މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފެމެލީ ހެލްތް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ފެމެލީ ހެލްތް އޮފިސަރ ޙަސަން މަނިކު އަސުރުމާގެ ރ. ފައިނު، ބަލި ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ ވެލެއްވުމާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ރޭ ކުރިޔަށްދިޔަ މި ހަފްލާގައި ޙަސަން މަނިކުގެ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ދެއްކުން އޮތެވެ. އަދި...
ފައިނު ހިމެނޭހެން ރ. އަތޮޅުގެ 8 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 61 ރަށުގައި ގާއިމްކުރާ އައުޓްޑޯރ ޖިމްތަކުގެ ތެރެއިން 32 ރަށެއްގެ އައުޓްޑޯރ ޖިމްގެ ތަކެތި ރަށްރަށަށް ގެންގޮސް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، ސިނާން ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 4،101،134.17 ރުފިޔާއަށެވެ. އެގޮތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ...
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ޤާއިމްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްތައް ޤާއިމްކުރާ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ރ. އަތޮޅުގެ 4 ރަށެއް ހިމެނިއްޖެއެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މަޙްލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިންޑިއާގެ އެހީގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރ. އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކީ، މީދޫ، ރަސްމާދޫ، ދުވާފަރު އަދި މާކުރަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެން ޕާރކް ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ބ. ކެންދޫ، ބ. ގޮއިދޫ، ބ. ފުޅަދޫ، ޅ. ނައިފަރު،...