މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު ސްކޫލްގެ 41 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެ ސްކޫލްގެ ބެޖާއި މޮނިއުމަންޓް ހެދުމުގެ މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. ފައިނު ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ސްކޫލްގެ ބެޖާއި މޮނިއުމަންޓް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާތީ، އެ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި ބެލެނިވެރިންނަށް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޑިޒައިން ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 16 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން ފައިނު...
މި އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ފައިނުން ވާދަކުރާ ފުޓްސަލް ޓީމުގައި ހިމެނެން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިން ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާއަށް ހަމަވާނެއެވެ. އިއްޔެ ފައިނު ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ފައިނުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާތީ ޓީމުގައި ކުޅެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ގޫގުލް ފޯމް މެދުވެރިކޮށް،...
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ފައިނުން 11 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ އޮޑިޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި އޮޑިޝަންއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދި ބައިވެރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުބާރާތުގައު ބައިވެރި ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ ބައިވެރިން ހިމެނެއެވެ.  އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް—...