މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މީދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ މި އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތަންގަނޑު އެފްސީން ހޯދައިފިއެވެ. ތަންގަނޑުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ މިރޭ ހަވާސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި 2 - 0 އިންނެވެ. ތަންގަނޑު އެފްސީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޒެފްރޯސްގެ މައްޗަށް ޕެނަލްޓީގައި ކުރިހޯދުމަށްފަހުއެވެ. ތަންގަނޑު އެފްސީވެސްވަނީ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.ހަވާސް އެސްސީއަކީ މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ....
ރ. މީދޫގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްްދުވަހުގެ މުސާރަ ފަލަސްތީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މުއައްސަސާތަކަކީ ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، މީދޫ ކައުންސިލް، މީދޫ ހެލްތު ސެންޓަރު، މީދޫ ޕޮލިސް، ފެނަކަ، ބީއެމްއެލް، އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ އަދި މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުންނެވެ.މި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެއްދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި، 72،000 ވަނީ ފަލަސްތީނަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.މުޅިރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ފަންޑްރައިޒިންތަކުގައި ފަލަސްތީނަށް...
ދަތުގެ މައްސަލަތް ވެފައި އޮންނަނީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ނުހަނު ދަތި ކަމަކަށެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ ދާއިރާއިން ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކާ ފަރުވާ ހޯދުމަކީ ދުރާލާ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެންވެސް އުޅެގެން ނޫނީ ވާން އޮންނަކަމެއް ނޫނެވެ. ރ. އަތޮޅަށް ބަލާއިރު މި ހިދުމަތް ހޯދާ ރައްޔިތުން ދާންޖެހެނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ނަމަވެސް، އެޕޮއިންޓްމަންޓް ލިބުން އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިކޮށެވެ. މި ފަހުން ފައިނު އޮންލައިންގެ ޓީމުން...