މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މިފަހުން ޕާކިސްތާނަށް ކުރި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ރ. އުނގޫފާރުގައި މިއަދު ހިންގި ފަންޑްރައިޒިންއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލާއި އުނގޫފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްދިޔަ މި ހަރަކާތަށް ވަނީ ޖުމްލަ 39،237 ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ. މިމިއަދު ހަރަކާތުގައި ފަންޑުފޮށި ބަހައްޓާފައިވަނީ، މިއަދު ހެނދުނު 10:00 އިން ހަވީރު 18:00 އަށް އެރަށު ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާގައެވެ. ޕާކިސްތާނުގައި...
ފައިނު ސްކޫލްގެ 41 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެ ސްކޫލްގެ ބެޖާއި މޮނިއުމަންޓް ހެދުމުގެ މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. ފައިނު ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ސްކޫލްގެ ބެޖާއި މޮނިއުމަންޓް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާތީ، އެ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި ބެލެނިވެރިންނަށް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޑިޒައިން ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 16 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން ފައިނު...
އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރ. ރަސްމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނީ ރަސްމާދޫ ގޮންޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައި ވަނީ މިއަދުކަމަށެވެ.މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 381 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ގްރޮއިންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި މަޝްރޫޢަކީ 13.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއްކަމަށް އެމްޓިސީސީން ބުނެއެވެ.ރަސްމާދޫއަކީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑު ރަށެކެވެ.