މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޢަލީ އަޝްފާޤްގެ ރަންބޫޓް އެވޯޑެއް، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަށް އަރުވައިފިއެވެ. ދުވާފަރުގައި އެމްޕީ އިސްމާއީލް ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށި އަނަދު ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ޝަރަފްވެރިއެއްގެ ގޮތަށް އެރަށަށް ގޮސްހުރެ އަޝްފާގު ވަނީ، އޭނާއަށް އެކި މުބާރާތްތަކުން ލިބުނު ރަން ބޫޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބޫޓެއް އިސްމާއީލްއަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. ބޫޓް ހަދިޔާ ކުރުމަށްފަހު އަޝްފާޤް ބުނީ، އެ އެވޯޑު އިސްމާޢީލަށް ދޭން...
ކުރިޔަށް އޮތް އަލްހާ އީދު ފައިނުގައި ވެސް ފޯރިއާއެކު ފާހަގަކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އީދު ކޮމެޓީއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިފަހަރުވެސް ކުޅިވަރުތައް ރާވާލާފައިވާއިރު، އީދަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރަށުގައިހުރި މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އީދާއި ގުޅިގެން އެކިއެކި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ.  އަންހެނުންގެ ކޯޑި ކުޅުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު މިފަހަރުވެސް އީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފައިނު އީދު ކޮމެޓީންވަނީ...
މީދޫ ކައުންސިލާ ރ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ޖޯލި މޯލްޑިވްސް އަދި ޖޯލި ބީން ގުޅިގެން ގްލޯބަލް ވެލްނަސް ޑޭ 2022 މީދޫ ގައި ފާހަގަ ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މީދޫ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ މި އިވެންޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެ ރަށުގައި ހުންނަ ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ.ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މާދަމާ މި ދުވަހަށް...