މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ރ. އިނގުރައިދޫން ބަނޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، މި ބުރު އެރަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 1100 އަކަފޫޓާއި 1400 އަކަފޫޓާއި ދެމެދުގެ 52 ގޯއްޗެވެ. ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމް މާދަމާއިން ފެށިގެން އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ލިބޭނެ ކަމަށާއި ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2021 ފެބްރުއަރީ 21 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2021 މާރޗް...
20 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން އިނގުރައިދޫގައި މިރޭ " ޔޫތު ފުޓްސަލް ޗެެެލެންޖް" ގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ރަސްމާދޫގެ ޓީމަކާއި އިނގުރައިދޫ 3 ޓީމެއް ހިމެނޭ މި މުބާރާތް މިރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މުބާރާތަށް އިނގުރައިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކޮށް ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް ވެފައެވެ. އެގޮތުން، ފެންސް ބަދަލު ކުރުމާއި، އައު ގޭޓެއް ހަރުކުރުމާއި، މެޓް އަޅާ ޕިޗް މަރާމާތު ކުރުމާއި، ގޯލް ޕޯސްޓާއި...
ރ. އިނގުރައިދޫ ކޫލް މާޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން ފައިނުގައި މި ޑިސެންބަރު މަހު ކުރިޔަށް ގެންދާ ސީ.ވައި.އެސް ވޮލީ ބޯޅަ ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވާ 4 ޓީމަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމެއް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ރ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައިވެސް މަޤުބޫލު ކޫލް މާޓް ޕްލަސް އިން ވަނީ، ވޮލީ މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ޓީމަކަށް -/500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދީފައެވެ. މިފައިސާ ޓީމްތަކާއި މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފައިވާއިރު، ކޫލް މާޓް...