މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މިދިޔަ އަހަރު ފައިނުން ދޫކުރުމަށް ނިންމާ އިއުލާނުކުރި ބަންޑާރަ ގޯތިތަކަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް މިއަދު އާންމު ކޮށްފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ޝީޓާއި ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާންމު ކުރުމަށްފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ލިބިފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމްތަކަށް ބަލާ ގޯތި...
ކަރަންޓް ވައިރު ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށްވާ ނެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިލެކްޓްރިކަލް އިންސްޓަލޭޝަން އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ކޯސް ފައިނުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި ފައިނު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ފައިނުގެ 30 ފަރާތަކުން ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ.  މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައެވެ.  މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ފަރާތްތަކަށް ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމުގެ...
ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރ. ފައިނުން 15 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރަން ނިންމާ އެ ފުރުސަތު ފައިނު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިރުމަތިން 38000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބިމަށް އެދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު...