މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ޓައިގަރ އާއި ދިޝާ ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެތަރިން ކަމަށްވާ ޓައިގަރ ޝްރޮފް އާއި ދިޝާ ޕަޓާނީ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

އެތައްބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މި ދެ ތަރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ރ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް މާމުނާގާ ރިސޯޓުގައެވެ. 

ޓައިގަރ އާއި ދިޝާގެ އިތުރުން ދާދިފަހުން ކައިވެނިކުރި ބަތަލާ ކާޖަލް އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވެސް މިވަގުތު ދަނީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ. އަދި މަޝްހޫރު ކެޓްރީނާ ކައިފް ވެސް ހުރީ ފޮޓޯޝޫޓަކަށް އައިސް ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ބޮލީވުޑްގެ މަގްބޫލު ނެށުންތެރިޔާ ރިތިކް ރޯޝަން ވެސް މިއަދު ހެދުނު ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އޭނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދަނީ ރަންދެލި ރިސޯޓުގައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

4 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މުސްލިހާ 3 years ago

ނާފިޒް ހާދަ ބޮލީވުޑޭ ދޯ. ގަދަ އިނގޭ.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަލީ 3 years ago

ކީއްކުރާނީ އައީ ؟

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މުސްލިހާ 3 years ago

ޓައިގަރުން އެރީ ދޯ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ކެޓްރީނާ މަންމަ 3 years ago

ފައިނު އޮންލައިންއަކަށް ނުކެރޭ ކެޓްރީނާ އައީމަ އެވާހަކަ ޖަހާކަށް.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ