މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
​ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި ޕްރޮގްރާމްގައި އެކި އަތޮޅުތައްވެސް ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 30 ބައިވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ރޭ ވަނީ އެ ރަށުގައި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރި ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލު...
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް އޯޕަންޑޭއެއް ރ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އާންމު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާ ގުޅެން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މި އޯޕަންޑޭ ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހު 9 އަދި 10 ގައި އުނގޫފާރުގައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެއް ރަށަކުން 4 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން ބައިވެރިވާނަމަ އެރަށަކަށް ޓީމްގެ ބޭފުޅުން ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި...
ފައިނު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އެ މަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޖީއެސް 3 ގެ ރޭންކްގެ އެ މަގާމަށް އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 4465 ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވެސް އެކި އެލަވަންސްތައް ލިބޭނެގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޖުލައި 2023 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް...