މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް، ޕީޕީއެމްގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސަކަށް ރ.ފައިނު، ފަޒާ، އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންތިހާބުވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވަނީ ނާސިރެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން، ދެން އެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވާފައިވަނީ ރ. އިނގުރައިދޫ، ނިލޯފަރުގެ، ޙަސަން ގާސިމެވެ.މިގޮތުން، ރ. ފައިނުގާ ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮއްޓަށް ޖުމުލަ 71 ވޯޓު...
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންކަމުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް މި ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާޢިލް ފައިނަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދުގެ ދަތުރުގައި، އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ ކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރައްވާ ރޮޒޭނާ އާދަމްވެސް ވަނީ ފައިނަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.ނަމަވެސް ނިސްބަތުން ފައްޔާޒުގެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ގޮސްފައިވަނީ މަދުބައެކެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ޗެއަރޕާސަންކަމަށް ދެން ވާދަކުރައްވާ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވެސް ދާދިފަހުންވަނީ ފައިނަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މި އިންތިހާބުގައި ފައްޔާޒުގެ ޓީމު ނުކުމެ...
ކުރިޔަށް އޮތް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަނަކު ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އާއި އޭނާގެ ކެމްޕޭން ޓީމު ރާ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަންނަ މޭ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަނަކު ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިހާބުގައި 90،000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވޯޓު ލެވޭނެއެވެ. އިންތިހާބުގައި އިންތިގެ އިތުރުން ވާދަކުރައްވަނީ އިގްތިސާދީ ވަޒީރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލެވެ. މިގޮތުން ކެމްޕޭނަށް ދެ ބޭފުޅުން...