މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ދުވާފަރުން ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ކެނޑި ގިނައިރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ރަށުގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑު ކުރުމަށް މިއަދު ހެނދުނު 8 އިން ހަވީރު 4 އަށް ކަރަންޓް ކެނޑޭނެކަމަށް އޮތީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ނިންމާ ކަރަންޓް ދިންފަހުން ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން މުޅިރަށުން ވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ.އަދި ކަރަންޓް ކެނޑި ގިނަ އިރުތަކެއްވުމުން ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކުވަނީ ނުކުމެ އިހުތިޖާޖު ކޮށްފައެވެ.އަދި މިވަގުތާއި ހަމައަށް...
ފަރުމަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު އުނގޫފާރު މީހަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވާގޮތުގައި އޭނާ ފަރުމަހަށް ނުކުމެ އުޅުނީ ޑިންގީއެއްގައެވެ. އަދި މިޔަރު ހަމަލާދީފައިވަނީ އޭނާގެ އަތަށްކަމަށް ވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.މިހާރު އޭނާއަށް ދަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ކައުންސިލްތަކުން ބޭއްވުމަށް ލާޒިމް ކުރާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން މި މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ފައިނު ކައުންސިލުން ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ބުނީ، މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އެރޭގެ 8:30 ގައި ފައިނު ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާގައި ކަމަށެވެ.އެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ، ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހިއްސާ ކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބުތައް ހިއްސާ ކުރުމެވެ.މި ބައްދަލުވުން...