މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ރ. މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފިއެވެ. އެރަށް މޮނީޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ އެރަށަށް ފުޓްސަލް މުބާރާތަކަށް ގޮސްހުރި ކުޅުންތެރިޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެނެވެ.އެރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ، މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ، އެރަށުގައި އޮތް މުބާރާތަކަށް، ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ޖަހައިގެން އެރަށް ގޮސްހުރި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގިފައިވާތީއެވެ.މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވާތީ، އެރަށު ސްކޫލްގެ އެލްކޭޖީ، ޔޫކޭޖީ ން ފެށިގެން ގުރޭޑް 8 އާއި ހަމައަށް ކިޔެވުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. ނަމަވެސް، ގުރޭޑް 9...
ހުޅުދުއްފާރުން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ވިދާޅުވީ، އެރަށުން އިތުރު 3 ފަރާތެއް ކޮވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދެން ޕޮޒިވްވި 2 މީހުނަކީ ފުލޫ ކުލިނިކަށް ދެއްކި 2 މީހެއް ކަމަށެވެ.އެރަށުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން މިހާރު ވަނީ...