މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ޔުނައިޓެޑުން ރޮނާލްޑޯ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ދޫކޮށްލަން އެ ކުލަބުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިރޭ ޔުނައިޓެޑުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ. 

ޔުނައިޓެޑުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރޮނާލްޑޯގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ރޮނާލްޑޯ ކުލަބަށް ކޮށްދީފައިވާ ހިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް މުސްތަގުބަލުގައި ރޮނާލްޑޯ އަށް ކާމިޔާބަށް އެދޭ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ބަޔާން ނިންމާލަމުން ޔުނައިޓެޑުން ބުނީ ކުލަބުގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ ފޯކަސް ހުރީ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައި، ގުޅިގެން ކާމިޔާބަށް ވާސިލްވުމަށް ކަމަށެވެ.
 
ޔުނައިޓެޑާއި ރޮނާލްޑޯއާ ދެމެދު މައްސަލަ ގޯސްވީ ދާދިފަހުން ރޮނާލްޑޯ ދިން އިންޓަވިއުއެއްގެ ބައިތައް އާންމުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އިންޓަވިއުގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ޔުނައިޓެޑްގެ ގިނަ ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔައިފައެވެ. އަދި ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގަށް އިހުތިރާމް ނުކުރާ ކަމަށް ރޮނާލްޑޯ ބުނެފައިވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ