މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ދުވާފަރު ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި ބޭރުތޮށީގައި ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމްއެވެ. އަދ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ފާތުމަތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ.މިއަދު ސޮއެކުރެވުނު މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދުވާފަރު ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށީގައި ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުމާއެކު،...
ރ. އުނގޫފާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސަޕޯޓް ސްޓަރފުންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި އެ ރަށުގައި ހުންނަ އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި މި ހަލްފާގައި އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ހަނދާނީ ފިލާ ދީފައިވަނީ ދެ ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެނެވެ. އެގޮތުން، 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނާއި އެއަށްވުރެ މަދުން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިވަކީން ފިލާ ދީފައިވެއެވެ. ...
ރ. ވާދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. އެ ރަށުގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކޮށްދިން މަސްޖިދުލް އުސްމާން ބިން އައްފާން ހުޅުވައިދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން (ބިގޭ) ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ. ވާދޫގައި މިސްކިތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ހަވާލުކުރީ އެސްކޮން ބިލްޑާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް...