މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ނިއާގެ ދެމަފިރިން

މިސް ޔޫއެސްއޭ، ނިއާ ސަންޗޭޒް ރާއްޖޭގައި

2014 ވަނަ އަހަރުގެ މިސް ޔޫއެސްއޭގެ މަޤާމް ހޯދި މަޝްހޫރު މޮޑެލް ނިއާ ސަންޗޭޒް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

ނިއާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޑެނިއަލްއާއި އެކު އެމީހުންގެ 5 ވަނަ އެނިވަރސަރީއަށެވެ. ނިއާ ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުންދަނީ، ހެރިޓެންސް އާރަށް ރިސޯޓްގައެވެ. މި ރިސޯޓްގައި  5 ދުވަހު މަޑުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ނިއާގެ ފިރިމީހާއަކީ، އެމެރިކާގެ އެކްޓަރެއް އަދި މޮޑެލް އެކެވެ. އޭނާ ކުޅެފައިވާ ބައެއް ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި ގެޓިންގ ދެޓް ގާރލް އަދި ސްޕަރފާސްޓް ހިމެނެއެވެ. ނިއާ އަކީ މިސް ޔޫއެސްއޭގެ އިތުރުން މިސް ކެލިފޮނިއަރ ޔޫއެސްއޭ 2010 ގެ ސެކަންޑް ރަނަސްއަޕްވެސްމެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މޯޑިސް 1 year ago

ހައި ނިއާ. ވެލިކަމް ޓު މޯޑިސް. ބައި.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ