މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ ވަރުން ދަވަން ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ. ދަވަން ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ، ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމަށްފަހު ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އަލީބާގްގެ ހޮޓަލެއްގައި އޮތް، ވަރުން އާއި ނަތާޝާ ދަލާލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި އާއިލާގެ މީހުނާއި ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ބައިވެރިވިއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ކައިވެންޏާ ގުޅުން ހުރި އެކިއެކި ހަފުލާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެ އެވެ. އަދި...
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެތަރިން ކަމަށްވާ ޓައިގަރ ޝްރޮފް އާއި ދިޝާ ޕަޓާނީ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. އެތައްބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މި ދެ ތަރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ރ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް މާމުނާގާ ރިސޯޓުގައެވެ. ޓައިގަރ އާއި ދިޝާގެ އިތުރުން ދާދިފަހުން ކައިވެނިކުރި ބަތަލާ ކާޖަލް އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވެސް މިވަގުތު ދަނީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ. އަދި މަޝްހޫރު ކެޓްރީނާ ކައިފް ވެސް ހުރީ ފޮޓޯޝޫޓަކަށް އައިސް...
2014 ވަނަ އަހަރުގެ މިސް ޔޫއެސްއޭގެ މަޤާމް ހޯދި މަޝްހޫރު މޮޑެލް ނިއާ ސަންޗޭޒް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެއެވެ.ނިއާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޑެނިއަލްއާއި އެކު އެމީހުންގެ 5 ވަނަ އެނިވަރސަރީއަށެވެ. ނިއާ ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުންދަނީ، ހެރިޓެންސް އާރަށް ރިސޯޓްގައެވެ. މި ރިސޯޓްގައި  5 ދުވަހު މަޑުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.ނިއާގެ ފިރިމީހާއަކީ، އެމެރިކާގެ އެކްޓަރެއް އަދި މޮޑެލް އެކެވެ. އޭނާ ކުޅެފައިވާ ބައެއް ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި...