މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ނާއިފް ނަން އަނބުރާ ނަގައިފިއެވެ. ފާއިތުވި ދައުރުގައިވެސް ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ނާއިފް ނަން އަނބުރާ ނެގިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ވަނީ އިޢުލާން ކުރައްވާފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، ފައިނު އޮންލައިނުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނާއިފް ވިދާޅުވީ، ނަން އަނބުރާ ނެގީ އަމިއްލަ ސަބަބަކަށް ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ އަމިއްލަ މަސައްކަތުގައި...
މަސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރެއް، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. އެޤަރާރަކީ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ކިރުމަށްޓަކައި ކިޔޫގައި ޖެހިގެން ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ވަންދެން މަޑުކުރަންޖެހުމާ އެކަމާ ގުޅިގެން ބޭކާރު ގިނަގުނަ ހަރަދުތަކެއް ހިނގައި ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަން ޖެހުމާއި އަދި ކިރާ މަހަށް ފައިސާ ލިބުން ލަސްވުމާއި ކަޅުބިލަ މަހާއި ކަންނެލީގެ އަގު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް...
ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނުހިފޭނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ރާއްޖެ ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ ދިވެހިން މަރާފައިވެސް އެކަން ކުރާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވިކަމަށް އޮންލައިން ނޫހެއްގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރެއް ޓްވީޓް ކުރައްވާ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނުހިފޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާއިން...