މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އެމްޑީޕީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދާއިރާ ރައީސްގެ ވޯޓު އަލުން ނެގުމުން އެ މަޤާމަށް ރ. އިންނަމާދޫ ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު ބޮޑު ތަފާތަކުން އިންތިޚާބު ވެއްޖެއެވެ. 25 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި އެދުވަހު ލީ ވޯޓުގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާއި ގުޅިގެން އެ ވޯޓު އަލުން ނެގުމަށް އެ ޕާޓީގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުވަނީ އެ ދާއިރާގެ...
2021 މެއި 29 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގައި އަލިފުށި ދާއިރާގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު ނިންމަވައިދިއެވެ. މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު މިކަން އިޢުލާން ކުރައްވާ ފޭސްބޫކްގައި ކުރައްވާފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ،  އަލިފުށި ދާއިރާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޞްލާހީ މަސައްކަތުގެ ނާރެސް ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ފެށުމާއި، އެ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކާއި، އެ ޕާޓީއަށް...
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ ސިޔާސީ ވެފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު އާދަމް ޝަރީފް ކުރައްވައިފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކެމްޕޭން ކުރެވޭގޮތަށް އެޗް.ޕީ.އޭގެ ގައިޑްލައިނަށް ގެނައި ބަދަލަކީ މީހުން ބަލައިގަންނަ ބަދަލަކަށް ނުވި ކަމަށެވެ. އަދި އެޗް.ޕީ.އޭ ސިޔާސީ ވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އާދަމް ޝަރީފްގެ ޓްވީޓްގައި މީ މަގޭ ރާއްޖެ ރ. މީދޫ ފޭސްބޫކް ޕޭޖްގެ ޕޯސްޓެއް ހިމަނުއްވާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ދާއިރާއިން...