މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރ

"ސިހުރު" ގެ ނަމުގައި ހަވާސްއިން ކުރު ފިލްމެއް އުފައްދަނީ

ހަވާސްގެ ފަރާތުން "ސިހުރު" ގެ ނަމުގައި ކުރު ފިލްމެއް އުފައްދަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހަވާސްއިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ސިހުރުގެ ނަމުގައި އުފައްދާ މި ކުރު ފިލްމަކީ، ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ހިނގި ޙަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރ ދައްކާލާފައިވާއިރު، ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރުންވެސް ފިލްމް ރީތިވާނެކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކުރިޔަށް އޮތް 3 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ ނެރޭނެކަމަށްވެސް ހަވާސްއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ރ. މީދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ހަވާސްއަކީ، ބޮޑުބެރު ގުރޫޕެއްގެ އިތުރުން އެރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ބައެކެވެ. ހަވާސް ބޮޑުބެރު ގުރޫޕް އަދި ހަވާސް ސްޕޯރޓްސް ކުލަބަކީ ހަވާސްގެ ކާމިޔާބު މަސައްކަތް ތަކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ