މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ވަޒީފާގެ ތިން ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ވަކިވަކިން ކޮށްފައިވާ ތިން އިއުލާނެއްގައި ވަނީ، އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ، ޑްރައިވަރ އަދި ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަގާމަށް މީހުން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. މި ތިން މަގާމަށްވެސް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހެވެ. 
ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށް އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި އެ ރަށު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އެކި ދުވަސްމަތިން އެކި ހަރަކާތްތައް ރާވާފައިވާއިރު މިއަދު ވެސް ވަނީ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ހަވީރީ ކުޅިވަރުގެ ނަމުގައި މިއަދު ވަނީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ތަފާތު އެކި ރޭސްތައް ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާފައެވެ.މީގެ އިތުރުން...
ފައިނު ސްކޫލްގެ ޕްރިފެކްޓް ބޯޑުން އިންތިޒާމު ކުރާ ޑިނަރނައިޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޕްރިފެކްޓް ބޯޑުން ބުނެފައިވަނީ ފަންޑްރައިސް ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި އިވެންޓްގައި ތަފާތު އެކި ރަހަތަކުގެ ކެއުންތައް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށެވެ.މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޑިނަރނައިޓްގައި ދަރިވަރުންގެ ކުރު ޑްރާމާއެއްގެ އިތުރުން އެނޫންވެސް އެކި ހަރަކާތްތައް ފެނިގެން ދާނެކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއެވެ. ޑިނަރނައިޓްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ވަނީ...