މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ބާތިލު ކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ނެގުން އަލުން ފަށައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން އަލުން ނަގަން ނިންމާފައިވަނީ، އެ ޕާޓީގެ އިންތިޚާބުގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެ ޕާޓީގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީން އެގޮތަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެނެވެ. އެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އަލުން ލުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ އިންނަމާދޫ، ރަސްމާދޫ، އިނގުރައިދޫ، ފައިނު އަދި...
ރ. ކިނޮޅަހު ބަނދަރަށް އުޅަނދު ފަހަރަށް ވަދެ ނުކުމެވޭ ވަރަށް ނެރު ފުންކޮށްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނީ، ކިނޮޅަހު ބަނދަރަށް އުޅަނދު ފަހަރަށް ވަދެ ނުކުމެވޭ ވަރަށް ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އަދިވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.ކިނޮޅަހު ނެރުމައްޗަށް ފަސް އަރައި، ބަނދަރުން އޮޑިދޯނިފަހަރު ނުކުތުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ، ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައެވެ.ކިނޮޅަސް ބަނދަރަށް...
ރ. އުނގޫފާރު މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެރަށު މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައި ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ އުނގޫފާރު މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ 87 ޕަސެންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު ޖުމުލަ 3.2 ކިލޯ މީޓަރު ދިގު މިނުގެ 14 މަގެއްގައި ތާރު އަޅައި ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ...