މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރ. މީދޫ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލާހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު، ރާބަދި ޗެލެންޖުގެ މިއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔޫ އެން މީ އިން ހޯދައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔޫއެންމީ އިން ހޯދީ މިރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ދިގަލި މޯލްޑިވްސް އާ ބައްދަލުކޮށެވެ. މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ނިމުނީ 1 – 1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރު ވެގެނެވެ. އެހެންކަމުން މެޗްގެ ނަތީޖާ ނެތެފައިވަނީ ޕެނަލްޓީ...
ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރ. މީދޫ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލާހުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާބަދި ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރ. އަތޮޅު ރިސޯޓުތަކަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މުބާރާތުގައި ޓީމްތައް ބައިވެރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް އޮންނާނެއެވެ. އަދި މުބާރާތް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 7 މެއި ގައި ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް ރ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ...
ރ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް އެ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ވަނީ ބައެއް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން، ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައިވާއިރު އެ ޖަލްސާގައި ވަނީ އެ މަރުކަޒަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދިން ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ފިލާ އަރުވާފައެވެ. މީދޫ ކައުންސިލުން ފައިސާގެ...