މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންކަމުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް މި ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާޢިލް ފައިނަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދުގެ ދަތުރުގައި، އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ ކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރައްވާ ރޮޒޭނާ އާދަމްވެސް ވަނީ ފައިނަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.ނަމަވެސް ނިސްބަތުން ފައްޔާޒުގެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ގޮސްފައިވަނީ މަދުބައެކެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ޗެއަރޕާސަންކަމަށް ދެން ވާދަކުރައްވާ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވެސް ދާދިފަހުންވަނީ ފައިނަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މި އިންތިހާބުގައި ފައްޔާޒުގެ ޓީމު ނުކުމެ...
ކުރިޔަށް އޮތް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަނަކު ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އާއި އޭނާގެ ކެމްޕޭން ޓީމު ރާ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަންނަ މޭ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަނަކު ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިހާބުގައި 90،000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވޯޓު ލެވޭނެއެވެ. އިންތިހާބުގައި އިންތިގެ އިތުރުން ވާދަކުރައްވަނީ އިގްތިސާދީ ވަޒީރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލެވެ. މިގޮތުން ކެމްޕޭނަށް ދެ ބޭފުޅުން...
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ސިފައިން ބޭރު ކުރުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭންގެ ހަރަކާތަކަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރ. މީދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މީދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖަމާވެފައެވެ.އެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ތިބީ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގައި ބޭނުން ކުރާ ރަތް ކުލައިގެ ޓީޝާޓް ލައިގެންނެވެ. ރައީސް...