މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ރ. މީދޫއަށް އުފަން، އަޙްމަދު ޒާހިރު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިހާތަނަށް ލިބުނު ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. ތަފުސީލު އަންނަނީ... 
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް ފަލާޙް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ ހުރިހާ ފޮއްޓެއްގެ ނަތީޖާ އަދި ލިބިފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ފަލާޙް ވޯޓު ހޯއްދެވި އަދަދަށް ބަލާއިރު ވޯޓުގެ ތަފާތުން ފަލާޙް މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. ތަފުސީލް އަންނަނީ..