މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު

ސީވައިއެސް ހޭންޑްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެޓޭކާސްއިން ހޯދައިފި

ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއިން ފައިނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރގައި ހިމެނޭ ހޭންޑްބޯލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެޓޭކާސް އިން ހޯދައިފިއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގައި އެޓޭކާސްއިން ބައްދަލުކުރީ ޓީމް އެލީޓްއާއެވެ.

އެޓޭކާސް އިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 5 - 3 އިން ނެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އެކި ވަނަތަކަށްދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ރޭ ވަނީ ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުއީންގެ މަގާމާއި އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު‏ ހޯދީ އެޓޭކާސްގެ ތައުދިއްޔާއެވެ.

ެމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 7 ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވުނީ، 
- އެޓޭކާސް، ތައުދިއްޔާ
- އެޓޭކާސް، ސަމްހާ
- އެލީޓް، އަރުޝީ
- އެލީޓް، އީނާ
- އެޓޭކާސް، މަމްދާ
- އެލީޓް، އިފާ
- ބްލޭޒް، މިންނާ

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ