މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރ. މީދޫ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލާހުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާބަދި ޗެލެންޖު ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިރޭ އެ ރަށުގައި ފަށައިފިއެވެ. ޖުމުލަ 12 ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާ މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ކޮތައިފަރު އަދި ދިގަލި މޯލްޑިވްސްއެވެ. މި މެޗު 5 – 1 ން ކާމިޔާބުކުރީ ދިގަލި މޯލްޑިވްސްއިންނެވެ. މި މެޗުގެ މޭން އޮފްދަ މެޗުގެ މަގާމުހޯދީ ދިގަލި މޯލްޑިވްސްގެ އިބްރާހީމް...
އުމްރާއަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނިޔާވެފައި ވަނީ ރ. މީދޫ އުމުރުން 71 އަހަރުގެ ސައިދު ޔޫސުފެވެ. އޭނާ އުމްރާއަށް ގޮސްގެން އުޅުނީ ޒަމްޒަމް ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ޓްރެވަލްސްގެ ފަރާތުންނެވެ.އެ ޖަމާއަތުން ވަނީ ސައީދު ނިޔާވިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.ޒަމްޒަމް ގްރޫޕުން ބުނީ ސައީދު ނިޔާވީ މައްކާގައި ހުންނަ ކިންގް ފައިސަލް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބަލިވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހުނު ސަބަބު ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.މިއީ...
ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ކައުންސިލުން ދޭ ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެ ރަށުގައި އޮންނަ އެންމެ ދުވަސްވީ ޖަމިއްޔާ ޖަމިއްޔަތުލް ޞަލާޙްއިން ފަންޑު ދޭން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޖޭއެސްއިން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، މީދޫ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ފަސޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ޖުމުލަ 4 ކަމަކަށް އެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ފަންޑު ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެމްޖޭއެސްއިން ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވާ...