މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީއު

ފައިނުގައި ބެހެއްޓި ފޮށިން ބޮޑުތަފާތަކުން ކުރިހޯދީ ފަލާޙް

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ފައިނުގައި ބެހެއްޓި ފޮށިން އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރާ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ބޮޑުތަފާތަކުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.

މި ފޮށިން ފަލާޙް ވަނީ ޖުމުލަ 172 ވޯޓު ހޯދާފައެވެ. އެއީ ފައިނުގައި ބެހެއްޓި ފޮއްޓަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ 67 އިންސައްތައެވެ.

ފައިނުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ނަތީޖާ:
1. އިބްރާހީމް ފަލާޙް، 172 ވޯޓު 
2. ޙަސަން ގާސިމް، 13 ވޯޓު
3. ސަލީމް ޙުސައިން، 1
4. އިސްމާއީލް ޢަލީ، 63 

ބާތިލު 4 ވޯޓު

މި ފޮއްޓަށް ޖުމުލަ 269 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ވޯޓު ލާފައިވަނީ 253 މީހުންނެވެ. އެއީ ފިރިހެން 125 އަދި އަންހެން 128 މީހުނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ