މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
ރ. އަތޮޅުގައި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ރ. ކުޑަކުރަތުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ދެރަވި 6 މީހަކަށް ފަރުވާދީފިއެވެ. ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، ރ. އަތޮޅުގައި  ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ރ. ކުޑަކުރަތުގައި 23 އޮކްޓޯބަރު 2020 އަދި 27 އޮކްޓޯބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ހާލު ސީރިއަސްވެ ފަރުވާ ދީފައިވަނީ، ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި...
އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި އޮތުމަށްފަހު ދާދި ދެންމެއަކު މޮނިޓަރިން އުވާލައިފިއެވެ. އެޗް.ޕީ.އޭއިން ދެންމެ ވަނީ އެކަން އާންމު ކުރައްވާފައެވެ. އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ، އެރަށުން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްކަމަށް ދައްކައިގެނެވެ. ނަމަވެސް އިތުރަށް ޓެސްޓް ކުރުމުން އެމީހާ ވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ނެގެޓިވް ވެފައެވެ. މި މީހާގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވީނަމަވެސް، މޮނީޓަރިންގެ ޙާލަތުގައި އުނގޫފާރު ބާއްވާފައިވަނީ، ރ. ކުޑަކުރަތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ކޮވިޑަށް...
އުނގޫފާރުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ނަތީޖާ އިތުރަށް ޓެސްޓް ކުރުމުން ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެޗް.ޕީ.އޭއިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވީ ނަމަވެސް އެރަށް މޮނިޓަރިންގައި ބާއްވާފައިވަނީ، ދާދިފަހުން 50 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ރ. ކުޑަކުރަތުން އުނގޫފާރަށް ބަޔަކު ދަތުރު ކޮށްފައިވާތީ، އެކްޓިވް ސާމްޕްލިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާތީ ކަމަށެވެ. އުނގޫފާރުގެ ކެފޭއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން، އެރަށުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ...