މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކެޓްރީނާ ކައިފާއި ވިކީ ކޯޝަލް މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. ރާޖަސްތާންގެ ސިކްސް ސެންސެސް ބަރްވާރާ ފޯޓް ރިސޯޓްގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ބޭއްވި ކުލަގަދަ ކައިވެނީގެ ރަސްމީ ހަފުލާ އޮތީ މިއަދުގެ ވަރަށް ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެ ހަފުލާ ބޭއްވީ ހިންދޫންގެ އާދަކާދައާ އެއްގޮތަށެވެ. ހަފުލާގެ ފޮޓޯތަކެއް ދެ ތަރިންގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ވެސް ޕޯސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.ކެޓްރީނާ އާއި ވިކީ ކައިވެނިކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް...
ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ސުޕާސްޓާ ޝާހްރުކް ހާންގެ ދަރި އާރިޔަން ހާން ޑްރަގްގެ މައްސަލައެއްގައި ތިން ހަފްތާ ޖަލުގައި ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމަށް މަމްބާއީ ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އާރިޔަން މަމްބާއީ ބޭރުގައި އޮތް ކުރުޒް ޝިޕެއްގައި ޕާޓީކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، އެތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނާކޯޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ)އިން ކުރެއެވެ. މީގެ ކުރިން ދެ ފަހަރު މަތިން ކޯޓުން ވަނީ...
ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ ވަރުން ދަވަން ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ. ދަވަން ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ، ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމަށްފަހު ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އަލީބާގްގެ ހޮޓަލެއްގައި އޮތް، ވަރުން އާއި ނަތާޝާ ދަލާލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި އާއިލާގެ މީހުނާއި ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ބައިވެރިވިއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ކައިވެންޏާ ގުޅުން ހުރި އެކިއެކި ހަފުލާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެ އެވެ. އަދި...