މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނުގައި ހެލްތް ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ފައިނު ކައުންސިލާއި ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒު އަދި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ހެލްތް އެންޑް އެވެއަރނަސް އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ 3 ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.މި ޕްރޮގްރާމްގައި އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ 4 ޑޮކްޓަރެއް ބައިވެރިވެލައްވައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ, މަޝްހޫރު އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު އަލީ, ޑރ. ރިފާއާ, ޑރ. ޖިލާއު އަދި ޑރ. އިމްތިނާންއެވެ.މި ކޭމްޕްގައި...
ރ. އިނގުރައިދޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އެ ރަށަށް 600 ކވ ގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ފަށައިފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ، ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިނގުރައިދުއަށް 600 ކވ ގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.އަދި އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފެނަކައިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެމްއާރްއައިގެ ހިދުމަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މި ހިދުމަތް އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފެށުމަށްޓަކައި މީގެ ދުވަސްކޮޅެއްކުރިން ވަނީ އެމްއާރްއައި ހަދާ މެޝިން އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި މެޝިން އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެސްޓީއޯ މެޑިކަލް ސަރވިސްއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެސްޓީއޯއިން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރުން ދަނީ މެޝިން އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މާ ލަސްތަކެއްނުވެ...