މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ މީސްމީޑިއާ

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަޙްމަދު ޒާހިރު ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ރ. މީދޫއަށް އުފަން، އަޙްމަދު ޒާހިރު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

މިހާތަނަށް ލިބުނު ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. 

ތަފުސީލު އަންނަނީ... 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ