މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ނުހަދާ ދަތުރު ކުރެވޭ ރަށްރަށުގެ ލިސްޓަށް ރ. ފައިނު އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި އަމަލު ކުރަމުން ގެންދިޔަ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، އެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ، ވެކްސިން ޖެހޭ އުމުރުގެ މީހުންގެ 90 އިންސައްތަ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމުން، ކޮވިޑު ބަލި އޮތް ރަށަކުން ޕީސީއާރާއި ނުލާ ދަތުރު ކުރެވޭގޮތަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން މިހާރުވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެގޮތުން،...
121 ދުވަސް ފަހުން ދުވާފަރު މޮނީޓަރިންއިން ނަގައިފިއެވެ. ކޮވިޑް19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި ދުވާފަރު މޮނިޓަރިންއަށް ލީ މެއި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މޮނިޓަރިންއިން ނެގުމާއި ގުޅިގެން ފައިނު އޮންލައިންއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން، ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި އާމިރު އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ، ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ރަށް ނެގުނީ، ގިނަ ބައެއްގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން ކަމަށާއި، މިހާރު ރަށުތެރޭގައި ބަލި ފެތުރެމުން ނުދާކަން ދެނެގަނެވިފައިވާ...
މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 7 ގައި ކިނޮޅަހުން ނެގި ފުލޫ ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން، އެރަށުން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 8 އަށް އަރައިފިއެވެ. ކިނޮޅަހުގެ ކޮވިޑުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެހުންނެވި މުޙައްމަދު އާމިރު "ފައިނު އޮންލައިން" އަށް ވިދާޅުވީ، އެރަށުން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު ވެސް ރެންޑަމް...