މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން އިސްނަގައިގެން އެ ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމާދު ވޯކްޝޮޕް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އާދަމް ޝަމީމެވެ. 40 ބައިވެރިން ބައިވެރިވި މި ވޯކްޝޮޕްގައިވަނީ ނަމާދުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމާއި ގުޅޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ބައިވެރިންނަށް ކިޔައިދީފައެވެ. އެގޮތުން، ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނަމާދުކުރާނެގޮތް، ނަމާދު ކުރުމުގައި އާންމުކޮށް އޮޅުންއަރާ ކަންކަން، ނަމާދު ކުރުމުގައި އެކި...
ރ. އަތޮޅު އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ފައިނު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފައިނުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އިއްޔެ ފައިނުގައި ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ހަރަކާތެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ މުވައްޒަފުން ވެސް ވަނީ ބައިވެެރިވެފައެވެ.އެ ހަރަކާތަށްފަހު ދެން އޮތީ އެ ރަށު ސޯސަންމަގުގެ ތުނޑި ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެކެވެ. މި ހަރަކާތުގައި މުއައްސަސާތަކާއި ފައިނު ސްކޫލްގެ...
ފައިލޭރިއާއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ތިންބިދޭސީއަކު ފައިނުން ފެނިއްޖެއެވެ. ​ފައިނު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ، ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ފައިލޭރިއާއަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ސިއްހީ މަރުކަޒުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު އޭގެ ތެރެއިން 3 މީހަކު ފައިލޭރިއާއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށެވެ.އަދި އެއާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ސިއްހީ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަމުންދާކަމަށް ވެސް ފައިނު ކައުންސިލުން ވައިބަރ ގްރޫޕްގައި އާންމުކުރި ލިޔުމުގައި ވެއެވެ. ތަފުސީލް އަންނަނީ..