މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
ގިނަ އަހަރުތަކަކަށްފަހު ރ. އިނގުރައިދޫން ދޫކުރި ދަނޑުބިންތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަން ފަށައިފިއެވެ. ބިމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތި ވެފައިވާ ރަށެއްނަމަވެސް، ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ދޫކުރުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކުރި ދަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން 148 ދަނޑުބިމެއް ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޙަސަން އާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުން ވިދާޅުވީ، ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި...
އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި 4 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ، ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ، އެރަށުގެ، އާހް، ސިލްވާސްޓަރ އަދި ނަރުގިސްވިލާ ގޭގައިތިބި 4 މީހެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަރާތްތަކާއި އެއްވެސް މީހަކު ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާކަމަކަށް އަދި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. 
އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އިނގުރައިދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ، 36 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. އިނގުރައިދޫ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނެފައިވަނީ، މިމިހާއަކީ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހެއް ކަމަށާއި މި މިމީހާާއި ސީދާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހަކު ނެތް ކަމަށެވެ. އިނގުރައިދޫން މީގެ ކުރިންވެސް ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.