މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
2021 މެއި 29 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި އަލިފުށި ދާއިރާގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު ނިންމަވައިދިއެވެ. މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު މިކަން އިޢުލާން ކުރައްވާ ފޭސްބޫކްގައި ކުރައްވާފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ،  އަލިފުށި ދާއިރާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޞްލާހީ މަސައްކަތުގެ ނާރެސް ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ފެށުމާއި، އެ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކާއި، އެ ޕާޓީއަށް...
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ ސިޔާސީ ވެފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު އާދަމް ޝަރީފް ކުރައްވައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކެމްޕޭން ކުރެވޭގޮތަށް އެޗް.ޕީ.އޭގެ ގައިޑްލައިނަށް ގެނައި ބަދަލަކީ މީހުން ބަލައިގަންނަ ބަދަލަކަށް ނުވި ކަމަށެވެ. އަދި އެޗް.ޕީ.އޭ ސިޔާސީ ވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އާދަމް ޝަރީފްގެ ޓްވީޓްގައި މީ މަގޭ ރާއްޖެ ރ. މީދޫ ފޭސްބޫކް ޕޭޖްގެ ޕޯސްޓެއް ހިމަނުއްވާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ދާއިރާއިން...
މުއައްސަސާތަކަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ މަޖިލީހުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން، އެ މިނިސްޓްރީއަށް އާންމު ރައްޔިތުން ލާ ފޯމަށް ޖަވާބެއް ލިބޭލެއް ލަސްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ މެންބަރު ވިދާޅުވީ، މިއަދު ލާ ފޯމަށް ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ މެންދުރެއްހާއިރު ޖަވާބެއް ދެވެން ވާނެކަމަށެވެ....