މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ތޭރަ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް އެކައުންޓުން ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ ހުޅުމާޅެ ފޭސް ދޭއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ 13 އަހަރުގެ، ރ. އިނގުރައިދޫ، ކަނބުރުގެ، ޢާއިޝަތު ޒީވާ ސަޢީދު ކަމަށެވެ.ޒީވާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ރޭ 07:45 އެހައިކަންހާއިރު ރިޕޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަައިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.ފުލުހުން ބުނީ ޒީވާ އެންމެ ފަހުން...
ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން މި ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަދަހަ މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ރ. އިނގުރައިދޫ ހުޅަނގުގޭ އަޙްލާ އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 94 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ވަކިވަކި ބައިވެރިންގެ އިތުރުން ގުރޫޕް މަދަހަތައް ވެސް ހުށަހަޅައިދީފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވިއިރު ދެވަނައަށް ގޮސްފައިވަނީ ފާޠިމަތު އީނާސް ، ހަވޭލީ އެވެ. އަދި ތިންވަނަ އަށް ގޮސްފައިވަނީ ފާޠިމަތު...
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި މަޑުއްވަރީ އާއި އިނގުރައިދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗް އިނގުރައިދޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އުނގޫފާރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗް އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ، 5 -3 އިންނެވެ. މި މެޗްގެ ކްއީންއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އިނގުރައިދޫ ޓީމްގެ ޖޯޒީ ނަންބަރު 22 އާމިނަތު މިންނާއެވެ.މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗްގައި މިއަދު ކުޅުނީ ހުޅުދުއްފާރު އަދި އަނގޮޅިތީމެވެ. މި...