މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ނާއިފް ނަން އަނބުރާ ނަގައިފިއެވެ. ފާއިތުވި ދައުރުގައިވެސް ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ނާއިފް ނަން އަނބުރާ ނެގިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ވަނީ އިޢުލާން ކުރައްވާފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، ފައިނު އޮންލައިނުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނާއިފް ވިދާޅުވީ، ނަން އަނބުރާ ނެގީ އަމިއްލަ ސަބަބަކަށް ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ އަމިއްލަ މަސައްކަތުގައި...
ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ ޚާއްޞަ ދަރުހެއް މާދަމާރޭ ރ. މީދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. " ކަށްވަޅުގެ ފުރަތަމަރޭ" މި މަޢުޟޫއަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ދަރުސް އިންތިޒާމް ކޮށްފައިވަނީ އެރަށު ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާޙުންނެވެ. މި މުހިންމު މަޢުޟޫއަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ދަރުސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 2020 ނޮވެމްބަރ 20 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30 ގައި އެރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައެވެ. 
ގިނަ ވައްތަރުތަކުގެ ކޮސްމެޓިކްސް ސާމާނާއެކު އެޑްކެއަރގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ފިހާރައެއް ރ. މީދޫގައި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. ފިހާރަ ހުޅުވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި މި ފިހާރަ ހުޅުއްވާދެއްވީ ރ. ކިނޮޅަހު ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މުޙައްމަދު ވަސީމެވެ. އެ ފިހާރަ ހުޅުވުމާއި ގުޅުވައިގެން މިރޭ 11 ޖެހުމާއި ހަމައަށް، އެ ފިހާރައިން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން 5 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޑްކެއަރ ފިހާރައިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ. ފިހާރައިގެ އެތެރެ -...