މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މާލެއިން ދަތުރުކުރުމުގައި ޕީސީއާރު ހަދަން ނުޖެހޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދެންމެ ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް އެކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.މާލެއިން ރަށްރަށަށް ދާ ނަމަ ޕީސީއާރު މަޖުބޫރުކޮށް ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލު ހަރުކަށި ކުރީ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ރެކޯޑް...
ކޮވިޑް19 އިތުރުވަމުން ދާތީ ރ. އިނގުރައިދޫ ވެސް މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތައް ބުނާގޮތުން، މޮނިޓަރިންގައި އޮންނަ ރަށްރަށަށް ވެސް ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި 24 ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް ދަތުރު ކުރެވޭގޮގަށް މިހާ އޮންނަނީ ލުއި ދީފައެވެ.ނަމަވެސް، އެއަށްވުރެ ގިނައިރު ވާން ދަތުރު ކުރާނަމަ ދަތުރުކުރެވޭނީ ނެގެޓިވް ޕީސީއާރަކާއެކުއެވެ. މިވަގުތު ރ. އަތޮޅުގައި މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި މިހާރު އޮތީ އިނގުރައިދޫގެ އިތުރުން, ކިނޮޅަސް އަދި އުނގޫފާރެވެ. 
ރ. އަތޮޅު ވާދޫން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުޖުތަމައު ތެރެއިން ކޮވިޑް19 ފެނިއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް19 ރާއްޖޭން ފެނުނުތާ 2 އަހަރު ވެފައިވާއިރު، އަދި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކުން މުޖުތަމައު ތެރެއިން ކޮވިޑް ފެނިފައިވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް ރ. ވާދޫން ކަރަންޓީނުގައި ނެތް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ކަރަންޓީންގައި ޕޮޒިޓިވް ވެފައިތިބި ދެ މީހަކާ ކޮންޓެކްޓް ވެގެން ޕޮޒިޓިވްވި 2 މީހަކާއި ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އެރަށުން ޓެސްޓް ކުރި 2 މީހަކު...