މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނުގައި މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދު މައިދާނުގައި ކުރާގޮތަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިއަހަރުގެ އަޟްހާ ޢީދު ނަމާދުކުރުން މޫސުން ތަންދޭނަމަ މިރަށު ފްޓްޝަލް ދަނޑުގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.އެހެންކަމުން، ޢީދު ނަމާދަށް ދާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ގެއިން ވުޟޫޢުކޮށްގެން ދިޔުމަށާއި، މާސްކު އެޅުމަށާއި، މުސައްލަ ހިފައިގެން ގެންދިޔުމަށް ކައުންސިލުންވަނީ އެދިފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، ފައިނު ކަންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޢުމަރު މަނިކު ވިދާޅުވީ، މި...
ކޮވިޑް19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފައިނުން ފެނި 40 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައި އޮތުމަށްފަހު އިއްޔެ މޮނިޓަރިން އުވާލުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ލުއިތައް ދޭން، ފައިނު ކޮވިޑް19 ޓާސްކްފޯސްއިން ނިންމައިފިއެވެ. ފައިނު ޓާސްކްފޯސްއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނަގާފައިވާތީ ވޭތުދެވިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ނިމުމަކަށް ގެނެސް، އެޗް.ޕީ.އޭގެ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް، ފިހާރަތަކުގެ ހިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް...
ފައިނު މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގައިފިއެވެ. ފައިނު މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ، ފުލޫ 2 ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން 6 ޖޫން 2021 ގައެވެ. 40 ދުވަހަށްފަހު މޮނިޓަރިންގ އުވާލާފައި މިވަނީ، ބަލިފެތުރުނުތޯބެލުމަށް ނެގުނު ހުރިހާ ސާމްޕަލްތަކެއް ނެގެޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މިއުނދަގޫ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ފައިނު ކައުންސިލާއި، ޓާސްކްފޯސްއާއި، އެންމެހައި ރައްޔިތުން އަދި ވަކިން ޙާއްސަކޮށް ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ފައިނު އޮންލައިން ޓީމްގެ ފަރާތުން ޝުކުރު...