މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ނުހަދާ ދަތުރު ކުރެވޭ ރަށްރަށުގެ ލިސްޓަށް ރ. ފައިނު އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި އަމަލު ކުރަމުން ގެންދިޔަ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، އެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ، ވެކްސިން ޖެހޭ އުމުރުގެ މީހުންގެ 90 އިންސައްތަ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމުން، ކޮވިޑު ބަލި އޮތް ރަށަކުން ޕީސީއާރާއި ނުލާ ދަތުރު ކުރެވޭގޮތަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން މިހާރުވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެގޮތުން،...
ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނަރުދަމާގެ ހޮޅު ވަޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާއި ހަވާލު ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހޮޅި ވަޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށާފައިވާއިރު، ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި މި މަސައްކަތް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ހޮޅިވަޅުލުން އަދި ފަށާފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، މާ ލަސްތަކެއްނުވެ...
ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ބައެއް މެޝިނަރީތައް ފައިނަށް މިއަދު ގެނެސްފިއެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ފައިނު ސައިޓުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މިއަދު ގެނެސްފައިވަނީ، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އެކްސްކަވޭޓަރާއި، މަގުމަތީ ވަޅުލާ ބައެއް ހޮޅިއާއި ގޭގެއަށް ނަރުދަމާގެ ކޮޅު ގުޅުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ހޮޅި ކަމަށެވެ. އަދި، މިހާރު މިތަކެތި ރަށަށް ގެނެވިފައިވާތީ، އެކިއެކި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފަހު ލަސްނުވެ...