މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މި ދުވަސްވަރު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ޕާކިސްތާނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރ. އިނގުރައިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އިނގުރައިދޫ ރައްޔިތުން ޕާކިސްތާނާއެކު" ފަންޑްރެއިޒިން ހަރަކާތުން 40،000 ރުފިޔާ ހޯދައިފިއެވެ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ހަރަކާތުގައި ފަންޑުފޮއްޓެއް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ. އަދި ފަންޑުފޮށި ހިފައިގެން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުންވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަރަކާތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ....
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ފަންޑްރައިސް ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ރ. އިނގުރައިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ، ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން، "ޕާކިސްތާނާއެކު އިނގުރައިދޫ ރައްޔިތުން" މި ނަމުގައި ފަންޑްރައިސް ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:15 ގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.އެހެންކަމުން މި ހަރަކާތުގައި ރަށުގެ...
ރ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެޅުމަށް އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ލޯނު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުން ދާކަމަށާ، ލޯނު ހަމަޖެހުމުން އެކަން ލަސްނުވެ ފެށޭނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ތާރީހެއް ސާފުކޮށްދޭން އެދި މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއަށް...