މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި މަޑުއްވަރީ އާއި އިނގުރައިދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗް އިނގުރައިދޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އުނގޫފާރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗް އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ، 5 -3 އިންނެވެ. މި މެޗްގެ ކްއީންއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އިނގުރައިދޫ ޓީމްގެ ޖޯޒީ ނަންބަރު 22 އާމިނަތު މިންނާއެވެ.މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗްގައި މިއަދު ކުޅުނީ ހުޅުދުއްފާރު އަދި އަނގޮޅިތީމެވެ. މި...
ރ. އިނގުރައިދޫ މަގުހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ ފަރާތުން މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. އަދި އާރުޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނިގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ހަސަން ސައީދުއެވެ.މި މަޝްރޫއު އާރުޑީސީއާ...
​ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި ޕްރޮގްރާމްގައި އެކި އަތޮޅުތައްވެސް ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 30 ބައިވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ރޭ ވަނީ އެ ރަށުގައި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރި ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލު...