މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

ފައިނު ޑަބްލިއުޑީސީގެ ނަމާދު ވޯކްޝޮޕް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ފައިނު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން އިސްނަގައިގެން އެ ރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމާދު ވޯކްޝޮޕް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އާދަމް ޝަމީމެވެ. 

40 ބައިވެރިން ބައިވެރިވި މި ވޯކްޝޮޕްގައިވަނީ ނަމާދުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމާއި ގުޅޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ބައިވެރިންނަށް ކިޔައިދީފައެވެ. އެގޮތުން، ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނަމާދުކުރާނެގޮތް، ނަމާދު ކުރުމުގައި އާންމުކޮށް އޮޅުންއަރާ ކަންކަން، ނަމާދު ކުރުމުގައި އެކި އިލްމުވެރިން ތަފާތުވެފައިވާ ކަންކަން އަދި ސުވާލާ ޖަވާބު ދިނުންވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ