މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ފައިނު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ފައިނު ސްކޫލްގެ ގުރޭޑް 6 އާއި 10 އާއި ދެމެދުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "ނަމޫނާ ދަރިވަރު" މި މައުޟޫއަށް ދަރުހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަލާކުކުރަނިވި 7 ފާފަ، މި ނަމުގައި ފައިނު ސްކޫލްގެ މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވެސް...
ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ އޮލިވްރައިޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓާއި ފައިނު ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ވާވޮށި ޓާޓްލް ފެސްޓިވަލް" މާދަމާ ފައިނުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ފައިނު ސްކޫލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، އެއްދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި ފެސްޓިވަލްގައި ވެލާކަނހަބާއި ގުޅޭ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން، ޓްރެޝަރހަންޓް، ބީޗް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް، ވާވޮށި ޕެރޭޑް އަދި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ގުޅޭ...
މަރުހޫމް ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ހަނދާނުގައި އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ޤުރްއާން މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި މުބާރާތް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މި މުބާރާތް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ވެސް މެދުނުކެނޑި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު "ފައިނު އޮންލައިން"...