މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފެނަކައިން ރ އަތޮޅު މީދޫގައި އަޅާ އައު އޮފީހުގެ ބިންގާ އަޅައިފިއެވެ. މި ކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އައު އޮފީހުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައި ދެއްވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު ސައީދެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ފެނަކަ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ، މީދޫ ގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު...
ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ރ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފިއެވެ. 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ޓީމު ޅ. އަތޮޅުގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ ކޭމްޕްގައި ރ. މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި މިއަދު ބައްދަލު ކުރި މެޗް ކުޅެފައިވަނީ ޅ. ހިންނަވަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. ދެ ޓީމުން ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި މި މެޗު 7 - 0 އިން ކާމިޔާބު...
ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މީދޫގައި ނިޔަމިކަމުގެ ކޯހެއް ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މީދޫ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މި ކޯހަކީ އެކަޑަމީ އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އެންޑް މެނޭޖުމަންޓް ސްޓަޑީޒްއާއި މީދޫ ކައުންސިލް އަދި މީދޫގެ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލާޙް އާއި މީދޫ އެކުވެރި ކުލަބު ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޯހެކެވެ. މި ފެށޭ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނިޔަމި ކޯސް ލެވެލް 2 ގެ...