މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޒިޔާދު

ސީވައިއެސް 3 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް އޭޕްރީލް 6 ގައި

ފައިނު ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސްގެ ފަރާތުން ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ 3 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް އޭޕްރީލް 6 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ސީވައިއެސްއިން ބުނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި ކަމަށާއި މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 10:00 އާއި ހަމައަށް ބައިވެރިވެވޭނެކަމަށެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި އޮންލައިން ފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ މުގައްރަރާއި ގަވާއިދު ވެސް މިހާރުވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

އެންމެފަހުން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ރ. ފައިނު ނޫއަލި، އާމިނަތު ނޫރާ އިބްރާހީމެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ