މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސުޝާންތު މަރުވުން - ގިނަބަޔަކަށް ސިހުމެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރުތަރި ސުޝާންތު ސިންގް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނާގޮތުގައި، އޭނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓުންނެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ އަމިއްލައަށް ކަމަށް ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާއިރު، މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އޭނާ އުޅުނީ ޑިޕްރެޝަނެއްގައި ކަމަށް އޭނާގެ ރައްޓެހިން ބުނެފައިވާ ކަމަށްވެސް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ސުޝާންތުގެ ކުއްލި މަރާއިއެކު ބޮލީވުޑް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ސިހުމެއްގައެވެ. ގިނަ ތަރިންތަކެއް ދަނީ ހިތާމަ ފާޅުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ޝުޢޫރު ފާޅު ކުރަމުންނެވެ.

ސުޝާންތު އަކީ ބޮލީވުޑްގައި ފިޔަޖަހަމުން އައި މޮޅު އެކްޓަރެކެވެ.  2013 ގައި އޭނާ ކުޅުނު ކައިޕޯޗޭ އަށްފަހު ކާމިޔާބު އެކި ފިލްމުތައް އޭނާ ކުޅެފައިވެއެވެ. 

ސުޝާންތު މަރުވި އިރު އުމުރަކީ 34 އަހަރެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ