މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

3 ހަފްތާއަށް ފަހު އާރިޔަން ޖަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ސުޕާސްޓާ ޝާހްރުކް ހާންގެ ދަރި އާރިޔަން ހާން ޑްރަގްގެ މައްސަލައެއްގައި ތިން ހަފްތާ ޖަލުގައި ހޭދަ ކުރުމަށްފަހު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމަށް މަމްބާއީ ހައިކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އާރިޔަން މަމްބާއީ ބޭރުގައި އޮތް ކުރުޒް ޝިޕެއްގައި ޕާޓީކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، އެތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނާކޯޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ)އިން ކުރެއެވެ. 

މީގެ ކުރިން ދެ ފަހަރު މަތިން ކޯޓުން ވަނީ އާރިޔަން ކަފާލާތުގެދަށުން މިނިވަން ކުރަން ދެކޮޅު ހަދައިފައެވެ. 

ތަކުރާރުކޮށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން އަދި އޭނާ ހުރިތަނަކުން ވެސް މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިނުވާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެ ތަކެއްޗާއި އޭނާ އާއި ގުޅުވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އާރިޔަންގެ ވަކީލުން ވަނީ ކޯޓުގައި ބުނެފައެވެ. 

ނަމަވެސް އެންސީބީން ހުށަހެޅި ޗެޓްލޮގްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދަށު ކޯޓުން ވަނީ އާރިޔަން ބަންދުގައި ބަހެއްޓުމަށް މީގެ ކުރިން ހުކުމްކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ