މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ޑީޖޭއޭއިން ބުނީ 2023 ވަނަ އަހަރަށް ޖުޑިޝަރީ ދާއިރާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެލް.އެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ...
ރ. އިނގުރައިދޫގައި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އާ އިމާރާތް އަޅަން 76 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސަރުކާރު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ޖާގައިގެ ގޮތުން ވަރަށް ކުޑަ އިމާރާތެއްގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ އެ ރަށުގެ މަރުކަޒުގެ އާ އިމާރާތް އަޅަން ހަވާލު ކުރީ ޑުޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއި ކުރާތާ 540 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނިން ހެލްތު ސެންޓަރު އަޅައި ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ.އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހަފުލާފައި ސަރުކާރުގެ...
​މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން އިނގުރައިދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނަކީ އެ ރަށުގައި މީހަކު މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެކެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އިނގުރައިދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 41 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް...