މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މަސައްކަތް ނިންމަން ދިން މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔަތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން، ރ. މީދޫގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރާ ޓާރފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލައިފިއެވެ. ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަސައްކަތް ނިންމާލާފައިވާއިރު، މިހާރު އެ ކުންފުނިން ކުރަމުން އަންނަނީ ދަނޑުގެ ވަށާ ފާރާއި ފެންސުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.މީދޫގެ ޓާރފް ދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ ސާވޭގެ މަސައްކަތް 2020 ވަނަ...
ރ. އަތޮޅާއި ބ. އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ ފައިނޭންސް ވޯކްޝޮޕް ރ. މީދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ މީދޫގައި ފެށި މި ވޯކްޝޮޕަކީ ރ. އަތޮޅާއި ބ. އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން، މީދޫ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލާހްއާއި މީދޫ ކައުންސިލް އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޯކްޝޮޕެކެވެ.  ފޮޓޯ: އެމްޖޭއެސް މި ވޯކްޝޮޕްގައި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރާއި ގުޅޭގޮތުންނާ، ޖަމިއްޔާތަކުން...
ރ. މީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި އެ ރަށުގެ ދެ ރައްޔިތަކު އުމްރާއަށް ފޮނުވުމަށް ވީ ވައުދާ އެއްގޮތަށް މި އަހަރު އުމްރާއަށް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ގުރުއަތު ނަގައިފިއެވެ. ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެ ރަށުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރި 5 މެންބަރުން ވަނީ، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި އެ ރަށުގެ ދެ ރައްޔިތަކު އުމްރާއަށް ފޮނުވާނެކަމަށް ވައުދު ވެފައެވެ. އެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް...