މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. މީދޫގައި ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމާފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މީދޫގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަކީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ވައުދެކެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް އިއުލާނު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން އެކިފަހަރުމަތިން އެކި ތާރީހު ދިނެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މި މަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 16 ފެބްރުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ބިޑު...
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް, އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭންގައި މިއަދު ރ. މީދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން އެ ރަށުގައި އިހުތިޖާޖު ކޮށްފިއެވެ. ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސް އެ ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ރައީސް ވަޑައިގެންނެވި ވަގުތާއި ދިމާކޮށް އެ ރަށުގައި ތިބި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެއްވެ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލާފައެވެ.  އަދި މި ސަރުކާރާއި ރައީސް...
ރ. މީދޫގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު މަސައްކަތް ކުރަނީ މައިނާ ސްޕޯޓްސް ފީލްޑް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކޮށްގެނެވެ. އެ ކުންފުނިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ޓާފު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެއް މަސްތެރޭ ނިންމާލާނެއެވެ. ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި، ރ. މީދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ....