މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ރ. މީދޫއަށް އުފަން، އަޙްމަދު ޒާހިރު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މިހާތަނަށް ލިބުނު ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރީ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. ތަފުސީލު އަންނަނީ... 
ރ. މީދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް އެ ރަށު ނެރު ފައިކައްޓަށް އުރިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގީ ޑިންގީން ދަތުރުކުރި މީހުން ރޯދަވީއްލުމަކަށް ކިނޮޅަހަށް ދިޔުމަށްފަހު އެނބުރި މީދޫއަށް އައިސް އެ ރަށަށް ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ ގޮތުން ކުޑަކުއްޖަކު ވެސް ހިމެނޭހެން 9 މީހުން އެ ޑިންގީގައި ތިއްބެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. 
ރ. މީދޫގައި ދެމުންދާ ކަރަންޓްގެ ހާލަތު ދަށްވެ އެ ރަށުން އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑައިގެން ދެމުންދާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ. އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރީކޮޅު ކަރަންޓް ރަނގަޅު ނަމަވެސް އިންޖީނަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއެކު މިހާރު ރަށަށް ކަރަންޓް ދެމުންދަނީ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަހާލައިގެން ގަޑިއިރަކަށް ކޮންމެ ސަރަހައްދަކުން ވެސް ކަރަންޓް ކަނޑާލައިގެނެވެ.އަދި ރޭގަނޑު ވެސް ބަނދަރުގެ މަދު ބައްތިއެއް ފިޔަވާ ދެން ހުރި...