މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަޅުވެރިންތަކެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މުޖުތަމައު ތެރޭގައި ބަލި ފެތުރެން ފެށުމާއި ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެންގޮސްފައިވާ، ރ. މީދޫއިން ނަގާ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބުން ލަސްވާތީ، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިމަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު މީދޫއިން ނެގި، ސާމްޕަލްތައް އަދިވެސް ހުރީ، ހުޅުމާލޭ ލެބުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި...
ރ. މީދޫއިން އިތުރު 02 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ރ. މީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި، މިއަދު މިހާތަނަށް 17 ސާމްޕަލްއެއްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 02 މީހުން ޕޮޒްޓިވްވެ 15 މީހަކު ވަނީ ކޯވިޑަށް ނެގެޓިވްވެފައެވެ.މިއަދު ޕޮޒްޓިވްވި 02 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 01 މީހަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެ ޢަލާމާތްތައް ހުރި 01 މީހެކެވެ.މިއީ މިރޭގެ 20:00 އާއި ހަމައަށް ލިބިފައިހުރި ނަތީޖާތަކެވެ. މިއަދު...
ކޮވިޑް19 ރ. މީދޫއިން ފެނި އެބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 43 މީހަކު އެބަތިއްބެވެ. މީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން އާންމު ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، މިއަދާއި ހަމައަށް އެރަށުން ޖުމުލަ 1397 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވެއެވެ.  މީގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް19 ރާއްޖެއިން ފެނުމާއި ހަމައިން ހޯމް ކަރަންޓީނުން ރިލީސް ކުރުމަށް ނެގިފައިވާ ސާމްޕަލްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު އުޅެނީ 59 ގައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައިވެސް...