މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ. އިސްތިއުފާދެއްވަވާ މިއަދު އާދަމް ޝަރީފް އާންމު ކުރެއްވި ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވީ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވުމަށް ރައީސް ދައުވަތު ދެއްވަވާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން، އަލަށް އުފެދުނު ސަރުކާރުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމެވީ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މިވަގުތު މަޑުއްވަރީ...
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެންޕޭންގައި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ފައިނަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފިއެވެ. މުއިއްޒު ފައިނަށް ވަޑައިގެންނެގުމުން ފައިނުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. މުއިއްޒު އަރިހުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރޝިޕްގެ އިސްވެރިން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފައިނަށް ވަޑައިގެން މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައިވަނީ ފައިނުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ ލަސްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ އޭނާގެ ވެެރިކަމެއްގައި އެކަންކަން ހަލުވި ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެގައެވެ. ​އޭގެ އިތުރުން...
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިއަދު ފައިނުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ މެޖޯރިޓީ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ:އުމަރު ނަސީރު 5، ޒަމީލް 0، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 86، ޑރ. މުއިއްޒު 132، ޤާސިމް އިބްރާހީމް 1، ފާރިޝް މައުމޫން 0، އިލްޔާސް 27، ނާޒިމް 0