މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އަލިފުށި މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގައިފިއެވެ. އަލިފުށިން ކަރަންޓީނުގައި ނެތް މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އެރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 24 ވަަނަ ދުވަހުއެވެ.އެރަށުން އެފަހަރު ޕޮޒިޓިވްވީ އުމުރުން 6 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެކެވެ. ޖުމުލަ 52 ދުވަސްފަހުން އަލިފުށި މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގާފައިވަނީ އަލިފުށި މޮނީޓަރިންގް އިން ނަގާފައި ވަނީ ކޮވިޑް އިތުރަށް ފެތުރިފައި ވޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި ހުރިހާ ރެންޑަމް ސާންޕަލެއް...
ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މިރޭ ނިޔާވެފައިވަނީ ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވްވެ ހާލު ދެރަ ވުމުގެ ސަބަބުން، އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދެވުނު މީހެކެވެ. އަދި މި މީހާ ނިޔާވީ، އޭދަފުށީ ފެސިލިޓީން އިތުރު ފަރުވާއަށް ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ.ދުވާފަރުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 5 މީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް އޭދަފުށީ...
ފައިނުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެންމެން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. ފައިނުން ކޮމިއުނިޓީގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް19 ގެ 2 ކޭސް ފެނިފައިވަނީ 6 ޖޫންގައެވެ. އެއާއިއެކު ރަށް މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ނެގި އެކި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 36 ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ. ފައިނުން އެންމެފަހުން ޕޮޒިޓިވްވީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބިދޭސީ މީހެކެވެ. އޭނާވެސް ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާތީ، މިބައްޔަށް ފައިނުން ޕޮޒިޓިވްވި 36 މީހުން...