މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު

​ސީވައިއެސް ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ހަސްނާއަށް، މަދަހަ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ރީނާއަށް

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅުވައިގެން ފައިނު ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޤުރްއާން މުބާރާތާއި އީދާއި ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަދަހަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ރޭ ވަނީ އެކަމަށް ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ.

މި އަހަރު ބާއްވާފައިވަނީ އެ ޖަމިއްޔާގެ 3 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތެވެ. އެ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ހޯދީ ހަސްނާ ބިންތު އިސްމާއީލް ސިޔާމެވެ.

ދެ ވަނައަށް ދެ ބައިވެރިއަކު ހޮވިފައިވެއެވެ. އެއީ، އަލްހާފިޒް ޔޫނުސް ބިން އިބްރާހީމް ޒާހިރާއި ޒިހާން ރަޝީދެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ނަފްހާ ނަސީމްއެވެ.

މިއަހަރު ސީވައިއެސްއިން ވަނީ މުޅީންއަލަށް މަދަހަ މުބާރާތެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

52 ބައިވެރިން މަދަހަ ހުށަހެޅި މި މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ހޯދީ އާއިޝަތު ރީނާއެވެ.

ދެވަނަ ހޯދީ އައިޝަތު ރާޔާ މުޙައްމަދެވެ. އަދި ތިންވަނަ ހޯދީ މޫސާ ޚާލިދެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ