މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ގިނަބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔަ ބޮލީވުޑްގެ ކައިވެނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. އެ ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނި އޮތީ މުމްބާއީގެ ޕަލީ ހިލްސްގައި ހުންނަ ރަންބީރުގެ "ވާސްތޫ" އެޕާޓްމަންޓްގައެވެ. އެ ހަފްލާގެ ފޮޓޯތައްކަމަށް ބުނެ މީސްމީޑިއާގައި މިހާރުދަނީ ފޮޓޯތަކެއް ވެސް ދައުރުވަމުންނެވެ.އަދި އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ވެސް ދަނީ ލައިވްކޮށް މި މައުލޫމާތުތައް ހާމަ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާގެ މީހުންގެ ހާޒިރުގައި...
ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކެޓްރީނާ ކައިފާއި ވިކީ ކޯޝަލް މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. ރާޖަސްތާންގެ ސިކްސް ސެންސެސް ބަރްވާރާ ފޯޓް ރިސޯޓްގައި ސަލާމަތީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ބޭއްވި ކުލަގަދަ ކައިވެނީގެ ރަސްމީ ހަފުލާ އޮތީ މިއަދުގެ ވަރަށް ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެ ހަފުލާ ބޭއްވީ ހިންދޫންގެ އާދަކާދައާ އެއްގޮތަށެވެ. ހަފުލާގެ ފޮޓޯތަކެއް ދެ ތަރިންގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ވެސް ޕޯސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.ކެޓްރީނާ އާއި ވިކީ ކައިވެނިކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް...
ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ސުޕާސްޓާ ޝާހްރުކް ހާންގެ ދަރި އާރިޔަން ހާން ޑްރަގްގެ މައްސަލައެއްގައި ތިން ހަފްތާ ޖަލުގައި ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމަށް މަމްބާއީ ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އާރިޔަން މަމްބާއީ ބޭރުގައި އޮތް ކުރުޒް ޝިޕެއްގައި ޕާޓީކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، އެތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނާކޯޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ)އިން ކުރެއެވެ. މީގެ ކުރިން ދެ ފަހަރު މަތިން ކޯޓުން ވަނީ...