މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ރ. މީދޫގައި ޤާއިމްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. މީދޫ ކައުންސިލުން ވަކިވަކިން ކޮށްފައިވާ ދެ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވާގޮތުން، މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ،  ޕާކުގެ ފެންސް ހެދުމާއި، ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ގައުފޮޅުތައް ރޭނުމާއި ސިމެންތިޖެހުމާއި، ވަށްބުރުގައި ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ފެންސް ހެދުމާއި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ، 2021 މެއި 02...
ރ. މީދޫގައި ދިރިއުޅޭ 18 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ 60 އިންސައްތަ މީހުން ކޮވިޑް19 ގެ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހައިފިއެވެ. އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން އާންމު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި، އިއްޔެއާއި ހަމައަށް އެރަށުން 848 މީހަކަށް ވަނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދެވިފައެވެ. އަދި ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް 64 މީހަކަށް ދީފައިވެއެވެ. މި  އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ 60 އިންސައްތަ މިވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައެވެ. އެޗް.ޕީ.އޭ...
ރ. މީދޫ ޕެޝަންވިލާ، އަބްދުﷲ ފަޔާޒްއަކީ ލޯބި އާއިލާއެއް ބިނާކުރަމުން އައި ހުނަރުވެރި އެންމެންނާއި ގުޅޭ ޒުވާނެކެވެ. ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ވަޒީފާއަދާ ކުރަމުން އައި ފަޔާޒުގެ ހަޔާތަށް ކުއްލިއަކަށް ދިމާވި ކިޑްނީ ބަލީގެ ސަބަބުން މިހާރުވަނީ އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ތަޙައްމަލް ކުރަން ޖެހިފައެވެ. ފަޔާޒްގެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާކަން އެނގިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަސްތެރޭ ނޭވާ ހާސްވެގެން މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދެއްކުމުން، އިތުރު ފަރުވާ އަށް...