މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ސީވައިއެސް ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރ 2024 ގައި ހިމެނޭ ފުޓްސަލް އަދި ހޭންޑްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާ ޓީމުތައް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އެލީޓް އަދި ބްލޭޒްއެވެ. މި މެޗް އެލީޓުން ކާމިޔާބުކުރީ 8 - 4 އިންނެވެ. އެ މެޗްގެ ނަތީޖާ ނުކުތްގޮތުން ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެލީޓް އަދި އެޓޭކާސްއެވެ.ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރގައި ހިމެނޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި މިއަދު ފުރަތަމަ ކުޅުނު މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ...
ފައިނު ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ސީވައިއެސް ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރ ރޭ ފަށައިފިއެވެ. މި ފިއެސްޓަރގައި ހިމެނޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތާއި ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ފަށާފައިވާއިރު، ފުޓްސަލްގައި 6 ޓީމަކުން ކުޅެއެވެ. އަދި ހޭންޑްބޯލްގައި 3 ޓީމް ހިމެނެއެވެ. ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އިއްޔެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނީ ޑާކްސިޓީ އަދި އެލްއެގްޒިޓޯ އެވެ. އެ މެޗް 3 - 0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޑާކްސިޓީއެވެ.ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ޓީމް ޗެމްޕިއަންސް އަދި...
ފައިނު ކައުންސިލުން ފައިނުގައި ތަރައްގީކުރި ​ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ޕާކަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ ރަންވެލި ޕާކް އެވެ.ފައިނު ބަނދަރުމަތީ ތަރައްގީކުރި މި ޕާކަކީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންނާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ސީއެސްއާރު އެހީއަކާއެކު ތަރައްގީކުރި ޕާކެކެވެ.ޕާކުގެ މައިގަނޑު ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފައިނުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އިއްޔެ ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރާއިއެކު މި ޕާކު ހުޅުވާފައިވާއިރު ޕާކު ހުޅުވައިދެއްވީ ފައިނު...