މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
މުއައްސަސާތަކަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޙަސަން އަޙުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ މަޖިލީހުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން، އެ މިނިސްޓްރީއަށް އާންމު ރައްޔިތުން ލާ ފޯމަށް ޖަވާބެއް ލިބޭލެއް ލަސްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ މެންބަރު ވިދާޅުވީ، މިއަދު ލާ ފޯމަށް ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ މެންދުރެއްހާއިރު ޖަވާބެއް ދެވެން ވާނެކަމަށެވެ....
ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް ކާމިޔާބު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 80 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވާ ޚަބަރަކާއި ގުޅިގެން އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ހިނގަމުން މިދަނީ އާއިލީ ވެރިކަމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި 80 އިންސައްތައާއި ގާތްކުރާ މިންވަރަށްވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް...
ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް ޓިކެޓްގައި ފައިނު ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ޢަބްދުލް ހަންނާން ނަން އަނބުރާ ނަގައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަންނާން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ނަން އަނބުރާ ނެގީ މިހާރު ޢަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން ގުރޭޑް 10 ގެ އެތައް ދަރިވަރުންގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި އެކުދިން ކޮށަމުންދާ މަގަށް (އޯލެވެލް އިމްތިޙާނަށް) ތަޢުލީމީ ގޮތުން އެޅިދާނެ އެތަކެއް ހުރަހަކަށްޓަކައި ވިސްނާފައި ކަމަށާއި، އަދި އޭގެ އިތުރުން، އެ...