މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
2019 ވަނަ އަހަރު ފައިނު ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ރ. ފައިނު ސީރީނުވިލާ ސަނާ އިބްރާހީމް އަދި 2020-2021 ގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ރ. ފައިނު ދޭލިޔާގޭ ލިއުޝާ ޢަލީ ހޮވިއްޖެއެވެ. ފައިނު ސްކޫލްގެ ފާއިތުވި ދެ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ރޭވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި ސްކޫލްގެ އެކި ވަނަތަކަށް އައި ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ އިނާމާއި އެވޯޑު ހަވާލު ކޮށްފައެވެ. މޮޅު ވަނަތަކެއް ހޯދާ ސްކޫލްގެ...
ފާއިތުވި 2019، 2020-2021 މި އަހަރުތަކުގައި ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ، ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ފައިނުގެ ދެ ދަރިން ހޮވިއްޖެއެވެ. ރޭ ބޭއްވި އެ ސްކޫލްގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި މި ވަނަތައް އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރު ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ރ. ފައިނު މެހްރާ ރިލްވާން ޝަރީފެވެ. އަދި 2020-2021 ވަނަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ...
ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވަރސް (ފޭސް) ގެ ފަރާތުން ފައިނުގައި އާއިލީ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ފޭސް ޖަމިއްޔާއާއި ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ރ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަވީރުގައި ރަށުގެ ކުދިބޮޑު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެކިކަހަލަ ޝައުގުވެރި ސްޓޯލްތަކާއި ގިނަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަކާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ހަވީރަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި އާއިލާތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުރިޔަށް...