މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅާއި ބ. އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ ފައިނޭންސް ވޯކްޝޮޕް ރ. މީދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ މީދޫގައި ފެށި މި ވޯކްޝޮޕަކީ ރ. އަތޮޅާއި ބ. އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން، މީދޫ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލާހްއާއި މީދޫ ކައުންސިލް އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޯކްޝޮޕެކެވެ.  ފޮޓޯ: އެމްޖޭއެސް މި ވޯކްޝޮޕްގައި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކުގެ ދައުރާއި ގުޅޭގޮތުންނާ، ޖަމިއްޔާތަކުން...
ފައިނުގައި ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސްގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފުޓްސަލް މުބާރާތް "ސީވައިއެސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިއެސްޓާއިން ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭ ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ބައްދަލު ކުރީ، މިއެސްޓާ އަދި މަކާއުއެވެ. މިއެސްޓާ މި މެޗް ކާމިޔާބު ކުރީ 9 – 3  ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗްގެ މަގާމު ހޯދާފައިވަނީ މިއެސްޓާގެ ރިލްވާން ޝަރީފެވެ. މުބާރާތުގެ ޓޮޕް 5: ރިލްވާން...
ސީވައިއެސް ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރގައި ހިމެނޭ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި މިއެސްޓަރ އަދި މަކާއު ބައްދަލު ކުރާ ފޯރިގަދަ ފައިނަލް މެޗް މާދަމާރޭ ފައިނުގައި އޮންނާނެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މި ދެ ޓީމް ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗްތަކުން މޮޅުވެގެނެވެ. އެގޮތުން މަކާއުއިން ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ އޮޑިޕާކާއި ބައްދަލުކޮށް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެނެވެ. އެ މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު 2 – 2 އިން ދެ ޓީމް...