މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ފަހީމް

ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފައިނުގައި ވެސް ކުރިއަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ ފައިނުގައި ވެސް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ފައިނުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ ފައިނު ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާގައެވެ. 

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާއިރު މި ދާއިރާގައި ވާދަކުރަނީ 3 ކެންޑިޑޭޓެކެވެ.

އެއީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންވަރު އިބްރާހީމް ފަލާހުއާއި އިނގުރައިދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުހުރިއްޔަތު ޙުސައިންފުޅު އަދި ރަސްމާދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ހުސައިން އަސްލަމްއެވެ.

މި ޕްރައިމަރީގައި، މުޅި ރާއްޖޭގައި ޖުމުލަ 73 ދާއިރާއަކަށް ޓިކެޓް ދޭނެ ފަރާތްތައް ހޮވާނެއެވެ. އެގޮތުން، އެ ދާއިރާތަކަށް 283 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާއިރު 227 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެއެވެ.

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި، މި ޕްރައިމަރީގައި 71،597 މީހުނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ