މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އދ. މާފުށިވަރު ރިސޯޓް ކައިރިއަށް މޫދަށް ފައިބައިގެން އުޅުނު ރ. އިނގުރައިދޫ ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނިޔާވެފައިވަނީ ޢުމުރުން 18 އަހަރުގެ ރ. އިނގުރައިދޫ، މާހާ، ނިޝާހް ޢަބްދުލް ޣަފޫރެވެ.ފުލުހުން ބުނީ، އދ. އަތޮޅު މާފުށިވަރު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި ބޮއިއަޅަން މޫދަށް ފައިބައިގެން އުޅުނު 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހާލުދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ މިރޭ 18:54 ހާއިރުކަމަށެވެ.އޭނާއަށް މަހިބަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މަޢުލޫމާތު...
ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ސެމީ ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާ ޓީމްތައް ކަށަވަރު ވެއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގައި މިއަދު ތިން މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނީ މީދޫ އާއި އަލިފުއްޓެވެ. މި މެޗް 3 – 2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކުރީ މީދޫއެވެ. ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ދުވާފަރާއި މާކުރަތެވެ. މި މެޗު ނިމިފައިވަނީ...
ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ މެޗުތައް ހުޅުދުއްފާރާއި އިނގުރައިދޫ އަދި ދުވާފަރު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ގްރޫޕް ބީ ގެ ހުޅުދުއްފާރާއި މާކުރަތެވެ. މި މެޗު 3-1 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ހުޅުދުއްފާރެވެ. ހަވީރު ކުޅުނު އިނގުރައިދޫ އާއި ވާދޫ އެވެ. މި މެޗު 6-1 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އިނގުރައިދޫ މެޗު ކާމިޔާބުކުރި އިރު، ރޭގަނޑު ކުޅުނު...