ރ. އަތޮޅުގެ 1 ވަނަ ކައުންސިލަކަށް ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް ހޮވިއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު އާންމު ކުރެއްވި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ތަކުގެ ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ރ. އަތޮޅުގެ 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ، ކިނޮޅަސް ކައުންސިލެވެ. 2 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ، ފައިނު ކައުންސިލެވެ. އަދި 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ރ. ވާދޫ ކައުންސިލެވެ. މުޅި ރާއްޖެއިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގައިވެސް ރ. އަތޮޅުން އެންމެ...
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު، ފާއިތުވި 1441 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ޤުރްއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ. އަލްމަރުޙޫމާ ހާޖަރާ ޢަލީގެ ހަނދާނުގައި ބާއްވާ މި މުބާރަތަކީ، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދުގެ " އިސްލާމް ދީނާއި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު " ގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތަކެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިން ފަސްކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާއި...
ރ. އިނގުރައިދޫން ބަނޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، މި ބުރު އެރަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 1100 އަކަފޫޓާއި 1400 އަކަފޫޓާއި ދެމެދުގެ 52 ގޯއްޗެވެ. ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމް މާދަމާއިން ފެށިގެން އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިބޭނެ ކަމަށާއި ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2021 ފެބްރުއަރީ 21 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2021 މާރޗް...