މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
2022،2023 ވަނަ ދިރާސީ އަހަރު ފައިނު ސްކޫލުން ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ފައިނު އައްސޭރި، ނަފްހާ ނަސީމް ހޮވިއްޖެއެވެ. ރޭ ފައިނު ސްކޫލްގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވާއިރު، އެކި ވަނަތަކަށް ދިޔަ ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ އަދި އެ ނޫންވެސް އިނާމުތައް ދީފައެވެ.  ރޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރިވަނައެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު ހޯދި ނަފްހާ ވަނީ އޮނަލިސްޓެޑް އެވޯޑް، ކުލާސް...
ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން މި ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަދަހަ މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ރ. އިނގުރައިދޫ ހުޅަނގުގޭ އަޙްލާ އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 94 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ވަކިވަކި ބައިވެރިންގެ އިތުރުން ގުރޫޕް މަދަހަތައް ވެސް ހުށަހަޅައިދީފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވިއިރު ދެވަނައަށް ގޮސްފައިވަނީ ފާޠިމަތު އީނާސް ، ހަވޭލީ އެވެ. އަދި ތިންވަނަ އަށް ގޮސްފައިވަނީ ފާޠިމަތު...
ފައިނު ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސްގެ ފަރާތުން ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ 3 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް އޭޕްރީލް 6 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ސީވައިއެސްއިން ބުނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި ކަމަށާއި މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 10:00 އާއި ހަމައަށް ބައިވެރިވެވޭނެކަމަށެވެ.އެކަމަށްޓަކައި އޮންލައިން ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ މުގައްރަރާއި ގަވާއިދު ވެސް މިހާރުވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.އެންމެފަހުން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ރ. ފައިނު ނޫއަލި،...